Zelena igralnica na prostem
Zelena igralnica na prostem
Zelena igralnica na prostem
Zelena igralnica na prostem
Zelena igralnica na prostem
Zelena igralnica na prostem

Naziv operacije:

Vzpostavitev učne infrastrukture za namene izobraževanja in osveščanja o pomenu ohranjanja na območju Šmartinskega jezera v obliki ZELENE RAZISKOVALNICE NA PROSTEM  OB JEZERU

 

Vodilni partner: VIKTOR KRAJNC

Partner: ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE

 

Operacija ZELENA IGRALNICA NA PROSTEM na območju Šmartinskega jezera (v nadaljevanju ŠMJ), ki je že sedaj zelo dobro obiskana destinacija, tako s strani lokalnega prebivalstva iz območja LASa kot tudi obiskovalcev iz drugih delov Slovenije in tujine,bo destinacijo še zvišala z vidika kvalitete ponudbe – z vzpostavitvijo predvsem otrokom (šolske skupine in otroci v spremstvu staršev) prijaznega prostora za druženje in izobraževanje. Druga ciljna skupina so seveda vsi obiskovalci jezera, predvsem mlade družine. Ustvarili bomo privlačno bivalno okolje za lokalno prebivalstvo kot tudi privlačno turistično točko za obiskovalce/turiste iz zdravilišč in mest.

 

V okviru operacije bomo izvedli sledeče aktivnosti v okviru RAZVOJNE FAZE projekta: priprava projektne naloge za vzpostavitev ZELENE RAZISKOVALNICE , izdelava idejnega projekta za NABAVO OSNOVNE OPREME ZA UREDITEV ZELENE RAZISKOVALNICE, priprava AKCIJSKEGA NAČRTA PROMOCIJE IN TRŽENJA (video vsebine, promocijska brošura), vsebinska priprava za promocijske materiale (spletni portal, video vsebine - koordinacija in vodenje projekta). IZVEDBENA FAZA predvideva sledeče aktivnosti: ureditev predvidenega zemljišča za postavitev IZBRANE OPREME ZA ZELENO RAZISKOVALNICO, postavitev OPREME ZA ZELENO RAZISKOVALNICO in ureditev večnamenskega prostora za druženje, FOTORAZSTAVA, izvedba promo materialov, izvedba otvoritvenega dogodka.

Predviden rok zaključka projekta je 30.9.2019

 

Spletna stran Evropske komisije, namenjena razvoju podeželja

Program razvoja podeželja

© Zavod Celeia Celje | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: ENKI d.o.o.
Home Email Print