JUSUF HADŽIFEJZOVIĆ
Prodajalna praznin

2. 2.-25. 3. 2018
 

"Ko je Robert Rauschenberg razstavil svoja prazna platna, mu je Barnett Newman pripomnil, da bi to moral doseči z barvami. Hadžifejzović se zaveda, da za evokacijo praznine ni dovolj, da prostor pustiš prazen. Zanima ga praznina v mejah, zanimajo ga forme praznine. Ki nikoli niso samo forme, ampak vselej že nosilke najrazličnejših vsebin, pogosto zelo osebnih, pogosto tudi zelo političnih." -- Miklavž Komelj

 

Jusuf Hadžifejzović, eden najbolj priznanih bosansko-hercegovskih umetnikov in eden najbolj provokativnih umetnikov srednje generacije na prostoru Balkana, je na ogled postavil svoj novi umetniški opus, ki ga je ustvaril na rezidenčnem bivanju v Celju. Svojo prakso iskanja, zbiranja in prodajanja praznine je kontinuirano nadaljeval, širil ter s postavitvijo v nov prostor premišljeno razdelal. Dejstvo, da je skoraj vsa dela ustvaril pri nas, jih pripeljal sem dokončat ali jih pomešal z izdelki, ki so ga nedavno spremljali na poti, ni naključje. Je del umetniškega koncepta, ki se staplja z avtorjevo življenjsko prakso. To sta opazovanje in fascinacija nad na videz enakimi pojavi, formalno zastavljenimi objekti z enako lupino, vendar drugačno možnostjo vsebine ter medsebojnih odnosov. Z asociacijo na postavantgardne vizualne, performativne in konceptualne prakse predstavitev kaže na nerazdružljiv način življenja in ustvarjanja. Na razstavi vstopamo v prodajalno praznine in prodajalno praznin. Vsepovsod je tisti nič, ki napolnjuje bistvo same ideje, podobo podobe in hkrati vedno znova obujen diskurz sodobne umetnosti, ki nemalokrat postane njegova blagovna znamka: Kaj je tu pravzaprav umetniško delo? Je to zastavljena forma? Je to ideja, razstava v celoti, umetnik sam, njegov podpis ali posamezni skupek sorodnih elementov, ki tvorijo sporočilo?

Hadžifejzović se je z nekakšno beuysovsko zapuščino düsseldorfske šole podal na dolgo umetniško pot in hodi po tisti meji, ki umetnost premišljuje skozi novo življenje na videz mrtvih predmetov ali že znanih zgodovinskih konceptov. Vztrajno, skoraj z nerazumnim zanosom umetnik zbira bodisi umetniške predmete bodisi predmete iz vsakdanjega življenja, znotraj katerih išče nove vrednostne sisteme in jim podeljuje status umetniškega dela. Kot ready-made in asemblaž jih transformira v likovne in galerijske predstavitve, čemur umetnik pravi »depografija«1. Pojem v umetnikovem primeru pomeni pisanje s predmeti, osvobojenimi iz depoja, bodisi tujega bodisi svojega lastnega. Od množice predmetov različnih funkcij, vzetih iz različnih kontekstov življenja, je umetnik svoje zbiranje v dobrem desetletju skrčil na embalažo, ki jo je začel kopičiti, ko je prvič po vojni prišel iz Antwerpna v Sarajevo. Takrat je opazil, kako se spreminjajo potrošniški produkti, njihova oblika, njihova imena in njihova moč. Kako iz njih zeva praznina. Zbiranje stvari in embalaž nekega časa in okolja se je prevesilo v zbiranje potrošenih stvari, ki so nekoč služile umetniku. S postavitvijo v galerijo sicer izpostavi vsakdanje predmete s posredno referenco na ideje najbolj znanih del umetnosti 20. stoletja - od pločevink Piera Mazonija do Warholovih Campbellovih juh in slik tihožitij mrtve narave Giorgia Morandia, celo »artikle« konceptualne skupine OHO. Vendar z drugačnim namenom. Če gre pri skupini OHO za reistično povzdignjenje same »stvari« zunaj umetnikove privilegirane tendence, gre pri Hadžifejzoviću za umetnikovo osebno in intelektualno last, premislek o stvareh, ki so bile nekoč serijske, nato osebne, potem nične in nato znova napolnjene z umetniško formo in celo muzejsko dikcijo. »Depografsko« zloženi predmeti, likovna dela in umetniški objekti torej ustvarjajo muzej interpretiranih praznin. Embalaže so postavljene kot v trgovini, naprodaj so - po originalni ceni nekdanjega izdelka oziroma po ceni, ki jo določi umetnik. Na slikah iz kartona za pakiranje serij živilskih izdelkov so označeni in obarvani odtisi embalaže, ki so nastali ob prevozu od proizvajalca do potrošnika. Luknjice ponekod določajo ritem ročno barvanih pik, ki brezsramno spominjajo na slike Damiana Hirsta, le da se umetnikova kontemplacija slikanja zgodi na recikliranem materialu, v različnih ritmih in barvnih shemah se dela približujejo analitičnemu slikarstvu. Po enakem likovnem principu so med slikami obravnavani objekti, ki ohranjajo svojo prvotno obliko. Mavčni odlitki plastenk, škatel in tetrapakov so negativ, zamrznjene forme embalaže, arheološko dokumentiranje vsebine niča lupine, ki je bila obsojena na minljivost, sedaj pa je transformirana v muzejsko večnost.
Umetnikove serije nastopajo kot serije njegove nedavne osebne kronike na eni strani, na drugi spominjajo na zgodovinski pregled likovnih, konceptualnih in drugih vizualnih praks sodobne umetnosti. Dalje od Hadžifejzovićevih performativnih dražb s podpisano embalažo, je na celjski razstavi naprodaj umetnikova likovna »depo-bio-grafija« , ki po sistemu jezika gradi znanim »besedam« (predmetom ali pojavom) nove pomene in piše spomine osebne kontemplacije praznine.

 

Jusuf Hadžifejzović je bil rojen leta 1956 v Prijepolju v Jugoslaviji. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Beogradu pri profesorju Stojanu Čeliću in končal podiplomski študij na Kunstakademie Düsseldorf pri profesorju Klausu Rinkeju. Njegova umetniška praksa zajema slikarstvo, performans, instalacijo in »depografijo«. Razstavljal je na mnogih mednarodnih razstavah, od Berlina do Južne Koreje, štirikrat se je predstavljal na Beneškem bienalu. Hadžifejzović je leta 1984 ob pomoči R. Tadića in S. Bukvića zastavil Jugoslovanske dokumente, bienalno razstavo jugoslovanske sodobne umetnosti v Sarajevu (1987, 1989), zato je bil v osemdesetih letih eden od zaslužnejših za dvig in promocijo sarajevske umetniške skupnosti in nasploh jugoslovanske scene, tudi v mednarodnem prostoru. Živi in dela v Antwerpnu in Sarajevu, kjer vodi galerijo Charlama Depo.
 

Kustosinja razstave: Maja Antončič


 

 

 

 

Razstavo spremlja katalog (75 strani, oblikovanje Gaja Mežnarič Osole, prevod Arven Šakti Kralj Szomi, besedili Maja Antončič, Miklavž Komelj).
 

Razstavo in katalog je omogočila Mestna občina Celje.

Zahvale: Moderna galerija, Ljubljana / Eun Soo Lim / Tomaž Črnej, Andreja Džakušič, Narcis Kantardžić, Bojana Križanec, Nuša Ofentavšek, Matija Plevnik, Bojana Piškur, Lila Prap, Vojko Slapšark, Borut Špeglič, Violeta Vatovec Einspieler, Boštjan Verdnik, Andrej Vovk, Bori Zupančič, Peter Žula
 

1Izraz si je izmislil filozof Ugo Vlaisavljević, ko je v osemdesetih letih spoznal delo Jusufa Hadžifejzovića. Glej tudi Jusuf Hadžifejzović: Depografija Evropa (retrospektivna izložba), Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banjaluka, 2011

 

OTROCI 

Johanna Billing, Matija Brumen, Andreja Džakušič, Priscila Fernandes, Eden Mitsenmacher, Franc Purg, Pilvi Takala


Kustosinja: Maja Hodošček

 

10. 11. 2017 – 14. 1. 2018

 

Naslov razstave se nanaša na delo Kids (2002)  umetnika Franca Purga, ki je nastalo med njegovim rezidenčnim bivanjem v Belfastu in New Yorku. Umetnik je usmeril pozornost in pogled kamere na presunljivo nasilno igroskupine otrok z obrobja mesta. V delu zunajinstitucionalno okolje ulice, ki otrokom z naključnimi razpoložljivimi materiali ponuja številne možnosti preizkušanja in delovanja, predstavlja prostor učenja. Otroci s posegom v realno okolje in s poskusom spreminjanja le-tega oblikujejo sebi lastne izkušnje in pomene, a hkrati z igro razkrivajo lasten položaj v družbeni strukturi. Umetnik v njihovo aktivnost ne posega, z opazovanjem spoznava skupinsko obliko interakcije znotraj kompleksne socialne situacije. 

Izhajajoč iz dela Kids si razstava zastavlja vprašanje, na kakšen način lahko umetnost sodeluje v razširjenem prostoru vzgoje in izobraževanja, kjer se odvijajo posredne oblike učenja z izjemnim učinkom ponotranjanja družbenih struktur in normativnih vedenjskih oblik. Predstavljena dela izhajajo iz neinstitucionalnih kontekstov in raziskujejo vire, možnosti in sredstva učenja  onkraj programskih smernic in enoznačnih preverjanj znanj.

Ključni razvojni psiholog, Jean Piaget, poudarja, da je temeljni princip, ki prispeva k razvoju posameznika, ki je sposoben samoodločanja in spoštovanja svobode in pravice drugega, omejena moč odraslega, le-ta zagotovi pogoje, znotraj katerih  obstaja možnost izraza, samousmerjevalnega učenja, preizkušanja in improvizacije. V takšnih pogojih otroci lahko razvijejo lastne oblike vedenja in pridobijo občutek odgovornosti do družbe. Umetniki, predstavljeni na razstavi, v svojih delih  ustvarjajo tovrstna horizontalna okolja, kjer otroci sami usmerjajo tok dogajanja, hkrati pa opozarjajo, da so tovrstni odprti pogoji v času vsesplošne instrumentalizacije pedagoških procesov  redki. Osvetljujejo subtilne pojavne oblike procesa  indoktrinacije in okolja, kjer se tovrstni procesi odvijajo. Razmišljajo o odprtih didaktičnih prijemih in zaznavajo značilnosti, ki prispevajo k formiranju sistemov, kjer se pravila oblikujejo spontano, znotraj procesa izkušnje, brez vnaprejšnje, vsiljene strukture. Temeljijo na opazovanju, improvizaciji, skupinskem delovanju in izmenjavi, ali ustvarjajo situacije, kjer se odvija določena aktivnost, ki poudarja sodelovanje, soodločanje, samoiniciativnost in neodvisno razmišljanje.

Priscila Fernandes v delu For a Better World (2012) raziskuje, s kakšnimi mehanizmi se otroka pripravlja na ekonomsko življenje in obstoječo obliko delitve dela. Video je posnela v majhnem, umetno narejenem mestecu z nakupovalnim središčem, bolnico, kavarnami, restavracijami, itd., kjer se otroci igrajo tako, da zavzamejo različne družbene vloge in z njimi povezane aktivnosti. Kompleks so postavile združene korporacije, da bi otrokom ponudile izkušnjo realnega sveta. Izkušnjo procesa politične spremembe in njenih učinkov na vsakodnevne prakse raziskuje Johanna Billing v delu Magical World (2005), posnetim v Zagrebu. Prikazuje skupino otrok pri kolektivnem petju na rednih pevskih vajah. Otroci, rojeni po koncu balkanskih vojn, so predstavniki novega začetka, zaznamovanega s politično usmeritvijo,  ki v procesu preoblikovanja sistema nakazuje vdanost neoliberalni paradigmi. Koliko prostora bodo lahko zajeli znotraj tega »magičnega prostora«, ki obljublja preskrbljeno prihodnost? Možnost prihodnosti kot produkt skupnih odločitev izpostavlja umetnica Pilvi Takala v delu The Committee (2014). Otrokom podari 7000 funtov, ki jih je prejela kot dobitnica nagrade Emdash (2013) in jih prosi, da kot skupina porabijo celoten denar, kako, pa je prepuščeno dogovoru in odločitvi otrok. Možnost sooblikovanja umetniškega dela ponuja Franc Purg v novem projektu, sestavljenem iz treh enot; videa, plakatov in dokumentacije dopisovanja s svojim prijateljem. V projektu raziskuje značilnosti, ki vodijo otrokovo obnašanje, predvsem radovednost in volja do preizkušanja, ki se izraža v zgodnjih letih in se skozi razne vzgojne mehanizme v času odraščanja izgublja. Na razstavi bodo otroci lahko posegali v plakat in ga preoblikovali po lastni volji, brez vnaprej danih napotkov ali sugestij o vsebini samih vizualij.

V sodelovanju z otroki Andreja Džakušič razvija doživljajski park, ki temelji na urbanem vrtnarjenju. Po postavitvi visoke grede v celjski mestni soseski razmišlja o nadaljnjih možnostih rabe zelenih površin in preko delavnic z najmlajšimi raziskuje osnovne principe vrtnarjenja. Matija Brumen v delu Marko, Ivo, skozi fotografski objektiv spremlja svoja nečaka od rojstva,  ju portretira v različnih življenjskih obdobjih in ustvarja dokument spreminjajočega se časa.  Eden Mitsenmacher več let prek dopisovanja spoznava deklico iz Anglije, s katero si delita skupni interes zanimanja za petje in  si izmenjavata posnetke. Umetnica jo je v eni izmed izmenjav prosila, če ji lahko zapoje pesem, ki jo navdihuje z upanjem. V pričakovanju izbora s širšim družbenim sporočilom je deklica presenetila s skladbo, ki govori o zasebni ljubezenski stiski.

 

Naredi sam
Razstava dijakov Gimnazije Celje – Center,
umetniška Gimnazija – likovna smer

šolsko leto 2016/2017

Galerija sodobne umetnosti, 13. 10.-29. 10. 2017

 

Letošnja razstava sodelovanja Centra sodobnih umetnosti Celje in Gimnazije Celje – Center kljub svoji raznovrstnosti poudarja dejstvo, da spremembe lahko dosegamo z lastnim aktiviranjem in voljo. Nobeno presenečenje in asociacija na uporništvo ni, da tudi mladi kritično razmišljajo o pojavih sodobne družbe, predvsem o njenih ranah. O ujetosti v informacijsko-tehnološki napredek, v hladno človeško otopelost in o pospešenem tempu našega vsakdanjika. Dijaki skozi likovna dela in prikaz konceptualnih strategij na razstavi izražajo prav takšne ideje, kreativne misli, ki nastavljajo ogledalo slehernemu posamezniku. Vselej se v delih, tudi tistih, ki temeljijo na procesu, že izrisuje zrela vsebina, o kateri bolj poetično ali bolj pragmatično razmišljajo posamezni mladi ustvarjalci.

Metodo naredi sam (Do it yourself) navadno opredeljujemo kot ravnanja, ki temeljijo na spreminjanju, preoblikovanju in popravilu surovih materialov ter komponent v namen ustvariti, proizvesti ali rekonstruirati materialno lastnino. Hkrati se pojem lahko nanaša na alternativna kulturna gibanja in pojave (»indi« glasbo, piratske radie, zinovske izdaje idr.), ter s tem na jasen kontrapunkt potrošniški kulturi. V ožjem pomenu gre torej za domiselne obrtniške spretnosti, v širšem pomenu kaže na rešitev, s katero se za zadovoljevanje naših potreb in ciljev ne zanašamo več na druge, temveč sami, z lastno kreativnostjo najdemo pot do uresničenja neke ideje.

Na delavnicah, ki so jih dijaki vseh štirih letnikov obiskovali v Galeriji sodobne umetnosti, so bili v ospredju raziskovanje tehnike kolaža (3. letnik), spoznavanje camere obscure in izdelave fotoaparata (1. letnik), iskanje strategij umetniške komunikacije v javnem prostoru skozi performans (2. letnik) ter postopno izgrajevanje iniciative za izboljšanje našega počutja in bivanja s poudarkom na procesu dela, ki nato vodi v umetniški projekt (4. letnik). Mentorji so dijake sicer popeljali skozi celotno nastajanje sodobnega umetniškega dela, od teorije in idejne zasnove do izvedbe in predstavitve, vendar se je v več primerih izkazalo, da so mladi ustvarjalci samostojno nadgrajevali lastne ideje, presegali okvirje klasične ustvarjalne dejavnosti. Brez strahu so poskušali navezati stik z javnim prostorom. Na mestnih ulicah so izvajali performans, manjše intervencije in prepričljivo podali kritiko pojavu nedružabnosti, naglice in plehkosti širši publiki. Na razstavi predstavljamo del dokumentacije tovrstnih akcij na fotografijah in videu. Pri likovnem ustvarjanju so se dijaki znebili navezanosti na ustaljene umetniške materiale. Iz običajnih embalaž so izdelali fotoaparate, iz podokvirjev za slike kolaže, asemblaže in skulpture. V končno likovno delo so vnesli najobčutljivejše teme, od bolj osebne poetike do splošnih družbenih vprašanj, ki se navezujejo na potrošništvo, informacijsko tehnologijo, množične medije in druge pojave naše sodobnosti.
V umetnosti je o sami obrtniški metodi naredi sam morda res nesmiselno govoriti, saj vsako ustvarjanje zahteva lastno motivacijo, tehnične rešitve in domiselne ideje. Vendar smo razstavi nadeli naslov prav s pobudo spreminjati pesimistične vzorce našega okolja z lastnim aktivnim ravnanjem, vračati se k osnovnim rešitvam, popraviti nepopravljivo, ustvariti na videz nemogoče. Skozi jezik umetnosti ali zunaj njega.

