1. Dokument Strategija trženja Destinacije Dežela Celjska 2012-2016 je odprt za predloge, pripombe in komentarje.
Vaše dopolnitve oddajte v pisni obliki na podjetje Razvojna agencija KOZJANSKO d.o.o., ki je kot izbrani zunanji izvajalec dokument tudi izdelalo do 15.1.2012.
Kontakt: mag. Andreja Smolej, direktorica. E-mail: andreja.smolej@ra-kozjansko.si

2. Dokument Oblikovanje in izdelava destinacijskih ITPjev še ni dokončen, potrebno ga je še nadgraditi in dokončno oblikovati.
Potrebno je dodati, da bodo na osnovi napotkov Upravnega odbora v dokument dodane naslednje stvari, ki jih v dokumentu v priponki še ni:

  • nov produkt POSLOVNI TURIZEM (ang. MICE TURIZEM),
  • v sklopu produkta Aktivno podeželje bo dodan podprodukt ZIMSKI TURIZEM,
  • med ciljne skupine bodo dodani invalidi.

Vaše dopolnitve oddajte v pisni obliki na Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah, ki je kot izbrani zunanji izvajalec dokument tudi izdelalo. Vaše predloge, pripombe, dopolnitve … pričakujemo do 15.1.2012. Za več informacij smo vam na voljo: Bojana Žaberl  direktorica, bojana.zaberl-sotla@siol.net in Anita Čebular, svetovalka za turizem, anita.sotla@siol.net, 03 817 18 67.
 

Datoteke:

© Zavod Celeia Celje | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: ENKI d.o.o.
Home Email Print