33. Mednarodni mladinski pevski festival 2020/ International Youth Choir Festival 2020, 17. 6. - 21. 6. 2020

Tekmovanje otroških, mladinskih in dekliških zborov * Koncerti * Skupno petje * Delavnice * Posvetovanja * Razstave * Sklepni koncert združenih zborov


Mednarodni mladinski pevski festival Celje je bienalno srečanje izbranih mladinskih zborov iz Slovenije in tujine. V svoji zgodovini se je potrdil kot manifestacija evropskega značaja, ki redno spremlja, vrednoti in vzpodbuja dosežke mladinskega zborovstva, s tem pa pomembno vpliva na kvalitativno raven pevske kulture mladih.

Competition of Children’s, Youth and Girl’s Choirs * Concerts * Open Singing * Workshops * Round Tables * Exhibiton * Closing concert of joined choirs

International Youth Choir Festival Celje is a biennial meeting of youth choirs chosen from Slovenia and abroad. In its history it has become a manifestation of the European character which regularly follows, values and stimulates the achievements of youth choirs, and with this it influences the quality level of young people’s singing culture.

Kontakt / Contact:
Nenad Firšt
Umetniški vodja glasbene dejavnosti in producent glasbenega programa
E-pošta: 
nenad.first@celje.si

Datoteke:

© Zavod Celeia Celje | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: ENKI d.o.o.
Home Email Print