Mentorji delavnic v šolskem letu 2016/2017:
Daniel Djamo (1i), Andreja Džakušič (2i), Maja Hodošček (4i), Adrijan Praznik (3i)

Koordinacija sodelovanja:
Ana Pečnik (GCC), Maja Antončič (CSU)

 

Kustosinja razstave:
Maja Antončič

 

"VEDNO BOM TU. VEDNO."

Medijske reprezentacije lika, pop in sodobna umetnost

Galerija sodobne umetnosti, 21. 7. - 1. 10. 2017

Sodelujejo: Vesna Bukovec, Jure Cvitan, Tomaž Črnej, Gašper Kunšič, Tomaž Tomažin, Nika Oblak in Primož Novak, Iza Pavlina, Mark Požlep, Adrijan Praznik, Arjan Pregl, Oliver Pilić, Andrej Škufca, Manja Vadla, revija Mladina*

Kustosinja razstave: Maja Antončič

 

"I'll always be there. Always. It's not the powers. Not the cape. It's about standing up for justice. For truth. As long as people like you are out there, I'll be there. Always." – Superman (Action Comics, #840)

 

Dobrih šestdeset let je tega, odkar so bleščeče podobe reklamnih oglasov, zvezdniških idolov in filma prvič stopile v polje umetnosti. Kako spretno reference medijskih vsebin in podobnih kulturološko zanimivih pojavov vsakdanje sodobnosti še danes povzemajo umetniki, skušamo pokazati tudi na tej razstavi. Vendar za razliko od predstavitev »pop arta«, ki bi se predvsem z zgodovinsko konotacijo ali asociacijo formalno in vsebinsko nanašal na to specifično smer umetnosti, v ospredju vseh razstavljenih projektov stoji lik kot nosilec popularizacije kulturnih vsebin in množične potrošnje. Poudarek je na uporabi znanega jezika množičnih medijev, ki ob podpori izbranega lika v umetniškem delu podaja najrazličnejše semantične izzive. Lik je v tem primeru igralec, ki je v svojem prvotnem obstoju zabrisoval meje med realnostjo in fikcijo, sedaj pa v kontekstu sodobne umetnosti gradi še dodatna sporočila, vzpostavlja polje razmisleka ali kritike. Trinajst umetnikov črpa iz obsežnega slovarja medijskih podob, spletnih socialnih omrežij, iz naracije filma in reklam ter marketinškega aparata. Govorijo o »junakih« sodobne družbe, ki polnijo naše vsakdanje območje vidnega in zaznavnega. Pridružuje se jim še izbor naslovnic revije Mladina, katerih avtorji poleg nekaterih ostalih umetnikov na razstavi »junake« satirično spreminjajo v »antijunake«, le mestoma tudi obratno.

Prehod od idolov preteklosti - »idolov produkcije« k idolom iz revij - »idolom potrošnje« se je po raziskavi biografij sociologa Lea Lowenthala v Ameriki zgodil že v štiridesetih letih prejšnjega stoletja.[1] Klasičnega heroja, ki izpolnjuje svoje družbene vloge, izrine »osebnost, ki je ne določa več to, kar počne, temveč spretnost samoprezentacije, samokonstrukcije in veščina simulacije tega, kar naj bi ta osebnost bila«. Prav medijska reprezentacija torej simbolno kaže na dojemanje avtoritete in legitimnosti nekoga ali nečesa. Popkultura je zato vedno tudi prostor političnega in ideološkega konflikta.[2]

Umetniki z uporabo elementov ali tehnik pop kulture vidno naredijo še bolj vidno, vstopajo v polje strategij širše in ožje politike. Oblikovalci in fotografi naslovnic revije Mladina (2016, 2017) se recimo poigravajo z združevanjem in pomenskimi zankami aktualnih političnih in drugih pojav. Grafična serija Oliverja Pilića Fiktivni portreti (2016) prav tako združuje dve zloglasni politični podobi, le da končni učinek doseže s kompleksnejšim tehničnim in vsebinskim pristopom. V pop art maniri več tehnik in pomenov vsebuje tudi edino samostojno razstavljeno slikarsko delo Tomorrowland (2013) Adrijana Praznika. Uporabo žive slike in filmskega jezika na razstavi začne video 236743 (2015), delo umetnika Andreja Škufce. Ukvarja se s posledico in učinkom branja medijskih podob. Umetnik izzove stisko pasivnega potrošnika TV programov in spletnih kanalov z intenzivnimi, vsebinsko raznolikimi narativi. Tako kot Škufca na razstavi večina umetnikov postavlja sebe za osrednjega protagonista zgodbe. Tomaž Tomažin na primer prav s tem vzdržuje dodatno napetost dogajanja bodisi v videu Who's there? It's me. (2008) bodisi v foto panorami Attempt to Levitate (2010). V fiktivnem dokumentarnem filmu Going South (2009) Nika Oblak in Primož Novak stereotipno uprizorita resnično zgodbo iz Guinessove knjige rekordov. Dokumentarec predstavlja tudi umetnik Arjan Pregl, ki v svojem filmu Slikarstvo prihodnosti (2007) pozornost preusmeri na androida Dato iz serije Zvezdne steze. Avtor kot raziskovalec lika in povezovalec zgodbe poskuša razdelati androidovo težnjo po človeškosti in umetniškem udejstvovanju. Zvezdniški status v svoji instalaciji Čas je za revolucijo, 2. del: Alpen von Blond (2010) dodobra izriše umetnica Manja Vadla. Podoba pevke v stilu koncertnega »merchandise« preplavi prostor. Namesto nebogljene žrtve slave umetnica lik izgradi v emancipirano predstavnico objekta želje, hkrati v aktivistko proti tipičnim družbenim anomalijam. Abstraktno željo po življenjskem uspehu in sreči skozi parodijo na sugestivnost misli popularnega new age načina življenja poudarja Vesna Bukovec v svoji video seriji Beli performansi / Pozitivne afirmacije (2010). Željo gledalca in uporabnika spolnih fetišev na spletu v svojem najnovejšem intermedijskem projektu Rule 34 (2017) raziskuje Iza Pavlina. Področja reprezentacije likov iz reklam se loti fotograf Tomaž Črnej. V osrednjo oglaševalsko shemo pravega kolesarskega kataloga (2014) postavi fotografije prijateljev s čudaškim scenarijem, ki je pravzaprav trik za pritegnitev pozornosti kupca. Gašper Kunšič pojav prenasičenosti podob in puhlih sloganov potrošništva komentira z likom palčka, ki ga uprizarja on sam, izgubljenega v nasičeni grafični pokrajini (Lost in the Woods, 2014). Z vprašanjem identitete superherojev razstavo končujeta projekt Zadnja večerja superherojev (2006) Marka Požlepa in projekt It's hard to be a Superman (2012-) Jureta Cvitana. V prvem umetnik sede na mesto Jude v kostumu lastnega izmišljenega heroja, ki edini med superjunaki za omizjem nima nadnaravnih moči. V drugem umetnik s kostumom Supermana prevzame odgovornost dobesedno, s tem tudi novo družbeno vlogo, da pomaga neznanim ljudem v realnih okoliščinah.

Zgodba torej teče o njih in o nas. Skozi ekrane, ki nadomeščajo okvirje slik, in potovanje v svet medijskih karakterjev ter potvorjenih obrazov družbe umetniki bodisi komentirajo bodisi izkoristijo pojave, ki so sestavni del kompleksnega krogotoka popularne kulture. Umetniške predstavitve podajajo komentar prav tam, kjer nas učinki popularizacije ne puščajo ravnodušne, vendar vsebujejo podobne, če ne celo enake predstavitvene pristope. Z dobršno mero ironije in humorja v reprezentaciji njihovih junakov umetniki ustvarjajo polje kritike, vzpostavljajo del diskurza o sodobni družbi, ki prodaja svojo dušo kljub jasnemu uvidu v zagate kapitalizma in izčrpavanju socialnih vrednot. Ponovno uprizarjajo vseprisotnost kupljivih fiktivnih podob, ki so vedno tu. Da razkrijejo nas same.

 

 

 

 

 

Fotografija: Ana Straže

 


[1]L.Lowenthal, Triumf množičnih idolov, 1944, v: Medijska kultura: kako brati medijske tekste, Študentska založba, Ljubljana, 2004

[2]B. Luthar, Proizvodnja slave, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2008

 

Projekt podpira Mestna občina Celje.

Razstava je del programa Jeans generacija: Celjska popularna kultura od kavbojk do mobitela, projekta Muzeja novejše zgodovine Celje.

*MLADINA - oblikovanje: Damjan Ilić, Tomaž Lavrič, Ivian Kan Mujezinović, Fabrika Sarajevo, fotografija: Uroš Abram, Borut Krajnc, Matjaž Rušt

 

Iva Tratnik
MASKE
Zavesa je tako gosta, a vidi se severnica

Galerija sodobne umetnosti, 19. 5. – 9. 7. 2017
Kustosinja: Irena Čerčnik

Slikarstvo Ive Tratnik, polno vizualnih senzacij¸ nasičeno z nenavadnimi, skrivnostnimi detajli, zahteva pozornega gledalca, ki zna prisluhniti mnoštvu vizualnih informacij, se prepustiti toku ponujenih asociacij in sestaviti nakazane pomene. Takšnemu gledalcu se bo razkrilo, da je pri tokratni razstavi za videzom čiste fantazijskosti - za enigmatičnimi podobami, na katerih srečujemo kombinacije človeških in živalskih teles, krhke histerične pacientke, figure, ki se v večno trajajočem krogu nenehno žrejo, rentgenizirana telesa, ki jim vidimo »pod kožo«, pijavke in vešče, hrošče, ki so videti kot maske -, da je za njihovo pojavnostjo senzibilno premišljevanje resničnega sveta in da so na prvi pogled povsem imaginarne podobe neredko prispodobe sodobnosti. Vanje je - s prefinjeno ostrino in humorjem - vtisnjen realen svet, tu se naseljujejo zakrčenosti in ujetosti temeljnih družbenih fantazem, idealov in konstruktov.

Popotovanje skozi razstavo, ki jo sestavljajo velikoformatne risbe in slike, fotografije, učinki stroboskopskih luči ter za zaključek skupinska porisava, risba neposredno na stene, nekakšna kolektivna improvizacija, je sprehod skozi posamezna jedra, okrog katerih se širijo in povezujejo posamezna dela. Podobe prvega sklopa, kjer srečamo bujno telo v dinamičnem gibanju, nekakšnega križanca med idealno baročno žensko in kokošjo, kjer pred nami vznikajo sodobne barbijevsko idealne ženske noge, ki visijo kot kosi mesa na kavljih, kjer se utelešata hibrida med človekom in prašičem (z njim sta križana Botticellijeva Venera in Michelangelov David) z vrisanimi linijami, ki so kot oznake za razkosavanje mesa, spomnijo na objektifikacijo ženskega telesa, konstrukcijo ženskosti in z njo povezanih lepotnih idealov, vse skupaj pa na »novo renesanso« sodobne družbe, ki je z dosežki znanosti in tehnologije sposobna ustvariti novo vrsto bitij, človeško-živalske križance. Veliko sliko Blanche, ne jezi se, ki obvladuje naslednji sklop in je poimenovana po Blanche Wittman, ki je bila z diagnosticirano histerijo zaprta v pariški psihiatrični bolnišnici, naseljujejo komaj opazne drobne ženske v krčevitih držah histeričnega napada. Ta krhka telesa, lebdeča v fantastični pokrajini temnih oblakov, povečanih vešč in ogromnih pijavk, skupaj s podobo brezglavega Boga s pomnoženimi zapovedujočimi gestami, ki je videti kot lutka, ter barvito podobo vešče/medenice, ki jo sestavljajo razprta in zaprta ženska telesa, nevsiljivo, a dejavno izpostavljajo družbo hierarhij, patriarhalnih vzorcev in navideznih avtoritet. Kako številna so povezovanja in miselno vizualna preklapljanja, ki jih umetnica terja od gledalca - histerijo, ki jo danes bolj poznamo kot nevrozo in tesnobo, se je v preteklosti povezovalo z norostjo in živalskostjo, sama beseda pa izhaja iz starogrške hystera (maternica). To je strategija, s katero umetnica vzpostavlja asociativno moč svojih podob, ponuja razbiranje, ki nikoli ni zaprto v enoznačne okvirje, in branje, ki se širi izven meja podob. Sledijo slike namišljenih tropskih gozdov s številnimi povečanimi hrošči - videti so kot maske in bojevniki hkrati, postavljene so v dialogu s sliko, ki jo sestavljajo površine tekstila in umetnega krzna - nenadoma nas prešine, da je pred nami ogromna vešča. Velike dimenzije slik vabijo v potopitev, celoten prostor, skupaj s stroboskopsko lučjo - ki pred nas pobliskuje fotografije ljudi s poslikanimi obrazi, včasih so komajda opazni med tropskim rastlinjem, pa občutek skorajda telesnega doživljanja prostora in njegovih podob. Podobe, polne ritualnih elementov, mask, posnemanja mimikrije živali kot da bi nam govorile o vsakdanjem življenju, o skrivanju ali osvoboditvi za masko, nenehnem iskanju zaščite, pomembnosti tako izmuzljive varnosti. Umetnica kot da bi nam varnost ponudila v zadnjem, »skupnem« sklopu, skupinski risbi, ki je, kot pravi, »improvizacija, a hkrati sodelovanje kot svetla točka današnjega časa, način druženja in sobivanja, ki ti daje nove ideje ali prevetri tvoje, ki ti prinaša in odpira nove, doslej neizkušene svetove«.

Iva govori o realnem skozi fantazijsko. Ko v zunanjem svetu naleti na dejstvo, stanje ali dogodek, predmet ali obliko, ki jo pritegne, se odzove s pozornostjo in likovno dovršenostjo. Z dinamično razstavo, polno telesnosti in detajlov, ki so redko naključni, skozi sanjsko pravljično preobleko metaforičnih in simbolnih vsebin, likov in znakov govori o aktualnem - sproščeno, a z ohranjanjem napetosti. 
 

Iva Tratnik (1980, Celje) je leta 2012 magistrirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Raziskuje različne umetniške prakse, med njimi tekstilne kolaže, oljna in akrilna platna, skulpturo, risbo, instalacije in druge site-specific intervencije. V sodelovanju z Markom Jakšetom  je projekt Bojni ples za zbombardirano luno razstavljala v Galeriji sodobne umetnosti Celje, v Kibli v Mariboru in na Ljubljanskem gradu (2010-11). Samostojno se je predstavila z razstavami Veščin prah v Galeriji Plevnik-Kronkowska v Celju (2011), Tabla v Likovnem salonu v Celju in na Sarajevski zimi (2013), Pobeg: Imaginarna džungla v Galeriji Plevnik-Kronkowska (2015), Blanche: Imaginarna džungla v Ateljeju Galerija v Ljubljani (2015), Slovenski paviljon na Expu v Milanu (2015). Sodelovala je na skupinskih razstavah Okus po slikarstvu, 16/16 v Galeriji Equrna (2011), Lepo slikarstvo je za nami v UGM (2012), Umetnost sanjarjenja v Galeriji Miklova hiša (2012), Pesmi v zraku v Galeriji sodobne umetnosti Celje (2013), Materialnost v Kibli (2013) ter Pogled 7, Popolnoma sveže na več lokacijah (2014-15). 2016 je s skupino treh umetnikov postavila pustni kip zebra - kita, z razstavo okostnjakov klovnov v njegovemu drobovju,  razstavljala v Kino Šiška pod naslovom Slika se slači v risbo. Do kosti., nato postavila instacijo na celjski ediciji Svetlobne gverile, ter sodelovala na kuratorskem Dvoboju v galeriji Vžigalica v Ljubljani. Kjer je tudi sodelovala na razstavi Pozdravi iz Celja. V sodelovanju s skupino Cirkulacija2 in z Mikeom Hentzom in Johnom Duncanom je sodelovala na dveh umetniških dogodkih, koncertih, pri katerih je eksperimentirala z vokalom. Ilustrirala je za literarni blog Kevdr. Nastopala je tudi tudi v performansih (s skupino SIVA se je s performativnim videom McButo meddrugim predstavila na festivalu Performa v Mariboru) in butoh - sodobnih plesnih predstavah ter se preizkusila v scenografiji in kostumografiji. 
 

 

STRIPOVSKO DESETLETJE. STRIP V SLOVENIJI 2006 - 2016

Galerija sodobne umetnosti, 10.3. - 7.5.2017
Kustosinja razstave Katerina Mirović

Razstava Stripovsko desetletje. Strip v Sloveniji 2006–2016 je tretje nadaljevanje preglednih razstav stripovske produkcije, ki jih je Center sodobnih umetnosti Celje zastavil z namenom predstavitve slovenske ustvarjalnosti v desetletnih obdobjih. Koncipiranju in produkciji te razstave se je tokrat pridružila revija Stripburger.

Minulo desetletje je bilo za strip nedvomno plodovito. O tem ne priča le množica stripovskih izdaj, o stripu se je pisalo in govorilo v vseh medijih – nekaj zanosnih let je tako dajalo občutek, da se strip končno usidral v dnevnem časopisju in da je pred nami plodna prihodnost. Kriza in hkrati lakomnost lastnikov ali pa zgolj častihlepnost odločujočih je strip po kratkem razraščanju v časopisih izrinila iz svojega prvotnega domovanja. Navkljub temu pa je vztrajnost različnih akterjev na sceni omogočila številne nove stripovske projekte. Nekateri javni uslužbenci in založniki so deloma prepoznali njegovo literarno-vizualno vrednost, zares pa jih je premamila njegova didaktična in izobraževalna kapaciteta. Strip je v vlogi orodja posredovanja znanja postal pripomoček v različnih kulturnih institucijah, uvrstil pa se je tudi v razne pregledne razstave. Vzniknile so nove povezave med avtorji (tandemi piscev in risarjev), ki so se lotevali novih tem in bolj ambicioznih projektov. Iz anonimnosti so prodrli mladi avtorji, rodili so se novi stripovski liki, hkrati pa so sile kontinuitete poskrbele, da so se nekateri akterji in nekateri pojavi obdržali ali celo razvijali.

Na razstavi bo tokrat na ogled tudi strip za otroke ter strip s poudarjeno izobraževalno noto, ki ju v prejšnjih edicijah ni bilo, še vedno pa večji del razstave obsega avtorski strip za odrasle. Poleg posameznih originalnih strani iz izbranih stripov so na ogled tudi nekateri izseki iz delovnega procesa, iz česar je razvidno, da se tudi strip ni zmogel popolnoma izogniti vplivom novih tehnologij. Na ogled bodo tudi nekateri eksponati, ki so bili del stripovskih dogodkov v minulem desetletju. Razstavili bomo stripe, ki so izšli kot samostojne knjižne izdaje, v stripovskih zbornikih ali pa so zaznamovali domačo periodiko.

Sodelujoči avtorji:
Kaja Avberšek, Primož Bertoncelj, Suzi Bricelj, Matej de Cecco, Marko Derganc, Domen Finžgar, Miha Ha, dr. Horowitz, Saša Kerkoš, Jakob Klemenčič, Marko Kociper, Matej Kocjan – Koco, Tanja Komadina, David Krančan, Primož Krašna, Matej Lavrenčič, Tomaž Lavrič, Izar Lunaček, Marjan Manček, Martin Ramoveš, Gašper Rus, Jelka Godec Schmidt, Matjaž Schmidt, Iztok Sitar, Zoran Smiljanić, Damijan Sovec, Damijan Stepančič, Matej Stupica, Andrej Štular

Ob razstavi je izšel dvojezični 180-stranski katalog z besedili Gašperja Rusa, Bojana Albaharija, Davida Krančana in Katerine Mirović, reprodukcijami del, bibliografijami in raznimi drugimi stripovskimi pritiklinami.

Produkcija: Zavod Celeia Celje – Center sodobnih umetnosti in Stripburger/Forum Ljubljana
Sofinancerji: Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Celje
 

        

 

KONRAD TOPOLOVEC, PREGLEDNA RAZSTAVA

Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon: 9.12.2016 – 26.2.2017
Kustosinja razstave: Irena Čerčnik

Pregledna razstava celjskega slikarja Konrada Topolovca je vpogled v umetnikov bogat opus, ki je nastajal skozi več kot tri desetletja intenzivnega ustvarjanja, in hkrati priložnost popotovanja skozi produkcijo, ki se sicer v veliki meri nahaja v galerijskih in predvsem zasebnih zbirkah. Konrad Topolovec je leta 1983 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, sredi osemdesetih stopil v slovenski likovni prostor z barvno intenzivnimi figuralnimi slikami v maniri takratne nove podobe in kasneje svojo slikarsko pot skozi izmenjavanja abstraktnih in figuralnih obdobij gradil na slogovno in motivno individualnem ustvarjanju, ki se ni prilagajalo trenutnim prevladujočim usmeritvam, temveč je ostajalo zasidrano v izrazito lastnih, senzibilnih okvirih.

Sredina osemdesetih je v Topolovčevem ustvarjanju obdobje groteskne figure s poudarkom na barvi. Prehod in začetek devetdesetih let zaznamuje postopno prikrivanje in umikanje figure, vpeljavo metode kolažiranja, kjer pridejo do izraza fragmenti, konture in znaki, ki delujejo kot sled skorajda izginule figure, dokler do konca devetdesetih ne prevladajo slike, v katerih je mimetičnost popolnoma odsotna. Ta se v velikem zamahu vrne okrog leta 2003 in prevladuje do leta 2010. V figuralnih slikah iz let 2003 - 2006, v katerih sta pomembna svetloba in učinek prosojnosti, iz površine platna, prekritega z abstraktnimi oblikami v omejeni barvni skali, vznikajo obrazi in telesa, ki kot da prihajajo iz nekega paralelnega, sanjskega sveta nezavednih miselnih procesov. Z uporabo kontur, ki so mestoma intenzivne in enovite, drugič skorajda razgrajujoče, nežno vidne v barvni govorici površine slike, podobe prihajajo, se usidrajo in so hkrati na tem, da vsak trenutek poniknejo v barvno površino. Temu svetlemu obdobju, v katerem sta prisotna vedrina in življenjska radost, sledi umetnikov predstavno in izrazno najbolj izrazit cikel Prepletanja (2007 – 2012), v katerem prevladajo temnejši, zemeljski toni in občutja tesnobnosti, ogroženosti in nelagodja. Serija je fascinantno popotovanje po poudarjeni figuraliki, neusahljivi imaginaciji in še izrazitejšem prepletu oblik in poudarjenih linij, ki orisujejo figure ali gradijo prostor ter mestoma dobesedno zažarijo iz površine. V zadnjem ustvarjalnem obdobju (2010 – 2014) se Topolovec ponovno vrne k nemimetični likovni govorici. K natančno določenemu prepletu abstraktnih oblik, ki s skorajda matematično eksaktnim premislekom vsakega detajla tvorijo labirinte prostorskih odnosov.

Topolovčeve abstraktne slike so obenem poetične in racionalne. Figuralne ustvarjajo imaginarni prostor, ki govori o univerzalnih vprašanjih tistega obstajanja, ki se naseljuje v občutjih in v neskončnih, umirjenih ali bojevitih, ljubečih ali grozečih, spokojnih ali tesnobnih plasteh človekove duševnosti. So kot nezavedno, ki prihaja na površje, pričevanje skrivnostnosti in dinamike človekove psihe, so hkrati arhetipske in osebne, naslikane z občutljivo ali grobo eleganco.

Pregledna razstava Konrada Topolovca je nastala s pomočjo zasebnih zbirateljev in lastnikov slik in v sodelovanju z Železarskim muzejem Štore. Postavljena je kronološko, vanjo so z izborom del zajeta glavna obdobja iz njegovega opusa: figuralika osemdesetih, sestavljanke 1989 -1994, abstrakcija 1993 – 2000, figuralika 2003 – 2006, serija Prepletanja 2007 – 2012 in abstrakcija zadnjega obdobja 2010 – 2014. Finančno sta jo podprla Mestna občina Celje in Ministrstvo za kulturo RS Slovenije. Ob razstavi je izšel pregledni katalog z zapisoma mag. Alenke Domjan in mag. Petre Kapš. 
 

KONRAD TOPOLOVEC (1955, Celje) je leta 1982 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Gustavu Gnamušu. Živi in ustvarja na Teharjah pri Celju. Po več samostojnih razstavah v Celju v osemdesetih, v Galeriji Media Nox v Mariboru (1993) in v Galeriji Zala v Ljubljani (2000 in 2003) je Topolovec ponovno samostojno razstavljal leta 2012 in 2014 v Železarskem muzeju Štore. Med skupinskimi razstavami so med drugimi Likovni kritiki izbirajo v Jakopičevi galeriji v Ljubljani (1993), 14+1. Pluralisms of the eighties and neomodernisms of the nineties v Jiangsu Art Gallery v Nankingu (1994, Kitajska), Generacija 82 v Umetnostni galeriji v Mariboru (1994), Podoba krajine v Galeriji sodobne umetnosti v Celju (2000), Mestece Celje. Fantazme osemdesetih v Likovnem salonu v Celju (2002), Topologija in likovna umetnost v Galeriji DLUM v Mariboru (2008), Podoba prostora 2. Situacija širšega celjskega prostora v Galeriji sodobne umetnosti in Likovnem salonu v Celju (2008).

 

 

interAKCIJA!

Razstava dijakov Gimnazije Celje – Center,
Umetniška Gimnazija, likovna smerGalerija sodobne umetnosti, 8. 11.-20. 11. 2016

 

Večletno sodelovanje Centra sodobnih umetnosti z Gimnazijo Celje - Center, programom Umetniška gimnazija – likovna smer prispeva vedno nove oblike dela in vedno bolj kompleksne pristope k izobraževanju mladine na področju sodobne umetnosti. Tako mentorji umetniki kot tudi dijaki vse pogosteje spodbujajo umetniške prakse, ki v srednješolski likovni sferi običajno niso obravnavane. Tokrat so bili na delavnicah, ki so jih dijaki vseh štirih letnikov obiskovali v Galeriji sodobne umetnosti, v ospredju raziskovanje razširjene uporabe risbe, kolektivno delo in aktivno poseganje v javni prostor, akcija, interakcija ter participatornost. S snovanjem umetniških skupin so se dijaki osredotočili na performans, akcije v javnem prostoru, izvedli so ekološko naravnane projekte ter povezovali svoj vizualni material. Razstava med drugim odraža prepoznavanje performativnosti v dejanjih, ki se gibajo na robu umetnosti in življenja. V galerijski postavitvi kaže na sodobno držo enakovrednih pozicij formalno zastavljenih likovnih izdelkov, umetniških del, ki vključujejo sodelovanje obiskovalcev razstave ter dokumentacije zunaj galerije izvedenih aktivnosti. Razstava interAkcija! predstavlja neizogibno dvojnost umetniških vzgibov mladih ustvarjalcev. Na eni strani gre za intimni svet, izražen s fotografijo, ilustracijo in risbami, ki mestoma prehajajo v enotno kompozicijo, na drugi pa za kolektivna družbena vprašanja, izražena z živo izvedeno skupinsko umetniško aktivnostjo. V delih vsebinsko izstopa želja po spremembah, rušenju stereotipov, preizpraševanju družbeno (ne)sprejemljivih norm ter izstopu iz varnega zavetja klasičnih ustvarjalnih prostorov.

Mentorji delavnic v šolskem letu 2015/2016:

Nevena Aleksovski (4i), Maria Lucia Cruz Correia (2i), Maja Hodošček (3i), Andrej Kamnik (1i), Franc Purg (3i)

Koordinacija programa: Ana Pečnik (GCC), Maja Antončič (CSU)

Kustosinja: Maja Antončič

 

 

UMETNOST JE POMEMBNA, TODA UMETNOST NI DOVOLJ


Umetnice in umetniki: Nika Autor, Jure Cvitan, Artan Hajrullahu, Maja Hodošček, Robert Hutinski, Davor Konjikušić, Bojan Krivokapić & KURS, Bojan Mrđenović, Mark Požlep, Danilo Prnjat, Ivana Smiljanić, Igor Sovilj

Kustosinja: Mirjana Dragosavljević

Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon, 16. 9. - 23. 10. 2016

Napovedujemo: Pogovor o nasilju nad ženskami v soboto, 17. septembra ob 11. uri v Likovnem salonu.
Pogovor organizira umetnica Ivana Smiljanić v sodelovanju z Društvom SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja. 

 

Vloga umetnosti na prostoru nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije je v preteklih nekaj desetletjih doživela transformacijo, ki je potekala vzporedno s procesi tranzicije novonastalih držav iz socializma v kapitalizem. Država se vse bolj umika iz financiranja umetnosti, hkrati pa se negujejo in razvijajo podjetniški modeli, kot so kulturne industrije, komercialni razstavni prostori in manifestacije ipd., eden osrednjih ciljev lokalnih kulturnih politik pa postaja oblikovanje umetniškega trga po zgledu svetovnih tovrstnih središč. Umetniško delo je vse bolj poblagovljeno, družbena vloga, ki bi jo morala imeti umetnost, vse bolj izginja, hkrati pa se poudarjata entuziazem kot temeljna motivacija za delo in finančna samozadostnost, ki najpogosteje vodi v (samo)eksploatacijo in reprodukcijo obstoječega sistema brez kakršnega koli premika pri izboljševanju pogojev umetniške produkcije. Eden namenov te razstave je preizpraševanje vloge umetnosti v družbi, še zlasti v času velikih finančnih in političnih kriz, vojn, begunstva, ponovne patriarhalizacije in tradicionalizacije družbe, s posebnim poudarkom na lokalnih situacijah in transformaciji teh prostorov v zadnjih osemdesetih letih. Po drugi strani se skoraj nobeno umetniško delo na razstavi ne ukvarja eksplicitno z institucijo umetnosti in v tem smislu ne obstaja ena sama tema razstave, temveč so dela tematsko raznovrstna, povezuje pa jih preizpraševanje in ukvarjanje z vsakodnevno realnostjo na različnih ravneh. Pomembno je opozoriti, da ne gre za primerjavo med konceptoma umetnosti zaradi umetnosti (l'art pour l'art) ter družbeno angažirane umetnosti, kot tudi ni cilj argumentacija v korist ene ali druge izmed teh dveh opcij, saj lahko včasih visoko estetizirano delo močneje odraža določen družbeni problem, kot to morda uspejo izrazito angažirana dela in akcije – enako pa velja tudi v obratni smeri. Gre za to, da prostor razstave predstavlja javni prostor oz. prostor, kjer se srečujejo in soočajo ljudje, dela, ideje, čustva itd. Namen razstave je, da skozi odnose, ki se vzpostavljajo v procesu produkcije in razstavljanja, postane mediator "med partikularnostjo in univerzalnostjo, med javnim prostorom in aktivističnimi strategijami, med omrežji in skupnostmi", kot sugerira Simon Sheikh, ko govori o neizbežnosti povezovanja, primerjav in posredovanja med prakso in teorijo, kajti "Umetnost je pomembna, nedvomno, a zgolj umetnost ni dovolj."

 

 

 1 Simon Sheikh, Representation, Contestation and Power: The Artist as Public Intellectual

 

SEBE V ŽEPU 

Ana Baraga, Jure Cvitan, Polona Dolžan, Kyle Milne, Gašper Piano, Jani Pirnat, Ana Straže, Mia Špindler

Galerija sodobne umetnosti, 15. 7.- 28. 8. 2016


Razstava Sebe v žepu v ospredje postavlja raziskovanje tihega ozadja kreativnega delovanja, intimne temelje nekaterih umetnikov, ki so povezani s Celjem, vendar so na različne načine vpeti tudi v mednarodni prostor. Avtorje, dejavne v različnih odtenkih umetniških poklicev in poslanstev, zaznamuje kreativnost, ki se skozi bodisi profesionalno bodisi privatno izkušnjo, sploh potovanja in zbiranja, močno dotakne življenja samega, notranjih psiholoških obličij ali kontinuiranega zanimanja za 'stvari', katere sprva niso bile nujno osnova za nastanek umetniškega projekta. Kakšne jezike ustvarjalnosti torej iščejo umetniki, kadar niso enoznačno omejeni s svojo profesionalno prakso? Namesto kabineta kuriozitet, ki bi mu skozi  galerijsko in kuratorsko pozicijo nazadnje vseeno nadeli oznako 'umetniška dela', neposrednega prikazovanje procesa, morda celo arhivskega pristopa, sem izbirala dela ali spodbudila formiranje del za predstavitev, ki v ozadju skrivajo intimno vzdušje dnevnika. Dela so portreti osebnih interesov, izkušenj, vtisov ali občutij. V njih najdemo kontinuirane raziskovalne procese, ki izvirajo iz razmisleka o osebnih zgodovinah, beleženje vsakdanjika in mapiranje prostorov.
V posameznih predstavitvah je razkrita komponenta ustvarjalnega procesa samega, ne glede na okoliščine, vrsto umetniškega poklica, materialnost, formo, ne glede na projektno dikcijo in voljo umetnostne institucije. Nekaj avtorjev se je namreč določenih medijev lotilo prvič ali prvikrat prav na tem mestu pokazalo svoj material. Dela se gibljejo med poetiko lastnih zanimanj, raziskovanjem predmetov, tudi stanj, ki se vežejo na določen  prostor in čas, torej ustvarjalci v njih začrtajo kreativne vzgibe, ki se vzbudijo skozi vsakdanjo izkušnjo.
Polona Dolžan izhaja iz svojega kuharskega bloga Shit I've Eaten, ki ga dopolnjuje v prostem času. Z beleženjem receptov ustvarja dnevnik prehranjevanja, izrazi fascinacijo nad ritualom druženja in kuhanja v različnih krogih na raznih zemljepisnih lokacijah. Na eni strani poudari neponovljivo izkušnjo in jo z nami tudi deli, na drugi z instalacijo kaže na izgubo užitka ob ponavljajočem se urniku prehranjevanja. Prav tako je blog pisal Jani Pirnat ob začasnem bivanju na Japonskem. Hkrati je s fotografijo in videom zabeležil svoja počutja v deželi z drugačnim kulturnim ozadjem. Z avtoportretno animacijo na razstavi (Gomenasai, Say no evil, see no evil, hear no evil) simbolno izrazi svoje občutke ob spremembi bivanjskega prostora, izoliranost, omejenost v jeziku in načinu dojemanja. Ana Straže razmišlja o prostorih začasnega bivanja. Že nekaj let sistematično fotografira sobe, kjer prenočuje, kadar potuje. V središču je najbolj intimni predel stanovanja - postelja, kamor inscenira sebe kot člen v celi verigi ostalih fotografiranih objektov in kompozicij osebnega občudovanja v nekem kraju. Forma razglednice je podobna organiziranemu dnevniku s povsem individualno estetiko. Njegovi urejenosti nasprotujejo posnetki umetničinega obraza, nastali s spletno kamero. Z njimi kontinuirano beleži hipne, naključne in nekontrolirane izrise vsakodnevnih oziroma trenutnih počutij. V instalaciji Beleženja se izmenjujeta statičnost spomina in gibljivost vsakdana. Zbiranje stvari zaznamuje Mio Špindler, zato skozi razmišljanje, kako obdržati spomin(k)e, ki jih ne moremo fizično zbrati, umetnica uporabi tehniko 'frotaža'. Ta ji dovoljuje, da zaobjame fizično naravo predmetov, njihovo teksturo kot materialni vidik, s tem pa tudi fascinacijo nad spominom prostora in stanje predmeta v določenem času. Skozi mnoga potovanja se umetnik Kyle Milne na zelo osebni poetični ravni ukvarja s pojmom strahu. Zdravljenje slednjega mu pomeni gora, kar v delu Release vizualizira z abstraktnim zemljevidom, povezanim s tekstom. K naravi se obračata tudi Ana Baraga in Jure Cvitan. Umetnik si z dolgo zgodbo zbiranja zamaškov iz plute zada cilj obleči točno določeno drevo plutovca na Korziki. Akcija zbiranja nosi neke vrste ritualno dejanje, vključuje časovne dimenzije preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Materializira jo v postavitvi drevesne lupine, ki je pravzaprav cilj, z željo po izvedbi in-situ pa hkrati delo v nastajanju. Ana Baraga se ukvarja z razsežnostmi ilustracije, kaj vse zmore zvrst, ki jo spremlja na vseh nivojih njenega bivanja in v trenutku postane celo avtorica sama. Delo Postajam žival vsebuje osebni ritual iskanja živalskega totema in nabora najrazličnejših vzorcev, materialov in občutkov. Obleko – 'totemsko nošo' sestavljata unikatna materialna in duhovna plat. Z jezikom tekstilnega in grafičnega dizajna, fotografijo in poezijo sam ritual nošenja še nadgrajuje. Iskanje stika z naravo, prav s pomočjo ilustracije in oblikovanja, postaja njen dnevnik, ki je prerasel v diplomski projekt ter kompleksno umetniško manifestacijo, na razstavi predstavljeno le delno. Gašper Piano se predstavlja z videom, v katerem njegovo poezijo berejo prijatelji, ki so umetnika v nekem obdobju bivanja v tujini spremljali, navdihovali ali z njim poslovno sodelovali. Skinned Knee - visual poetry for lonely souls je za glasbenika eksperiment nove forme in medija, prav tako pa video nastopa kot stična točka, kjer so se v nekem izbranem trenutku srečali ljudje, ki si delijo podobne zgodbe.
»Umetnost — kot ena od oblik kreativnosti — ne reproducira že ustaljenih modelov, ki bi obstajali kot podobe v našem umu ali kot objekti v svetu, temveč združuje ustvarjalne sile in tokove«, pravi antropolog Tim Ingold. Kreativnost opredeli kot relacijsko aktivnost, kar pa ne gre razumeti kot neko dejavnost posameznika, temveč sestavni del življenjskega procesa, ki zajema celotno polje odnosov med ljudmi in njihovim okoljem – v katerem ni prostora za hierarhično razmerje objekt/subjekt.  Razstava Sebe v žepu sprva morda kaže na subjekt kot na introvertiranega akterja, vendar vsem osmim ustvarjalcem uspe manifestirati različne načine zapisa prostora in časa, občutke in želje v 'stvari' (,ne v objekte), ki jih nosijo s seboj in jih hkrati v polju sodobne umetnosti pokažejo kot umetniško delo.

Maja Antončič
 

Jure Cvitan, Življenje po, 2016

Polona Dolžan, Shit I've Eaten, 2016

Gašper Piano, Skinned Knee - Visual poetry for lonely souls, 2015

Ana Straže, Beleženja, 2016

 

Peter Koštrun — Slutnja

Galerija sodobne umetnosti, 13.5.-26.6.2016
Kustosinja razstave: Irena Čerčnik


Peter Koštrun, eden najvidnejših slovenskih fotografov mlajše generacije, docent za področje fotografije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, je svoje delo doslej predstavil na številnih pomembnih razstavah doma in po svetu, med drugimi na Skoraj pomlad, 100 let slovenske umetnosti v mariborski Umetnostni galeriji (2012) in na eni najpomembnejših razstav za krajinsko fotografijo Sence of Place v bruseljskem Bozar Expo. S Centrom sodobnih umetnosti Celje je sodeloval lani, ko je v Galeriji sodobne umetnosti skupaj s Petrom Rauchom pripravil projekt Sondiranje. Raziskovalna razstava zapuščenih, zavrženih, odtujenih in najdenih fotografskih podob, letos na razstavi Od skupnosti do raja. Nove pridobitve v stalni zbirki Centra sodobnih umetnosti Celje in prvič leta 2004, ko je v Galeriji sodobne umetnosti svoje delo predstavil na samostojni razstavi Tišina.

Peter Koštrun, mojster krajinske fotografije, pretanjenega izbora kadra in svetlobe, specifične, izjemno subtilne atmosfere, ki daje vtis, kot da je na fotografijah ujeto nekaj višjega in neminljivega, se bo tokrat predstavil z deli, večinoma nastalimi v letih 2015 in 2016. Za novo, na tej razstavi premierno predstavljeno produkcijo, za katero je značilna raznolikost v formatu, vsebinskih ozadjih in tudi v formalnem izrazu (ko so nekatere fotografije izrazito minimalistične in imajo druge poudarek na strukturiranosti), je bistven prehod iz prej značilnega kontemplativnega vzdušja v angažirano sporočilnost. Ta se ne vzpostavlja skozi neposreden komentar ali ilustracijo nekega konkretnega dogajanja, temveč skozi radikalno spremembo v atmosferi, ki prežema podobo. V črno-bele fotografije, ki so večinoma kolorirane z rdečim tušem, se kot komentar družbe zapisujejo občutja nelagodja, nemira, slutnje, celo grožnje. Krajina, v kateri je bila doslej prisotna nekakšna nadzemska, duhovna dimenzija, ki je kot koprena ovijala fizično resničnost, je postala tesnobna in opozorilna. Fotografije na tokratni razstavi, na katero Koštrun (poleg fotografij) umešča tudi osebne predmete, gledalca nagovarjajo k premisleku človekovega delovanja, njegovega odnosa do narave in človeka, k premisleku prevladujočega stanja duha in vsebin, ki zaznamujejo sodobnost in so v ozadju fotografij - od vojne do globalnega segrevanja, od postavljanja mej do izginjanja raznolikosti podeželske krajine.

Peter Koštrun (1979, Ljubljana) je leta 2007 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V domačem in mednarodnem prostoru razstavlja od leta 2003. Med zadnjimi samostojnimi razstavami so Moments, Mottard&Jenray, Liege (2012); Vrijeme je sad, Foto galerija Lang, Samobor (2012) in Singularity 2004-2014, s katero se je leta 2014 predstavil v dunajski galeriji Photon. Njegova dela se nahajajo v zbirki Essl na Dunaju in v zbirki Kabineta slovenske fotografije pri Gorenjskem muzeju v Kranju. Živi na Brnici pri Celju.

 

OD SKUPNOSTI DO RAJA
Nove pridobitve v stalni zbirki Centra sodobnih umetnosti Celje, 2011 - 2016


Jure Cvitan, Matej Čepin, Tomaž Črnej, Andreja Džakušič, Borut Hlupič, Maja Hodošček, Robert Hutinski, Narcis Kantardžić, Bojana Križanec, Tomaž Milač, Željko Opačak, Iza Pavlina, Mark Požlep, Franc Purg, Ana Straže, Manja Vadla, Dalibor Bori Zupančič
Gostje: Miha Kaučič, Peter Koštrun, Simon Macuh, Iva Tratnik

Galerija sodobne umetnosti, 24. 3. – 24. 4. 2016
Kustosinja razstave: Irena Čerčnik

Razstava Od skupnosti do raja, ki prinaša vpogled v nove pridobitve v stalni zbirki Centra sodobnih umetnosti, je z avtorji, ki na razstavi sodelujejo kot gostje, hkrati delni vpogled v sodobno celjsko produkcijo. Predstavljamo umetnike, ki s sliko, risbo, fotografijo, performansom, projektom v javnem prostoru, instalacijo, tekstom in videom segajo v raznolike vsebine in kontekste, od spomina in zgodovine, komunikacije in zaznavanja, okolja in skupnosti, aktivizma in družbenega gibanja, do fiktivnega in mističnega. Razstavljena umetniška dela smo pridobili v stalno zbirko v zadnjih petih letih, načrtujemo, da jo z umetniškimi deli umetnikov, ki so povabljeni kot gostje, dopolnimo v bližnji prihodnosti in s tem nadaljujemo začrtano linijo zbiranja del sodobnih celjskih ustvarjalcev.

Stalna zbirka Centra sodobnih umetnosti Celje je začela nastajati leta 1963, ko je bil ustanovljen Likovni salon. Do leta 1980 je bila zbiralna politika vezana v glavnem na razstavni program (umetniška dela so bila odkupljena ob razstavah) in na ustvarjalnost celotnega slovenskega prostora, medtem ko je po letu 1980 osredotočena predvsem v odkup del umetnikov, ki s svojo ustvarjalnostjo bistveno zaznamujejo celjski prostor. V zadnjem desetletju je poudarek na pridobivanju del iz sodobnosti: z odkupi in donacijami ter predvsem v sodelovanju z Mestno občino Celje, ki je kot lastnica ateljejev v Umetniški četrti Centru sodobnih umetnosti omogočila uvrstitev nekaterih ključnih umetniških del celjskih avtorjev v zbirko.

 

Rajko Bizjak EVOLUCIJA


28.1. - 6.3.2016

Naslov Bizjakove razstave Evolucija ponuja številne razmisleke, tudi o močni medsebojni povezanosti avtorjevih do sedaj nastalih fotografskih serij. Te namreč vedno izhajajo ali se navezujejo ena na drugo, se nadgrajujejo ali širijo v nove prostore, ki jih avtor predvidi ali vzpostavi na podlagi naključja. Videti so lahko celo kot nasprotje, kot prelom, a je med njimi bistvena zveza, to je umetnikovo osredotočanje na telo in erotiko ter na raziskovanje, kako na nekaj, za kar se zdi, da obstaja samo na en način, pogledati drugače. Na razstavi se Bizjak, eden ključnih predstavnikov srednje generacije domačih fotografov, ki slovi po konceptualno natančno premišljenih okvirih svojih tudi več let nastajajočih serij, predstavlja s prerezom svojega dela v zadnjih petindvajsetih letih. Večinoma s postavitvijo, v kateri so nova dela v dialogu s starejšimi. Premierno bodo predstavljena najnovejša dela, ki nosijo letnico 2016. Iz tega leta so serija Arhetip, ki nagovarja zlasti nezavedne vidike človekovega zaznavanja in govori o tesni povezavi med nezavednim in erotičnim, serija Zvezdni prah – komparacija, v kateri nam s pomočjo mikroskopa in teleskopa približa zvezdnato nebo in množico spermijev, ter velika fotografija Evolucija z inscenirano podobo, ki izhaja iz Michelangelove upodobitve biblične geneze sveta in osrednjega prizora Stvarjenja Adama v Sikstinski kapeli. S svojsko narativno strukturo te več kot pet metrov široke in tri metre visoke fotografije Bizjak v postavitvi zaokroži pripovedi predhodnih serij. Razmišljanje o človeku in stvarstvu, želji in užitku, prepovedi in nadzoru poveže v premislek sedanjosti človeka in sveta. Poleg Cvetov iz leta 2002 in Zvezdnega prahu - inkarnacija iz leta 2007 bo Bizjak na razstavi predstavil tudi novejšo serijo Hommage - 23 let kasneje iz leta 2013 ter triptih Osončje iz serije Kratke zgodbe (2011 - 2015).

Rajko Bizjak, mojster igre z gledalčevim pogledom in fotografskega premišljevanja primerljivih struktur v človeku, naravi in kozmosu, je s Centrom sodobnih umetnosti Celje že sodeloval leta 2006, ko je v Galeriji Račka razstavil fotografijo iz serije Kanaan (1996), in leta 2014 s predstavitvijo serije Zvezdni prah – inkarnacija (2007) na razstavi Vidno nevidno. Afekt in razpoloženje skozi fotografijo.

 

 

Rajko Bizjak, iz serije  Arhetip, 2016


Rajko Bizjak (1963, Postojna) je leta 1990 diplomiral na Akademiji dramske umjetnosti v Zagrebu, smer filmski in televizijski snemalec. Deluje kot snemalec in fotograf in je predavatelj na Višji strokovni šoli Academia Maribor, Fakulteti za medije FAM v Ljubljani, Visoki šoli za umetnost v Novi Gorici in Visoki šoli za fotografijo pri VIST v Ljubljani. S fotografijo se ukvarja od leta 1976, od leta 1985 je razstavljal na številnih samostojnih in skupinskih razstavah. Njegova dela se nahajajo v domačih in tujih kolekcijah. Živi in dela v Ljubljani.

 

 

SRAM TE BODI!

Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Matej Čepin, Robert Hutinski, Staš Kleindeinst, Aino-Marjatta Mäki in Jaakko Karhunen, Ana Nedeljković in Nikola Majdak jr., Luiza Margan, Paula Muhr, Pleurad Xhafa, Adrian Paci, Ana Pečar in Oliver Ressler, Vahida Ramujkić (skupaj z: Aviv Kruglanski, Dejan Došljak), Zgodovinski arhiv Celje, Dalibor Bori Zupančič
 

Kustosinja: Maja Hodošček
Lokacije: Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon in Špitalska kapela
26. 11. 2015 – 17. 1. 2016

 

Sram te bodi! je štiriletni interdisciplinarni projekt, ki sta ga idejno in programsko zasnovali kulturni instituciji  Zavod Celeia Celje - Center sodobnih umetnosti in Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb. Projekt deluje kot umetniška in teoretična platforma, osredotočena na analizo afekta sramu. V okviru projekta se je poleg predavanj in predstavitev v obdobju 2013/2015 izvajal rezidenčni program. Povabljeni umetniki so v času rezidenčnega bivanja zasnovali dela, ki so na razstavi predstavljena prvič. V Celju smo gostili Anno Dašović, Paulo Muhr, Aino-Marjatto Mäki in Jaakka Karhunena ter Miloša Trakilovića.

Izhodiščna hipoteza projekta Sram te bodi! temelji na predpostavki, da je čutenje sramu simptom, ki razkriva različne pojavne oblike socialne neenakosti, saj je v svojem temelju družbeno pogojeni afekt. Pri snovanju razstave smo se usmerili v polje ekonomije in njene delitve dela, ker je ta bistvena proizvajalka družbenosti (skozi delo vstopamo v odnose in si oblikujemo raznovrstne družbene vezi). Zaskrbljujoče je, da se v sodobnem času uveljavlja singularna oblika ekonomije, ki temelji na množičnem izkoriščanju delovne sile, kaže pa se kot edina možna družbena realnost, ki se ji je potrebno prilagoditi. Teoretičarki Julia Graham in Katherine Gibson pišeta, da je prav naturalizacija ekonomije, ki se je v javnem prostoru do totalnosti uveljavila po padcu socializma, povzročila obrat iz razumevanja ekonomije kot področja transformacije, ali vsaj področja, ki se ga da skupnostno upravljati, v uveljavljanje le-te kot hegemone oblike vladanja.[1]Upravljanje družbe s stališča interesov ekonomije, novi produkcijski procesi in spremenjene oblike dela pomembno vplivajo na socialne relacije ter oblikujejo nove subjektivitete in raznovrstne družbene razrede. V okviru projekta nas je predvsem zanimalo, v kakšnih delovnih pogojih se znotraj stanja, kjer se neoliberalizem kaže kot temeljni diskurz, pojavlja afekt sramu in kakšne odnose razkriva. Pri tem smo upoštevali miselnost neoliberalne ideologije, ki širi zavest, da je ekonomski in družbeni uspeh odvisen od lastnih sposobnosti delovanja na trgu dela in da je posameznik sam odgovoren za svoj družbeni položaj.

Tomaž Flajs, gestalt psihoterapevt, poudarja, da v intimnosti sram posameznik boleče doživlja. Ta izkušnja je neločljivo povezana z zunanjim okoljem, kajti družba z zasramovanjem določenih identitet ali načinov bivanja vzpostavlja mehanizem kontrole in s tem omogoča reprodukcijo družbeno sprejemljivih norm.[2]Konformizem je torej ključen za vzdrževanje sramu, saj se ta afekt pojavi, ko se posameznik ali skupnost ne zmore ali se ne želi prilagoditi zapovedani realnosti.

Dela, predstavljena na razstavi, pokažejo z vzpostavljanjem raznolikih razmerij do pojma dela v sodobnosti, da se obstoječi ekonomski realnosti ni zmožna prilagoditi množica različnih identitet. Nezmožnost doseganja ekonomske neodvisnosti se pogosto doživlja kot osebno krivdo in sramoto. Tovrstno intimno doživljanje lastne neustreznosti ali neuspeha bistveno pripomore k ohranjanju sistema, usmerjenega v nenehno izkoriščanje razpoložljivih virov za ustvarjanje presežne vrednosti. Razstava skozi umetniška dela dekonstruira ideološko idejo o posameznikovi lastni krivdi glede družbenega položaja, ki ga zaseda v obstoječi strukturi delitve dela. Opozarja na sistemsko nasilje, ki posamezniku ne ponuja nikakršne ali zgolj minimalno socialno varnost, od njega pa zahteva vedno bolj nemogoče načine dela, s katerimi temeljno vpliva na zniževanje kvalitete življenja.

Dela izpostavljajo prekernost (Luiza Margan), ki po zadnjih socioloških raziskavah postaja najbolj razširjena sodobna oblika dela.[3]Opredeljuje jo trajajoče stanje negotovosti, udejanja se skozi mnogotere forme nerednih delovnih razmerij. Transnacionalno kapitalistično delovanje potrebuje globalni trg in države, ki so zaradi nacionalnih interesov v preteklosti skrbele za vsaj minimalno socialno zaščito delovne sile, to minimalno varnost ukinjajo in sodelujejo pri širjenju neoliberalnega diskurza.  Politični sistem odločanja se je popolnoma oddaljil od državljanov in poteka ločeno, neodvisno od potreb in volje skupnosti (Matej Čepin). Obravnavajo porast delovnih migracij (Adrian Paci) in izkoriščanje delovne sile globalnega juga povezujejo z zgodovinskimi pojavi državnega rasizma, ki se skozi nevidne mehanizme še danes uveljavlja (Robert Hutinski). Raziskujejo posledice privatizacij v ruralnih okoljih (Vahida Ramujkić, v sodelovanju z Avivom Kruglanskim in Dejanom Došljakom)in opozarjajo na širjenje tako imenovanega »working poor« razreda (Pleurad Xhafa), v katerem delavci znotraj plačane oblike dela ne zaslužijo dovolj za preživetje. Izpostavljajo odklonske prakse (poslovilno pismo, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Celje) in aktivistične pojave, ki nasprotujejo dobičkonosnemu načinu upravljanja družbe (Ana Pečar in Oliver Ressler). Razkrivajo kapitalistične strategije, s katerimi se poskuša vplivati na politične odločitve (Libia Castro in Ólafur Ólafsson) in dvomijo v demokracijo kot obliko vladavine (Ana Nedeljković in Nikola Majdak jr., Staš Kleindeinst). Sprašujejo se, kakšne subjektivitete proizvaja  kapitalizem (Aino-Marjatta Mäki in Jaakko Karhunen) in iščejo povezave med zahtevami ekonomije in porastom raznoraznih duševnih bolezni (Paula Muhr).
Ponujajo pa tudi drugačne načine mišljenja in bivanja, kot je pobuda izstopa iz sistema dela v življenje (Dalibor Bori Zupančič).

 

Dogodki ob razstavi:
Likovni salon, četrtek, 17. december ob 17. uri
DELAVNICA O SRAMU
Vodi Tomaž Flajs, gestalt psihoterapevt
Delavnica temelji na načelih izkustvenega učenja, kar pomeni, da bo potekala na način prepletanja izkustvenih vaj, diskusije in krajših predavateljskih vložkov. Osnovni cilj delavnice je prepoznavanje sramu in njegovega pomena v vsakdanjem življenju ter spoznavanje 'orodij' za njegovo premagovanje.
Delavnica je brezplačna.
Prijave in informacije: maja.hodoscek@celje.si, 051 681 994

Galerija sodobne umetnosti, sobota, 16. januar ob 11. uri
SEMINAR
Sodelujejo: Nika Autor
(umetnica), Chiara Bonfiglioli (teoretičarka),  Jaakko Karhunen (umetnik), dr. Primož Krašovec (sociolog), Oliver Ressler (umetnik), Andrej Šprah (filmski teoretik).

 


Projekt sta podprla Mestna občina Celje in Ministrstvo za kulturo republike Slovenije.

 


[1]J.K. Gibson – Graham, POSTCAPITALIST Politics, Univ Of Minnesota Press, 2006, str. 54

[2]Tomaž Flajs, Sram: Med intimo in družbo, predavanje, Likovni salon (2.4.2015)

[3]Vassilis S. Tsianos and Dimitris Papadopoulos : DIWY! Precarity in Embodied Capitalism, academia.edu, str. 2., 2014

 

 

O(B)(D)RAZI

razstava dijakov Umetniške gimnazije - likovna smer Gimnazije Celje - Cente

Galerija sodobne umetnosti, 3. 11. - 15. 11. 2015

Razstava temelji na mnogovrstnih odrazih današnjega počutja mladih ustvarjalcev, ki enakovredno zrelejšim umetnikom zaznavajo vse vplive družbenega dogajanja. Rezultat dela gimnazijcev na tem mestu ni le posledica učinkovitosti učnega programa ali procesa, temveč predvsem zmožnost intimnega in kritičnega beleženja premikov bodisi v osebnem bodisi v socialnem polju človeka. Vse to z metodami sodobne umetniške prakse. Enotno linijo predstavitvi dajejo mnogoteri obrazi, portreti, ki izstopajo iz strogih formalnih vzorcev. S pripovednostjo in konceptualno zasnovo se mladi približujejo polju ustvarjalnosti, ki ne pomeni več zgolj estetske obravnave neke teme, temveč tudi kreativni problemski premislek o njej. Svoje misli ustvarjalci orisujejo z medijem fotografije in videa, instalacijo, objekti in besedili, pri čemer se že poslužujejo "zakonitosti" sodobne umetniške produkcije. Vsebinsko prevprašujejo predvsem identiteto posameznika v sodobnem času, v medijski poplavi vizualnih sporočil, v fazi korenitih sprememb komunikacije, ki so posledica sodobne tehnologije, v vrzelih medsebojnih odnosov. Včasih s krhkimi, subtilnimi, drugič s humornimi potezami portretirajo sebe, razmišljajo o obličju družbe in odrazih Drugega.

Razširitev praktičnega pouka v teme sodobne umetnosti smo v šolskem letu 2014/2015 načrtovali za vse štiri letnike. Mentorica Nika Oblak se je osredotočila na premene realnosti in fikcije skozi različne umetniške izraze. Nastale so fotografije, besedila, plakati in videi. Dela se osredotočajo na identiteto posameznika v sodobnem svetu, ki ga obvladujejo mediji, napredna tehnologija, pričakovanja socialnega okolja in navidezna svoboda. Umetnica Maja Hodošček je dijakom za iztočnico ponudila pesem »Voiceless«, napisano na lanskih delavnicah debatnega krožka, na katero so se mladi ustvarjalci odzvali z risbo in videom. Monumentalna sliko, ki prikazuje boj posameznika v družbi dopolnjujejo posnetki, v katerih dijaki igrajo različne družbene vloge. Projekt pod vprašaj postavlja slišnost in suverenost mladega človeka v današnjih časih. Fotograf Uroš Abram je obravnaval kreativni portret v sodobni fotografiji. Na ogled so zgovorni avtoportreti in subtilne avtobiografske serije, ki govorijo o mladostnških intimnih občutjih. Umetniški duet Small But Dangers (Simon Hudolin in Mateja Rojc) je udeležencem osvetlil pojem ready-made. Dijaki so skozi materialno obdelavo predmetov iz vsakdanjega življenja humorno, vendar z zadostno mero kritike prikazali zgodbe ali zablode sveta. Celotna razstava ima zaradi raznolikosti pristopov več obrazov, predvsem pa mnogo odrazov, vendar komunikacija med deli sproži vselej enak premislek o počutju posameznika danes.

 

AVTORICE IN AVTORJI DEL:

Zala Česnik, Anja Emeršič, Doroteja Dirnberk, Alja Grašič, Klementina Knez, Marina Gabor, Aleksander Masnec, Sara Štorgel, Tjaša Gobec, Marija Plavčak, Mirela Šljivar, Jana Nunčič, Maša Bornšek, Vita Kovše, Sara Pozin, Katarina Tadina, Renata Knez, Špela Čakš, Nuša Horvat, Enolla Tomažič, Vesna Tkalec, Zala Grobelšek, Kristina Fideršek, Nina Šalomon, Tanja Novak, Manca Medved, Ana Krivec, Maja Pristavec, Ana Strašek, Manca Brinar, Tamara Nunčič, Neli Brglez, Tina Čuješ, Jona Veber, Anamarija Založnik, Klementina Zavšek,  KAJMAK V LEPINJI (Jernej Koritnik, Žiga Vavričuk, Tilen Letner, Natan Vili Urh, Nel Jelenski), Tina Kovačič, Andraž Guzaj, Tea Kovač, Tadeja Orel, Urša Kitak, Gabi Grobelnik, Ana Kolšek Orlač, Ana Golnar, Matchmakers, Artiček Maruša, Kokol Lucija, Vid Železnik, Luka Kuhar, Zlatko Kantardžić, Urška Frangež, Amadej Canjuga, Barbara Lipnik, Adriana Kampuš, Ines Pusovnik, Vanesa Hochkraut Peklar, Valentina Teršek, Maruša Zupan, Urška Bastl, Ljubi Vidic Mariel, Barbara Jager, Ana Krklec, Leja Lešnik, Maja Apat, Leja Matko, Tadeja Novak, Marina Pevec, Brina Repinjšek,  Lana Soklič, Monika Tajnik, Anja Terbvc, Daša Vinšek


 

Razstava je del izobraževalnega programa, v katerem sodelujeta Center sodobnih umetnosti in Gimnazija Celje - Center, Umetniška gimnazija - likovna smer.


Mentorji:
1. letnik: Small But Dangers (Mateja Rojc in Simon Hudolin)
, 2. letnik: Maja Hodošček, 3. letnik: Uroš Abram 4. letnik: Nika Oblak

Profesorja risanja in slikanja, koordinatorja sodelovanja GCC:
Ana Pečnik, Andrej Kamnik

Koordinatorica sodelovanja CSU, kustosinja:
Maja Antončič

 

                                                         

 

 

SE DOBIMO OB ŠESTIH. Pobude za skupnostne prakse in zelene prostore v Celju

Sodelujoči umetniki:

Andreja Džakušič, Daniela Krajčová, Simon Macuh, Estela Žutič in Gilles Duvivier

Galerija sodobne umetnosti Celje, 11. 9. – 18. 10. 2015

Koproducent razstave: KUD Mreža, Galerija Alkatraz, Ljubljana
Kustosinji: Irena Čerčnik, dr. Mojca PuncerSkupina umetnikov iz kroga Društva likovnih umetnikov Celje s številnimi sodelavci in somišljeniki predstavlja pobude za skupnostno delovanje in bolj zeleno mesto tako, da galerijo spreminja v prostor za osveščanje in diskusijo o problematiki degradiranih območij in o neizkoriščenih potencialih urbanega prostora v Celju. Razstava razgrinja rezultate predhodnih umetniških raziskav v obliki živih dogodkov, instalacij, dokumentarnega gradiva, načrtov, skic, fotografij, videa, pa tudi naravnih materialov, premeščenih iz urbanega okolja v galerijski prostor. Umetniške raziskave zadevajo teme, povezane s konkretnimi mestnimi lokacijami, ki izstopajo po aktualnosti, saj so predmet širših civilnih iniciativ, med katerimi na razstavi izpostavljamo štiri – iniciativo Kare 9, iniciativo Drevesni park, iniciativo Urbano vrtnarjenje ter iniciativo Ohranimo drevesa. Predstavljene iniciative soočajo mesto s sonaravnimi, trajnostnimi izzivi, ki vključujejo mešane, ljudem in okolju bolj prijazne rabe prostora, pa tudi zavest o varstvu lokalne tradicije. Razstava v spremljevalnem programu načrtuje vrsto aktivnosti, ki bodo potekale tudi zunaj galerijskih okvirov, pod vodstvom članov DLUC-a z vabljenimi gosti.

Potreba po trajnostnem razvoju mesta ne vključuje zgolj okoljskega vidika, marveč tudi ekonomsko in družbeno trajnostnost, ki zagotavlja kvaliteto življenja v mestu. Pri tem velja upoštevati prispevek sodobnih umetniških praks, ki v skupnosti krepijo zavest o pomenu varstva okolja in kulturne dediščine ter zaščite naravnih virov. V prizadevanju za dejanske, trajnostne učinke v lokalni skupnosti se umetniki ravnajo po principih urbane regeneracije, socialne integracije in participativnega urbanizma. Umetniki nastopajo v vlogi soiniciatorjev pri vzpostavljanju skupnostnega urbanega vrtnarjenja ter pri ohranjanju in širitvi zelenih površin kot priložnosti sonaravnega trajnostnega razvoja za mesto. V razpravo vstopajo s sredstvi umetniške raziskave, ki zajema eksperimentalne in izobraževalne delavnice in akcije za vse generacije, s čimer spodbujajo izmenjavo izkušenj in znanj vseh sodelujočih. Na ta način prispevajo k odkrivanju potreb in potencialov urbanega prostora in tamkajšnjih prebivalcev ter z aktivnim zavzemanjem za spremembe v javnem prostoru spodbujajo iskanje rešitev v širšem kontekstu mesta. Cilj je, da se sama skupnost organizira kot civilna iniciativa, ki naslavlja velik neizkoriščen potencial, da se sami prebivalci in uporabniki aktivno vključijo v proces trajnostnega razvoja mesta Celje. Določene pobude so že zaživele med meščani, obstoječim iniciativam so se že pridružili številni posamezniki in društva.

Razstava obravnava prebivanje v mestu Celje kot mrežo medsebojnih povezav, pri čemer je umetniško ustvarjanje le eno izmed občutljivih plasti med vsemi drugimi. S to zavestjo razstava ponuja razmislek o lokalnem urbanem prostoru, ki zadeva ekologijo v širšem smislu povezljivosti v skupnost.

Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Celje, Okolje Consulting in KOB David Koželj.
 

Spremljevalni program razstave SE DOBIMO OB ŠESTIH. Pobude za skupnostne prakse in zelene prostore v Celju

SEPTEMBER:

Torek, 15.9. ob 18.00 GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI

Daniela  Krajčová, rezidenčna umetnica iz Slovaške: predstavitev

Sobota, 19. 9. od 9.00 do 12.00, DVORIŠČE GALERIJE SODOBNE UMETNOSTI

Zelemenjava. Menjava zelenih dobrot in modrosti

Na Zelemenjavi menjamo semena, sadike, pridelke, recepte, izkušnje in navdihe z domačega vrta. 

Cilj Zelemenjave je, da na solidaren in zabaven način poveže vse navdušence dobrot in lepot z domačega vrta ter to navdušenje raztrosi tudi med ostale someščane in sovaščane. Zelemenjava vabi vse brez izjeme: vrtnarske guruje in popolne začetnike, mlade in stare, take z enim samim lončkom na balkonu kot tiste s kilometrsko njivo. Pridite s polnimi žepi dobre volje, razveselili pa se bomo tudi vsake slaščice iz domače pečice.

Sreda, 23.9. ob 18.00, GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI (zbirno mesto)

Praznovanje jesenskega enakonočja: obisk Drevesnega parka

 

ARHITEKTURA MEDČLOVEŠKIH ODNOSOV

Skupnostna umetnost kot del neformalnega urbanizma – revitalizacija degradiranega dela mesta Celje kare 9 (K9), odprti atelje

KRAJ: Kare 9, Celje
TRAJANJE  PROJEKTA: 31. 8. 2015 do 11. 9. 2015

Pod okriljem Društva likovnih umetnikov Celje (DLUC) se bo v dneh med 31. avgustom in 11. septembrom odvila umetniška raziskava s serijo delavnic, participativnih umetniških akcij in neuradnih srečanj s stanovanjsko skupnostjo in drugimi uporabniki kareja 9 (K9) v naselju stanovanjskih hiš v središču Celja. Kare 9 je večji atrij med zgradbami na območju, ki ga zamejujejo Stanetova, Cankarjeva, Aškerčeva in Levstikova ulica. Delavnice za vse generacije bodo eksperimentalne in izobraževalne na način izmenjave izkušenj in znanj vseh sodelujočih. Projekt bo zaokrožen z javno prezentacijo na sami lokaciji.

Rezultati dvotedenskega ustvarjalnega procesa bodo v obliki dokumentarnega gradiva, načrtov, skic, fotografij, videa, zvočnih materialov predstavljeni tudi v Centru sodobnih umetnosti Celje v okviru razstave na temo skupnostnih praks v Celju (11. 9. – 18. 10. 2015).

Projekt je nastal v povezavi z načrtovanjem mednarodnega projekta pod okriljem programa EU Ustvarjalna Evropa na temo socialističnih blokov.

UMETNIKI:
rezidenčna umetnica iz Slovaške Daniela Krajčová,  Andreja Džakušič, Simon Macuh, Estela Žutič in Gilles Duvivier

Soorganizator: Center sodobnih umetnosti Celje
Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Celje, Okolje Consulting
Kustosinja: dr. Mojca Puncer
 

PROGRAM:
Ponedeljek, 31. 8
10:00: novinarska konferenca, pasaža, Cankarjeva ulica 1 
11:00 – 13:00: Estela Žutič in Gilles Duvivier, Akcija provolucija, delavnica spoznavanja divjih rastlin

Torek, 1. 9. 
17:00 – 19:00: Estela Žutič in Gilles Duvivier, Akcija provolucija, delavnica priprave hrane iz divjih rastlin

Sreda, 2. 9. 
16:00 – 19:00: Daniela Krajčová, delavnica animiranega filma

Četrtek, 3. 9. 
16:00 – 19:00: Daniela Krajčová, delavnica animiranega filma

Petek, 4. 9. 
16.00 – 19.00: Daniela Krajčová, delavnica animiranega filma 
18.00 – 19.00: Urban Jeriha, Skupnostne prakse v urejanju prostora: lokalne pobude in urbani razvoj, posvet in predstavitev druge številke publikacije Prostori sodelovanja

Ponedeljek, 7. 9. 
17:00 – 19:00: Andreja Džakušič, Viseči vrtovi, delavnica

Torek, 8. 9. 
17:00 – 19:00: Andreja Džakušič, Irena Ašič, zdravilka dreves in Rajko Čater, vzdrževalec mestnih dreves, Zgodbe dreves K9, delavnica mapiranja

Sreda, 9. 9. 
dopoldan: fotomapiranje K9
17:00 – 19:00: Simon Macuh, Sprehod za čuječnost, delavnica čutnega mapiranja K9
19.00: predstavitev videoanimacije z delavnice Daniele Krajčove

Četrtek, 10.9. 
17:00: Povečava, razstava fotografij z delavnice fotomapiranja K9, ograja vrtca

Petek, 11.9. 
17.00: Zemljo krast, interaktivna akcija
18:00: zaključna predstavitev projekta
19:00: otvoritev razstave in performans Estelle Žutić in Gillesa Duviviera v Galeriji sodobne umetnosti


ZBIRNO MESTO ZA VSE DOGODKE JE V PASAŽI CANKARJEVE ULICE 1!
 

Iniciativa Kare 9


Projekt se povezuje s skupnostjo v mestnem predelu, ki ni poljuben, ampak ga kot degradiran del mesta želijo revitalizirati tudi drugi dejavniki v mestu (urbanisti in arhitekti), s katerimi umetniki sodelujejo pri razvijanju svojih zamisli. V okviru iniciative Kare 9 si po principih urbane regeneracije, socialne integracije in participativnega urbanizma prizadevajo za dejanske, trajnostne učinke v lokalni skupnosti. Iniciativa Kare 9 mesto sooča s sonaravnimi, trajnostnimi izzivi, ki vključujejo mešane, ljudem in okolju bolj prijazne rabe prostora, pa tudi zavest o varstvu lokalne tradicije. Ne gre namreč zgolj za degradirano območje, marveč za lokacijo z visoko simbolno vrednostjo, utelešeno v spominih, ustnem izročilu in vsakdanjih življenjskih praksah tamkajšnjih prebivalcev. Umetniki v iskanju odgovorov na vprašanje, kako graditi arhitekturo medčloveških odnosov, soustvarjajo pomen iz samega prostora in zanj.
Aktivnosti bodo potekale onstran galerijskih in zaprtih ateljejskih okvirov, pod vodstvom članov DLUC-a z vabljenimi gosti: slovaška umetnica Daniela Krajčová bo izvedla participativno akcijo, na podlagi katere bo izdelala interaktivni animirani film. Umetnica  v svojem delu izhaja iz socialnega in družbenega prostora z aktivno participacijo, raziskavo in uporabo metode ustne zgodovine, ki pogosto vključujejo risanje v javnem prostoru skupaj z lokalnimi prebivalci.
Andreja Džakušič se bo ukvarjala z načrti za skupnostne vrtove: skupaj z udeleženci in strokovnjaki bo preizpraševala pereča okoljska vprašanja in možnosti visečih vrtov kot oblike trajnostnega, sonaravnega urbanega vrtnarjenja. Za lokalno skupnost takšno vrtnarjenje prinaša vrsto koristi, od možnosti samooskrbe do družabnosti in družbene odgovornosti. 
Simon Macuh bo aktiviral skupino s sprehodi za čuječnost, ki so obenem delavnice. Sodelujoči bodo raziskovali in razvijali tehnike za uporabo vseh svojih čutov skozi domišljijske sprehode po območju K9. Skupina bo strnila svoja doživljanja na način vizualne ekspresije, ki bo ponudila svojevrsten domišljijski zemljevid K9. 
Tandem Estela Žutič in Gilles Duvivier bo izvedel več izobraževalno-kreativnih akcij za otroke in odrasle. V njih umetnika skupaj z udeleženci odkrivata vrsto užitnih, zdravilnih in drugače uporabnih divjih rastlin v njihovem neposrednem, vsakdanjem okolju, ob pločnikih, v zidnih razpokah, na opuščenih vrtovih in gradbiščih itn. Pri odpiranju novih načinov gledanja na bližnje nam rastlinje umetnika ne spregledata nevarnosti onesnaženja v mestnem okolju.
 
Potreba po trajnostni prenovi in revitalizaciji socialne, kulturne in naravne krajine, ki postaja ključna za razvoj mesta in tudi za kakovost življenja v njem, je ena od glavnih tem projekta.
Interdisciplinarni pristop igra pri tem pomembno vlogo, tako z vidika vključevanja različnih umetniških medijev in oblik kot tudi z vidika povezovanja umetnosti z drugimi področji, kot so prostorsko načrtovanje, arhitektura, naravoslovje, izobraževanje, antropologija, filozofija in ekologija. Tako lahko prebivalci mesta skozi izmenjave s temi področji ustvarjajo svoje lastne prostorske fikcije, izumljajo ekološke bivanjske rešive ter pletejo mrežo inventivnih, mobilnih, mestoma tudi nemogočih povezav.

 

SONDIRANJE             
Raziskovalna razstava zapuščenih, zavrženih, odtujenih in najdenih fotografskih podob
Kustosa: Peter Koštrun in Peter Rauch
15.7. - 23.8.2015

Zbirka vernakularnih fotografij izpostavlja tiste brez podpisa, tiste, ki so svojčas med ljudmi predvsem dobro služile namenu: bodisi so predstavljale podjetja, bodisi so informirale potencialne kupce o izdelku, bodisi so bile opomin na dobre in slabe čase. Vsi ti fotografski posredniki so nekako zašli na tržnice, v kleti in po takih in drugačnih poteh v naše roke. Nato so nekaj časa mirovali, pozabili na svojo posredniško funkcijo in začeli graditi zbirke kuriozitet. Sedaj bi jim ponovno dali funkcijo, obenem pa ne bi radi povsem izbrisali stare. Če govorimo o prepisovanju spomina, potem mora biti ta prepis zelo površen, netemeljit in mora pustiti na površini zadostno mero prahu in indicev, da se fotografija izgubi med novim in starim kontekstom. Oglas je oglas in obenem galerijski artefakt. V aporiji med rabnim produktom in predmetom zbirke naj se torej zazna neka oblika fotografije, ki ji ne moremo pripisati nobene določene vrednosti, ne družbene, ne ekonomske, ne tržne, ne umetniške, ne družinske, ne tehnične. Vse te vrednosti so skrajno dolgočasne, povrhu vsega pa zgrešijo fotografijo in jo reducirajo na nivo fotokopirnice. Ontologija razmnoževanja, to je torej predmet našega zanimanja — bistvo, ki je predvsem stava, da je onkraj funkcije nekaj izjemno dragocenega, vrednega vsega našega časa in študija — upanje, da obstaja neko jedro, ki je hkrati vedno zgolj produkt tega upanja in ambicij tovrstnih razstav. Vse antifotografske vrednosti torej skušamo prisiliti, da zaškripajo, naredijo lapsus in zardijo v svoji banalnosti. Kaj naj torej ostane? Nič — morda neka temeljna zadrega, ki bo tehtala površje podobe in njeno rabo do te mere, da ne bo jasno, kaj je bistvo in kaj zgolj videz.


 

(Fotografije postavitve: Tomaž Črnej)

 

Kustosa in lastnika zbirk: Peter Koštrun, Peter Rauch
Gosta: Petar Dabac, Peter Gorenšek
Dodatni materiali: Jasmin Talundžić, Jaka Babnik, Jager Bar (Ljubljana), Mestna knjižnica Ljubljana - Slovanska knjižnica
Oprema: Peter Primožič
Dokumentiranje: Peter Fettich
Sodobna interpretacija negativov: Peter Uhan, Peter Rombo
Organizacija: Jaka Babnik

 

Razstava je nastala v sodelovanju z Zavodom FOKUS. 

 

 

 

Čas, razpoloženje, identiteta

3. trienale mladih umetnikov – PREMIERA 2015

Nevena Aleksovski in Ana Makuc, Nina Čelhar, Katja Felle, Jasmina Grudnik, Andrea Knezović, Gašper Kunšič, Maša Lancner, Ana Legčević, Jure Markota, Erik Mavrič, Iza Pavlina, Petra Petančič, Tejka Pezdirc, Adrijan Praznik, Urška Savič, Kaja Urh, Jara Vogrič

Galerija sodobne umetnosti, 29.5. - 5.7.2015

Center sodobnih umetnost Celje letos odpira tretjo izdajo trienala mladih umetnikov. Trienale ima ambicijo kontinuiranega predstavljanja tistih mladih umetnikov, ki se s svojo vizualno in pomensko govorico suvereno vključujejo v sodobni čas. Izbor sodelujočih umetnikov poteka na podlagi razpisa; ta je bil prvič objavljen leta 2009. Letos je bilo izmed 45 prijav izbranih 17 umetniških del, med njimi je bilo pet predlogov realiziranih posebej za letošnjo razstavo; nova, ob tej priložnosti nastala dela bodo predstavili Jasmina Grudnik, Maša Lancner, Jure Markota, Erik Mavrič in Iza Pavlina. Edina kriterija izbora sta bila kvaliteta in sodobnost, zato je pričujoča razstava polje raznolikih vsebin, njen pomen pa je poleg tega, da opozori na mlade  umetnike, še zlasti v tem, da s takšno zasnovo omogoča videti, kako se mladi umetniki, ki so šele dobro vstopili ali vstopajo v svet umetnosti, odzivajo na sodobno realnost, kateri vidiki raznolike in spremenljive sedanjosti prihajajo v njihovem delu v ospredje in kateri notranji ali zunanji impulzi so izhodišče za njihovo govorico in sporočilo skozi umetniško delo.

Andrea Knezović tematizira sodobne migracije in hibridno identiteto imigrantov, Nevena Aleksovski in Ana Makuc odnose med spoli, spolne družbene vloge in seksualnost, Maša Lancner občutenja in pričakovanja po končanem študiju ter vlogo ženske in umetnice v družbi.Problemom identitet in z njimi povezanih raznolikih občutij se pridružujejo premišljevanja in refleksije drugih prevladujočih razpoloženj v sodobnosti, od odtujenosti (Nina Čelhar), osamljenosti in pomena povezovanja in preseganja razdalje (Jasmina Grudnik), občutja brezsmiselnosti in tipanja za oprijemljivim (Urška Savič), do čutenja drobnih trenutkov v vsakdanjem življenju, ki se zgodijo, so preprosti, a kljub temu pomembni za posameznika (Petra Petančič). Kritični pogled na dejstva v družbeni realnosti se z delom Erika Mavriča razširja v problematiko nasilja nad ženskami; z delom Jureta Markote v razmerje med medijsko podobo in zaznavanjem realnosti ter z delom Gašperja Kunšiča v nacionalni prostor, ko parodira idejo idilične dežele, ki se ne sklada z aktualno resničnostjo.Poleg družbenega časa prihaja na letošnji Premieri v ospredje ukvarjanje s fenomenom časa kot takega. Princip sistematičnega označevanja in merjenja časa je značilen za delo Ane Legčević, medtem ko je v delu Urške Savič nasprotno poudarjena ravno neulovljivost časa. Prevpraševanju sedanjosti skozi prepoznavanje sodobnih razmer in razpoloženja se pridružuje občutenje sedanjosti skozi spomin in preteklost, v delu Tejke Pezdirc je z umeščanjem lastnega telesa in zgodbe ženske iz drugega časovnega obdobja ustvarjen prostor prehoda in prepleta med preteklim in sedanjim. Fenomen, ki je popolnoma spremenil družbo, komunikacije, odnose, vsakdan, skratka vso našo realnost, je medmrežje. Prilaščanje najrazličnejših že obstoječih podob iz neizmernega polja medmrežja, njihovo obdelovanje, predelovanje in premeščanje v nove kontekste in vsebine je praksa mnogih sodobnih umetnikov. Katja Urh jemlje iz »spletnega smetišča« nepopularne in amaterske podobe, Adrijan Praznik »revne«, s samim načinom nastajanja slike kaže na čas, ki ga živimo. Katja Felle slika podobe šuma, ko se pretok elektronskih informacij ustavi in nastanejo »motnje v komunikaciji«. Prostore spletnih klepetalnic, naključnost stikov in množičnost srečevanj, ki jih omogoča medmrežje, v svojem delu uporabi Iza Pavlina.

Med umetniki, ki sodelujejo na letošnji Premieri, občutimo sedanji čas stalnega premikanja, pretoka, kvantitete, začasnosti, spremenljivosti, negotovosti skozi naštete glavne usmeritve. Z  njimi so zajeta poglavitna zanimanja sodelujočih mladih umetnikov, izražena skozi različna sredstva od instalacije, slike, risbe, objekta, zvoka, besede, fotografije ali skozi njihova spajanja (Jara Vogrič denimo raziskuje možnosti združevanja fotografskega medija in slikarske prakse). Prisotni so različni načini dela, ki vključujejo tudi dialog in sodelovanje ter vsebine, ki nemalokrat izhajajo iz lastne izkušnje.

 

Razstavo Čas, razpoloženje, identiteta spremlja katalog (44 str., oblikovanje Studio Kindin, prevod Arven Šakti Kralj Szomi, besedila sodelujoče umetnice / umetniki in Irena Čerčnik). Izmed sodelujočih na razstavi bo CSU Celje izbral umetnika / umetnico, ki bo v naslednjem letu uvrščen v razstavni program Centra sodobnih umetnosti in imel samostojno razstavo v Likovnem salonu.

 

 

POGLED 7. Pogled na likovno umetnost doma in v zamejstvu: Popolnoma sveže  


Beatrix Bakondy, Primož Bizjak, Suzana Brborović, Matija Brumen, Tina Dobrajc, Katja Felle, Jernej Humar, Sanela Jahić, Blanka Kefer, Aleksij Kobal, Kensuke Koike, Peter Koštrun, Robert Lozar, Jure Markota, Ira Niero Marušič, Jasmina Nedanovski, Uroš Potočnik, Iva Tratnik

 

Peter Koštrun, Strah, 2014

 

9. 4. - 17. 5. 2015

 

Razstava je zasnovana v sodelovanju  s slovenskimi regionalnimi galerijami:
Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki (kustosinja in vodja projekta: Barbara Rupel), Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec (kustosinja Andreja Hribernik), Mestna galerija Nova Gorica (kustosinja Pavla Jarc) in Zavod Celeia – Center sodobnih umetnosti, Celje (kustosinja Maja Hodošček).

Splošni pogoji sodelovanja na bienalni razstavi Pogled narekujejo, da vsaka kustosinja iz sodelujoče regionalne galerije izbere po eno umetniško delo od največ petih umetnikov iz širšega regijskega območja, v katerem posamezna galerija deluje. Novost tokratne bienalne razstave Pogled 7 je, da pokriva širše geografsko območje, saj predstavlja tudi izbrana dela slovenskih avtorjev, ki živijo v zamejstvu. Iz celotnega izbora kustosinje izberejo delo, ki je nagrajeno s samostojno razstavo. Na letošnjem bienalu je bila z instalacijo Tempo, tempo nagrajena umetnica Sanela Jahić.

Tema razstave Popolnoma sveže je precej odprta in je mišljena kot predstavitev aktualne in najkvalitetnejše umetniške produkcije, nastale v preteklih dveh letih. Predstavljena dela so si vsebinsko in medijsko različna, večinoma obravnavajo širše družbene pojave, izražene skozi osebne poetike. 

Center sodobnih umetnosti Celje je k sodelovanju povabil štiri avtorje iz regije. Iva Tratnik se predstavlja z novo sliko, naslovljeno Matting Season Totalitarism, kjer je prikazana ponavljajoča se reprodukcija živalskih oblik. Slika je del cikla Post Human. Kolaž in risba Uroša Potočnika se preko podobe idealnega otočka Maldivov poigravata s sobivanjem različnih resničnosti, saj se za materializirano podobo raja na zemlji skriva realnost prihajajoče katastrofe. Krajino prav tako obravnava Peter Koštrun, ki s fotografijo podeželja opozarja na problematiko kulturne krajine. Matic Brumen poda izkušnjo koncerta, predstavlja se s fotografsko serijo portretov glasbenikov na odru.  

Ob razstavi je izšel katalog.

 

 

NARCIS KANTARDŽIĆ
Pregledna razstava18. 12. 2014 – 1. 2. 2015

Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon

V Galeriji sodobne umetnosti predstavljamo umetnikov slikarski opus tridesetletnega ustvarjanja, v Likovnem salonu pa umetniško skupino ZVONO (1982-1992), v kateri je Narcis Kantardžić aktivno deloval vseh deset let njenega obstoja.


Narcis Kantardžić je izšel iz močnih ustvarjalnih krogov Bosne in Hercegovine in je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja aktivno deloval na celotnem področju bivše Jugoslavije. Med zadnjo balkansko vojno se je preselil v Celje, kjer še vedno živi in ustvarja. Umetnost v njegovem ateljeju največkrat ne povezujemo z uličnimi akcijami, razstavami na prostem, s pionirskimi video poskusi, s konceptualnimi performansi, scenografskimi raziskovanji, slikarskimi instalacijami, z ohojevskimi umetniškimi letovanji ali kavarniškim kuratorstvom. Pa vendar vpogled v dokumentacijo njegovega dela in prenekateri umetnikovi spomini govorijo, da je preizkušal vse, kar je bilo v predvojnem času aktualno in na voljo, na drugi strani pa marginalno in inovativno. Skupino Zvono, ki jo v okviru razstave predstavljamo v Likovnem salonu, so s kolegi z akademije ustanovili 2. aprila 1982, tri leta za odprtjem takrat nenavadne kavarne v kombinaciji z galerijo, po kateri so mladi študenti prevzeli ime. Njeni člani: kipar Aleksandar Saša Bukvić, slikarji Sead Čizmić, Biljana Gavranović, Sadko Hadžihasanović, Narcis Kantardžić in kasneje pridruženi fotograf Kemal Hadžić so s samoorganiziranostjo, strastjo do vsakršnega ustvarjanja in delovanja zbudili takratno sarajevsko kulturno in umetniško sceno. Začeli so prirejati ulične razstave, organizirali so razne dogodke, akcije, izvajali performanse, potovali in poskušali ostati umetniki ne oziraje se na to, kakšne so bile ustaljene legitimne poti do tega statusa. S pozicije skupnega delovanja, v veliki meri pa tudi bivanja, so posegali po avandgardnih principih, hkrati pa ob skupinskih projektih individualno še vedno ohranjali vsak svoj umetniški jezik. Zvono so postali in ostali ena ključnih jugoslovanskih umetniških skupin osemdesetih let prejšnjega stoletja. Narcis Kantardžić je bil v skupnem delovanju toliko spojen s skupino, ki nikoli ni opustila likovne prakse, kot je bil v svojem slikarstvu individualen. Kmalu po končani likovni akademiji je našel svoj svet v sliki,  po kateri se ne glede na družbene, politične in ekonomske okoliščine sprehaja še danes. Kantardžić se je zgodaj odmaknil od modernistične abstrakcije, iskal izzive v krajini, romantičnem in metafizičnem obravnavanju narave ter arhitekture. Sprva ga je zanimala objektnost slike, zato je razširjal njeno površino z okvirji iz različnih materialov. Motivi v daljavo zazrtega človeka in fantazijske vedute so ostali ujeti v belih lesenih in betonskih strukturah. Temačnejšo plat so dobile slike ujete v sivih škatlah pod steklom, kjer se pojavljajo samotni stolpi in tovarne. Izstop iz slike je Kantardžić nadgradil z instalacijo in dodajanjem glinenih skulptur stolpa. Vrhunec je dosegel s performativnim trenutkom - zažigom stolpa na veliki razstavi Jugoslovenska dokumenta v Sarajevu leta 1989. Od devetdesetih let dalje je umetnik večal format platna, poenostavil okvirje, njegove krajine pa so postale bolj virtuozne in preciznejše. Postapokaliptični sublimni prostori z močnimi referencami na obdobje romantike, pa tudi na slikarsko veščino renesančnih mojstrov, ohranja konsistentno linijo njegove slikarske prakse. Od konca osemdesetih let do danes je v njegovih slikah osrednji motiv stolp, pa naj bo to monumentalna trdnjava, pravljični turn, precizno oblikovan babilonski stolp ali goreč tovarniški kompleks. Sliko Narcisa Kantardžića lahko dojamemo kot »klasično«, sodobno in hkrati brezčasno. Neopredeljene širne pokrajine, simbolni ostanki civilizacije, arhitektura, ki je preživela človeka, osamitev človeške figure, sublimno občutje narave, metafizični prostori, apokaliptični trenutki uničenja ali tišine ter njihova likovna obravnava dajejo slikam usmeritev, omejitev, hkrati pa skrivnostno brezčasnost, kjer estetska nota ne prevlada nad sporočilnostjo in občutenjem videnega.
Razstava je razkritje dveh zgodovin, umetniškega delovanja, ki pomeni narediti in živeti.  S tem pa tudi tiste sedanjosti, ki ob razkritju Kantardžićeve umetniške osebnosti še zmeraj odseva nekaj, kar v tihem ponavljajočem ritmu ostaja skrivnost.


BIOGRAFIJA
Narcis Kantardžić se je rodil leta 1958 v Derventi, diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Sarajevu leta 1982 pri profesorju Miloradu Čoroviću in istega leta s štirimi drugimi diplomanti ustanovil skupino Zvono, ki je uspešno delovala do leta 1992. Konec osemdesetih je postal asistent pri profesorju Ratku Laliću in vpisal podiplomski študij slikarstva in restavratorstva. Leta 1992 je prvič prišel v Celje, od leta 1994 pa tu živi. Razstavljal je v skoraj vseh ključnih galerijah in na preglednih razstavah sodobne umetnosti v bivši Jugoslaviji. Predstavljal se je v mnogih razstaviščih po Sloveniji, pa tudi v Londonu, Budimpešti, Raveni in Trstu. Redno se je udeleževal slikarskih in kiparskih kolonij ter prejel številne slovenske nagrade za slikarsko ustvarjanje. V prvem desetletju se je poleg slikarstva in kiparstva ukvarjal z videom, instalacijo, scenografijo in performansom, zadnja leta pa je predan slikanju in grafiki. Kantardžić je že več kot deset deset let pomemben člen celjske umetniške scene. Pedagoško delo, ki ga je v slikarski šoli in na akademiji v Sarajevu opravljal že konec osemdesetih let, sedaj nadaljuje v novonastali šoli risanja in slikanja nedaleč od njegovega ateljeja, v umetniški četrti med Gosposko ulico in Na Okopih.

Kustosinja razstave: Maja Antončič

 

 

 

 


Foto: Tomaž Črnej


 

Razstavo in katalog je podprla:
 

                     

 

Zahvala: Robin Bolić, Saša Bukvić, Jure Cvitan, Tomaž Črnej, Niđejm Djukić, Vili Einspieler, Marjan Furlan, Anton Jošt, Izidor Krivec, Kristina Ljevak, Andrej Pavlič, Iztok Pikl, Rade Spasovski, Nevenka Šivavec, Katica Trajkovska Abjanić, Manja Vadla, Stanislav Veniger, Marko Založnik, Jožef Žgank

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, Galerija Škuc, Ljubljana, SCCA – Ljubljana

 

Predstavitev kataloga
NARCIS KANTARDŽIĆ

Galerija sodobne umetnosti
četrtek, 29. januar ob 18. uri 

Center sodobnih umetnosti Celje vas ob koncu pregledne razstave Narcisa Kantardžića vljudno vabi na predstavitev razstavnega kataloga NARCIS KANTARDŽIĆ.

Katalog zajema predstavitev umetnikovega tridesetletnega ustvarjanja in umetniškega delovanja. Prvi del izpostavlja Kantardžićevo zgodovino in umetnostnozgodovinsko obravnavo njegovega slikarstva, drugi del pa razkriva desetletno delovanje v umetniški skupini Zvono.

Na predstavitvi bo potekal pogovor z umetnikom, ki ga bo vodila kustosinja razstave Maja Antončič in ogled dokumentarnega videa o razstavi, ki ga je posnel Tomaž Črnej.


Urednica kataloga: Maja Antončič, besedila: Maja Antončič, Branka Vujanović, Marko Košan, prevod: Arven Šakti Kralj Szomi, fotografije: arhiv skupine ZVONO, Narcis Kantardžić, Tomaž Črnej, oblikovanje: Sanjin Kunić, tisk: Grafex d. o. o., izdal Zavod CELEIA Celje – Center sodobnih umetnosti, 2015, ilustr. b., 119 str.


 

VIDNO NEVIDNO
Afekt in razpoloženje skozi fotografijo

Goran Bertok, Rajko Bizjak, Brane Božič, Tomaž Črnej, Luka Dakskobler, Jon Derganc, Andreja Džakušič, Luka Gorjup, Severin Hirsch, Robert Hutinski, Ciril Jazbec, Jurij Korenjak, Peter Koštrun, Borut Krajnc, Arven Šakti Kralj Szomi, Jure Kravanja, Borut Peterlin, Boštjan Pucelj, Small but dangers, Tomaž Tomažin, Šimen Zupančič

Goran Bertok, iz serije Preživeli, 2012 - 2014


Galerija sodobne umetnosti, 16.10. – 30.11.2014
 
Razstava se osredotoča na fotografijo, ki je s podobo in kontekstom zmožna pri gledalcu doseči močne čustvene učinke, še zlasti občutek tesnobe, nelagodja in negotovosti skozi naravo in delovanje človeka, oblasti, politike, ekonomije. Skozi posamezne sklope govori o sodobnem občutenju sveta, v katerem so smrt, nenehna vojna žarišča, taborišča in poboji, brezobzirna ideologija neoliberalizma, gospodarska kriza, brezposelnost in izkoriščanje ljudi, neodgovoren odnos do narave, podnebne spremembe ter nasilje nad živalmi stalnica, ki v sodobnem človeku brez predaha izgrajuje vedno bolj prisotno izkušnjo brezizhodnosti, utrujenosti in nemoči, ko kot posameznik na stanja in dogajanja v svetu težko neposredno vpliva, a se hkrati počuti soodgovornega. Govori o svetu, v katerem je očitno, kako sistemi in centri moči zaradi interesov občutje nemoči in negotovosti vzdržujejo in občutenje sedanjosti, v kateri kot da nista zares možni zareza in drugačna izbira, ki bi prekinili kontinuiteto obstoječega, poglabljajo. S sestavljanjem zunanjih, neosebnih virov, ki domujejo predvsem v realnosti kapitalizma in neprijetna čustva v družbi in posamezniku v veliki meri izgrajujejo, razstava govori o svetu, v katerem je tesnobnost eno njegovih temeljnih občutenj. (V nedavnem članku We are All Very Anxious Institute for Precarious Consciousness navaja, da si dominantni afekti v posameznih fazah kapitalizma sledijo od splošnega občutja obubožanosti in bede od devetnajstega do sredine dvajsetega stoletja, občutja dolgočasja, ki je prevladoval med petdesetimi in osemdesetimi, ko se je življenjski standard dvignil, do občutja vsesplošne tesnobnosti v sodobnem kapitalizmu.)   
 
Fotografije nagovarjajo gledalca na različnih ravneh. Nekatere odpirajo občutenje temnih strani resničnosti in popolnega razpada etičnosti, druge govorijo na simbolni ravni in vizualizirajo neznano ter nepredstavljivo; kot je neznano in nelagodno, kakšne bodo nove zahteve, oblike, pravila, okoliščine, določila in izkušnje prihajajočega sveta. Sugestivni nagovor fotografij je mnogo bolj kot na ujetju spektakularnih in šokantnih prizorov zgrajen na tankočutnem in hkrati zgovornem podajanju vsebin. Nekatere podobe delujejo na prvi pogled celo prijetno, z ugodjem, močan učinek na gledalca in čustveno nelagodje imata šele zgodba in kontekst, ki stojita in se mu (z naslovom, tekstom, védenjem) razkrijeta za površino. Za vsa dela je značilno, da uporabljajo jezik, s katerim gledalca zadržijo, ujamejo in ga nikakor ne pustijo nedotaknjenega. S svojo intenzivnostjo zmorejo sprožiti afektivni odziv (odmislimo apatijo zaradi stalnega občutka nemoči in pasivnost), in več - vznemirjenje preliti v kompleksno čustveno razpoloženje, ki v gledalcu še nekaj časa ostane in se zliva s splošnim neprijetnim občutjem v sodobnosti.
 
Na tej točki zastavlja razstava gledalcu vprašanje: ne toliko o nujnosti sprememb, kot predvsem o verjetju v spremembe in možne strategije odpora v času, ko nelagodje in tesnobnost družbo tako vztrajno preplavljata.
 
Kustosinja razstave: Irena Čerčnik

 

 

 

ZAJTRK OB SEDMIH

z dijaki 3. in 4. letnika Gimnazije Celje - Center, programa Umetniška gimnazija – likovna smer
 
 

 
Galerija sodobne umetnosti, 18. 9. - 5. 10. 2014

Mentorji: umetniki Maja Hodošček, Aino-Marjatta Mäki & Jaakko Juhani Karhunen, Maja Smrekar, Tomaž Tomažin in Urša Vidic
Koordinator sodelovanja, profesor risanja in slikanja: Andrej Kamnik    Andrej Kamnik    
Koordinatorka sodelovanja, kustosinja: Maja Antončič


Prijazno vas vabimo na odprtje razstave ustvarjalnega sodelovanja Centra sodobnih umetnosti z dijaki 3. in 4. letnika Gimnazije Celje - Center, programa umetniška gimnazija – likovna smer v šolskem letu 2013/2014, ki bo v četrtek, 18. septembra, ob 18. uri v Galeriji sodobne umetnosti.

Na odprtju vam bo ob 18.30 zaigrala skupina Black Leather.

Ob zgodnjih, za umetniški poklic skoraj prezgodnjih urah, so se mladi ustvarjalci vsak teden zbrali v naših galerijskih prostorih, staknili glave z umetniki in delali, debatirali, ustvarjali, se učili in kreativno izražali svoj odnos do stvari, ki jih obdajajo. Rezultat ustvarjalnih delavnic ni le razstava in razstava ni zaključek umetniškega procesa, ki se je za dijake umetniške gimnazije šele dobro začel. Zaključek je le spoznanje, da lahko tudi v umetnosti z veliko žlico izrazimo vse, kar nam ponuja življenje, učni proces pa pozitivno podpira strukturo ustvarjalnih misli.

GIMNAZIJA V GALERIJI
Sodelovanje Gimnazije Celje - Center, programa umetniška gimnazija – likovna smer s Centrom sodobnih umetnosti Celje je ena tistih praks, ki omogočajo, da dijaki spoznajo vse procese študijskega dela znotraj zainteresiranega področja umetnosti, in jim ponuja ne le teoretično, ampak tudi izkustveno plat nadgradnje šolskih vsebin. V Galeriji sodobne umetnosti so dijaki v šolskem letu 2013/2014 obiskovali izobraževalni program, usmerjen v teoretično in praktično spoznavanje sodobne umetnosti. Vodili so ga vizualni umetniki iz slovenskega in mednarodnega prostora, ki uspešno delujejo v polju sodobne umetnosti, ukvarjajo pa se s praksami, ki presegajo klasične kreativne medije, ter lahko zato svoje vsestranske izkušnje že posredujejo mladi generaciji. Razstava je predstavitev ustvarjalnosti dijakov in mentorjev in ni le pregled preteklega izobraževalno-ustvarjalnega dela, temveč se sodelujoči predstavljajo s samostojnimi umetniškimi projekti, v katerih so poleg samega rezultata pomembni raziskovanje, procesualnost in sodelovanje.

ŠTIRI PLUS ENA DELAVNICA
Delavnice so obiskovali dijaki drugega in tretjega letnika (zdaj dijaki tretjega in četrtega letnika) umetniške gimnazije likovne smeri. Tretješolce je vodila medijska umetnica Maja Smrekar, ki je dijake spoznavala s temami bio umetnosti in pristopi, kako znanstvene discipline in panoge naravoslovja vpeljati v umetniške prakse. Vsak od dijakov je na svoj način z brisom, ki ga je vzel iz različnih okolij, posegel v preparat, na katerem se razvijajo bakterije, te »okužene« preparate pa umestil v kiparski objekt. Dela združujejo zakonitosti mikrobiologije in povezavo mikro okolja z makro okoljem, torej fizičnim in družbenim okoljem, v katerega so vpeti mladostniki.   
Dijake drugega letnika je vodila umetnica Maja Hodošček. Delavnica je bila usmerjena v razumevanje sodobne umetnosti kot načina aktivnega sodelovanja znotraj družbenega dogajanja. Dijaki, ki največ svojega časa preživijo prav v šoli, so razmišljali o vidni in nevidni strukturi šolskega okolja. Izhajajoč iz kritičnega premišljevanja o šolskem dogajanju, so oblikovali ideje, s katerimi bi po njihovem mnenju dosedanja šola postala popolna. S pomočjo medijev, značilnih za novinarsko prakso, so se lotili raziskave, ki s humorjem, vendar razmišljujočo noto izraža odnos mladostnikov do šole kot institucije ter do širšega družbenega dogajanja, ki jo obkroža. Izražanje ustvarjalcev pa je z zbiranjem anonimk poseglo tudi v bolj intimna doživljanja mladih ljudi.
V drugem sklopu je mentorstvo za tretješolce prevzel umetnik Tomaž Tomažin, ki je skozi svojo prakso panoramske fotografije in videa s tehniko green screen usmerjal dijake k oblikovanju zgodbe in k spoznavanju tehnoloških zmožnosti njene izvedbe. Panoramsko posnete fotografije in kratki videi, različne digitalne manipulacije, so prikaz situacij, ki simbolno izražajo stanje posameznikov in humorno preigravajo njihove občutke in odnose.
Umetnica Urša Vidic je spoznavala dijake drugega letnika z ustvarjalnim procesom, v katerem je poleg ideje pomembno tudi primerno načrtovanje in raziskava. Dijaki so najprej vsebine, na katere so se navezovali, premislili skozi zgodovinski in sodobni kontekst ter preverili najrazličnejše vire, nato pa oblikovali zamisel projekta in jo »virtualno« umestili na razstavo. Bistvo 3D renderjev je prav razmišljanje umetnika, kako umestiti delo v posamezen galerijski prostor, ko je prva stopnja – izdelava – projekta že zaključena. Prav tako pa je pomembna osnova za umetniško snovanje, torej priprava skice, zapiskov in idejnih virov.
Dodatna delavnica, ki so se je samoiniciativno udeležili dijaki umetniške gimnazije vseh letnikov, je bila delavnica z rezidenčnima finskima umetnikoma Aino-Marjatto Makki in Jaakkom Karhnuhenom. Udeleženci so izhajali iz kratkih poetičnih dialogov The Book of Knots psihoterapevta R.D. Lainga , ki se na metaforični lingvistični ravni nanašajo na primere njegove psihoterapevtske prakse. Skozi interpretacijo »vozlov« v tekstih so dijaki preizkušali situacije, ki se nanašajo na občutja ter psihološka stanja ljudi v medsebojnem odnosu. Nato so iskali nove situacije, zaplete in dialoge, ki so jih zapisovali in jih poskušali prevesti v performativno govorico. Video je del prikaza procesa in segment dela v nastajanju, ki ga bosta umetnika uporabila kot osnovo za njuno samostojno razstavo.

 

                    

 

 

MARK POŽLEP

Stranger Than Paradise


Galerija sodobne umetnosti, 21. 6.-24. 8. 2014

Zadnji trije projekti, s katerimi se celjski vizualni umetnik Mark Požlep predstavlja na svoji samostojni razstavi v Galeriji sodobne umetnosti, vsebujejo potovanje kot ključni trenutek reagiranja na razpetost med realnostjo in utopijo. Pri tem se spreminja način iskanja idilične situacije znotraj realnega okolja. Iskanje simbolnih rajskih oaz spremlja vprašanje, kako realnost lahko postane pozitivna podoba, ne le prostora, ampak tudi razmišljanja in lastnih spoznanj.

Projekti Whatever Happened to Major Tom (2012), Homelands (2013) in Čudnije od raja (2014) so se vrstili, kot so se vrstila umetnikova potovanja ter želje po uresničitvi še tako neverjetnih zamisli. Umetnik s temi potovanji preverja svoje zmožnosti ustvarjanja prostorov, mentalnih podob in akcij, ki lahko vplivajo na obče doseganje pozitivnih ciljev. Pri prvem projektu je Požlep z jadrnico, ki jo je kupil in obnovil, iz galerije na hrvaški otoček prepeljal palmo, jo posadil in ji omogočil novo bivanje. Pri drugem projektu je z otroki in mladostniki v Holonu (Izrael) gradil peščeno goro, s čimer je hotel, vsaj za določen čas, ustvariti simbol sodelovanja in povezovanja ljudi, ne glede na spol, starost, izvor in versko pripadnost. V zadnjem projektu je umetnik na koncertni turneji po republikah bivše Jugoslavije prepeval jugoslovanske popularne pesmi 50ih in 60ih let varovancem domov za starejše, ki so nekoč skladbe doživljali v njihovi (po)polni podobi. Požlep se torej v razdobju treh let vedno bolj pomika od osebnega doživetja avanture do ustvarjanja poti, na kateri vpleta socialno okolje in s pomočjo vnaprej določenega ali pa spontanega sodelovanja vzpostavlja pozitivne situacije.

Umetnikov prvi medij slike, kjer je potoval skozi osebni razvoj izraznih, vsebinskih in formalnih principov, se je kasneje v njegovih instalacijah spremenil v »multimedijsko« potovanje po fiktivnih prostorih, nazadnje pa v konkretna potovanja, mestoma v skoraj epsko začrtano avanturo. Vsako od teh potovanj ima, vzporedno z umetnikovimi osebnimi življenjskimi zgodbami in spomini ter namišljenimi situacijami, namen iskati utopične, možne rajske trenutke v različnih okoljih. Je torej raziskovanje ustvarjanja simbolnih in dejanskih podob ali situacij. Hkrati iskanje pomeni tudi najdenje časovne zanke, ki ni odvisna le od umetnikovega delovanja, ampak tudi od družbenega, zgodovinskega in političnega pečata »osvojenih« območij.

Požlepove projekte so v njegovi pretekli umetniški praksi zaznamovali liki superherojev. Lik superheroja je večkrat, še posebej v performativnih delih, prevzel tudi umetnik sam, le da mu je najpogosteje pridal antiherojski ali humoren karakter. V tokratnih projektih so junaki, sedaj pozitivnih konotacij, postali sodelavci, otroci, starejši ali materializirani in kulturni simboli iskanja oaze v svetu vedno manj dosegljivih idej: barka, palma, gora, pesem. Okoli teh se na razstavi Stranger Than Paradise plete zgodba, ki je tesno povezana z umetnikovimi »arhetipi«. Njihovo udejanjanje je spajanje življenja in umetnosti, raziskave in procesa. Bolj čudno od raja torej ne pomeni naivnega brskanja za skritim zakladom, ampak sivo cono iskanja kot cilja, odkritja v samem procesu. Pomeni tudi vzpostavljanje izkušnje skozi sodelovanje z ljudmi, ne več s simbolnimi liki.
S pomočjo videa, fotografije in instalacije so na razstavi prikazane tri zgodbe, povezane v celoto vizualnih sporočil. Vsako zgodbo zaobjemajo zvezki dnevniških zapisov, ki gledalcu omogočajo vstop v umetnikova osebna odkritja.


Mark Požlep (1981, Celje) je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo, leta 2006 diplomiral pri prof. Hermanu Gvardjančiču in končal podiplomski študij pri prof. Sreču Draganu. Pred kratkim je končal postmagistrski program transmedijske umetnosti na umetniški šoli Sint-Lukas v Bruslju. Samostojno razstavlja že od leta 2000. Njegova dela so bila prikazana v mnogih evropskih mestih: Berlin, Toulouse, Bratislava, Benetke, Belfast, Beograd, razstavljal je že v skoraj vseh pomembnejših slovenskih galerijah. Raziskuje na področju slikarstva, risbe, videa, prostorske postavitve in performansa, trenutno pa so v ospredju projekti, v katerih skozi potovanja raziskuje in aktivno vključuje različne populacije.
V slovenskem prostoru je pozornost pritegnil z multimedijsko instalacijo Zadnja večerja superherojev na trienalni razstavi U3 v Moderni galeriji v Ljubljani. Za multimedijsko namestitev BreakThrough je bil nagrajen z Essl Award Winners. Projekt Whatever happened to Major Tom je bil predstavljen na več samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji ter v Reki in Benetkah. Izdal je umetniško kuharsko knjigo Drunk Cook Book in sodeloval pri mnogih kolektivnih projektih.

V Centru sodobnih umetnosti Celje se je Mark Požlep prvič samostojno predstavil leta 2006 v Likovnem salonu z delom Purple Volvo Valentine, v Galeriji sodobne umetnosti pa leta 2008 z uspešnim projektom Urban Savage v okviru razstave Mark Požlep in Jaša: Against the History for a bit of good old Love.

Na razstavi Stranger Than Paradise umetnik premierno predstavlja dva projekta. Homelands je nastal na rezidenci v Izraelu pod pokroviteljstvom MGLM, Mestna galerija, Ljubljana, The Israeli Centre for Digital Art, in Veleposlaništva Republike Slovenije v Tel Avivu. Zadnji projekt Čudnije od raja pa je nastal v koprodukciji Zavoda Celeia Celje in Galerije Škuc, Ljubljana.
 

Kustosinja: Maja Antončič
 

 

Mark Požlep, Homelands, Galerija sodobne umetnosti Celje, 2014                

Foto: Tomaž Črnej

Mark Požlep je bil 2013 izbran za rezidenčno gostovanje v Izraelu. Z otroki in mladino iz območja Jesse Cohen, Holon, Izrael, je zgradil štiri metre visoko goro/skulpturo, s čimer je hotel doseči sodelovanje in povezovanje ljudi, ne glede na spol, starost, izvor in versko pripadnost. S pomočjo železne samokolnice, nekaj lopatami, motiko in mnogih rok je nastalo začasno site-specific delo kot simbol združitve lokalne skupnosti.

Kamera / Camera
Mark Požlep, Aia, Oz
Montaža/ Editing
Mark Požlep

Produkcija / Produced by
MGLM/Mestna galerija, Ljubljana / MGML/City Art Gallery, Ljubljana,
Podpora / Support
The Israeli Centre for Digital Art, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tel Avivu / Embassy of Slovenia in Israel

 

Mark Požlep, Whatever happened to Major Tom, Galerija sodobne umetnosti Celje, 2014                                        

Foto: Tomaž Črnej

Delo Whatever happened to a Major Tom je nastalo potem, ko je umetnik naredil projekt Close to the Clouds za UGM, kjer je palmo kot edini živ element umestil v scensko postavitev s sončnim vzhodom. Nato je taisto palmo prenesel v realno okolje. Za umetnika se je pot začela z nakupom stare jadrnice Cayuco v Hamburgu, nadaljevala z njeno obnovo in pripravo za premik palme iz galerijskega prostora na resnični otoček pri Unijah. Tisto, kar je prej obstajalo le kot vizualna podoba in metafora za uresničenje utopične ideje, je dobilo svojo novo zgodbo, ki se je spremenila v osebno in projektno usmerjeno avanturo.

Direktor fotografije / Director of Photography
Aleš Šega
Fotodokumentacija /Photo-documentation
Damjan Švarc / Visual DPT
Montaža / Editing
Jaka Kovačič
Zvok / Sound recording
Gašper Piano
Produkcija projekta / Produced by
MGML, Kulturni center Tobačna 001, Ljubljana

 

Mark Požlep, Čudnije od raja, Galerija sodobne umetnosti Celje, 2014                                                                      

Foto: Tomaž Črnej

Idejna zasnova projekta je bila narediti koncertno turnejo po domovih za starejše, v sedmih dneh, v sedmih novonastalih republikah bivše Jugoslavije, z glasbenim programom, sestavljenim iz sedmih pesmi, ki so zaznamovale 50. in 60. leta jugoslovanske popularne glasbe. Umetnik je ob spremljavi klaviaturista Igorja Feketije varovancem domov prepeval v šestih mestih: Mariboru (Slovenija),  Opatiji (Hrvaška), Risanu (Črna gora), Sarajevu (Bosna in Hercegovina), Skopju (Makedonija). Na Kosovu odobritve za koncert ni dobil. Umetnik je s pesmijo vstopil v zaprti svet generacije, ki je doživela vzpon in povezavo različnih narodov v enovito državo in prav tako preživela njen razpad.

Vodja poti / Tour manager
Hana Vodeb
Kamera / Camera
Maria Lucia Cruz Correia, Jure Cvitan, Mark Požlep
Montaža / Editing
Mark Požlep
Glasba / Music
Igor Feketija, Mark Požlep
Zvok / Sound recording
Igor Feketija

Produkcija / Produced by
Galerija Škuc, Ljubljana / Škuc Gallery, Ljubljana, Zavod Celeia Celje, Center sodobnih umetnosti / Zavod Celeia Celje, Center for Contemporary Arts
Podpora / Support
Ministrstvo za Kulturo RS, Mestna občina Celje / Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Municipality of Celje

 

Mark Požlep, del postavitve Stranger Than Paradise, Galerija sodobne umetnosti Celje, 2014                                 

Foto: Tomaž Črnej

 

Zahvala: Zveza kulturnih društev Celje, Šolski center Celje

 

                                

 

 

                  

 

 

POLITIKE  ZNOTRAJ
Fokus Grupa, IC – 98, IRWIN, Borut Peterlin, Nives Sertić, Jonas Staal, Hito Steyerl

Kustosinja razstave: Irena Borić


Borut Peterlin, Flower Power, fotografska serija, 2008-2013

 

Center sodobnih umetnosti Celje, 17. 4. - 8. 6. 2014
Lokaciji: Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

»S tem programom ste, kot z vsemi programi, prejeli urejene podobe in pomene. Upam, da boste razmislili o tem, kar sem uredil, vendar bodite skeptični.«

John Berger, Načini gledanja

 

Ko je John Berger leta 1972 ustvaril televizijsko serijo Načini gledanja (Ways of Seeing), je skozi  popularni medij vpeljal nov niz idej o ideoloških okvirih in pomenih zgodovinsko priznanih umetniških del. Izpostavil je možnost manipulacije z načini gledanja in interpretiranja umetnosti ter vprašanja o njeni vrednosti, o komercialnih podobah in institucionalizirani mizoginiji. Takšen način razmišljanja je nasprotoval splošnemu razumevanju zgodovine umetnosti, ki je umetnost interpretirala zgolj skozi kategorije sloga, forme in zvrsti. Skozi izpostavljanje učinkov in posledic reprezentacije je Berger prepoznal, da je politično vedno že vpisano v polje umetnosti in prav zaradi tega je njegov doprinos k umetnosti pomemben še danes.
Na podlagi Bergerjevega razmišljanja o politiki reprezentacije razstava Politike znotraj izpostavlja dve glavni domnevi. Prva obravnava kontekst umetniških praks, ki so bodisi ustvarjene na novo bodisi so jih že kdaj definirali različni politični, ekonomski ali družbeni dejavniki. Druga predpostavka pa obravnava razstavno politiko skozi procese nastajanja razstav in mediacije njenih pomenov. Kljub dvoumnosti, ki dovoljuje medsebojno pogojevanje različnih obravnav, sta konstrukcija in produkcija pomena pogojeni s specifičnim, pogosto ideološkim kontekstom.
Razstava Politike znotraj s postavljanjem vprašanj o učinkih in posledicah reprezentacije, njenem izvoru, vsebini, namernih in skritih pomenih ter specifični rabi vizualnega jezika in sporočila, ne išče odgovora le o pomenu umetniškega dela, ampak tudi o njegovi ideološki konstrukciji. Na podlagi Bergerjevega razumevanja konteksta: »Vse okoli podobe je del njenega pomena, vse potrjuje in utrjuje njen pomen.«, so predstavljene različne pozicije umetnikov do ideologije podobe in do njene reprezentacijske vloge ter strategije za njeno dekonstrukcijo (subverzijo).

Poglavitno vprašanje, ki ga obravnava razstava, je, kaj je politično znotraj umetnosti oziroma koliko so danes politični načini videnja. Ko so bili Načini gledanja predvajani na BBC-ju, je Berger uporabil najbolj popularen medij televizije, da je izrazil kritiko do medijske manipulacije s podobami. Kateri sodobni mediji danes izpostavljajo politične nujnosti?

POKAZATI

Fotografska serija Flower Power (2008–2013) Boruta Peterlina pokaže, da pomen ni zgolj podan, ampak da je lahko tudi subverziven, dekonstruiran in ponovno ustvarjen. Peterlin je leta delal kot fotoreporter in v svoj objektiv ujel različna politična srečanja, pri katerih sta bili scenografija in dramaturgija vnaprej načrtovani. Vse, kar je bilo potrebno, je bilo najti pravi kot in pravo svetlobo in podoba je bila pripravljena za objavo. Politiki, torej glavni igralci, uporabljajo točno določen kodeks sloga, govora, tona glasu, rokovanja in, če je potrebno, tudi smehljaja. Poleg tega tudi scenografija teh dogodkov proizvaja vizualne kode, saj je njen dizajn ustvarjen za podobo, ki bo zaokrožila po medijih. Na Peterlinovih fotografijah ni sicer nič nenavadnega, razen cvetličnih aranžmajev, ki prispevajo nekaj barve v prizorišče temnih oblek. Čeprav sta pomen in namen fotografij predhodno načrtovana, Peterlin politikom odvzame pravico do moči, saj le-to prenese na dekorativne cvetlične aranžmaje. Rože postanejo glavne protagonistke scene, politiki pa pasivno navzoči in s tem njihova politična pomembnost povsem irelevantna. Politiki postanejo prazni označevalci, saj njihovo domnevno moč, ki jo sicer predstavljajo, prevzamejo cvetlični aranžmaji.

Z razliko od Peterlinove serije fotografij Flower Power, kjer politiki izgubijo svoj pomen, v delu Art, Property of Politics Jonasa Staala politiki delujejo kot mediatorji, ki javnosti sporočajo pomen umetnosti. Delo je bilo prvič predstavljeno v obliki klasične razstave na razstavi z naslovom People United Will Never Be Defeated v rotterdamski galeriji Tent, v času volitev v Mestni svet Rotterdama leta 2010. Morda razstava Art, Property of Politics ne bi bila prav nič nenavadna, če ne bi bili lastniki umetniških del politične stranke, ki so kandidirale na volitvah. Staal je politike povprašal o pomenu razstavljenih del in o razmerju med umetnostjo in politiko. Vsi vprašani so bili enotnega mnenja, da bi morala biti umetnost svobodna, politika pa bi morala to svobodo omogočati. A vendar nihče od njih ni podvomil o svoji lastni poziciji pri razumevanju vloge umetnosti v družbi. Tako kot umetniška dela iz strankarskih »zbirk«, so tudi mnenja politikov o razmerju med umetnostjo in politiko odražala ideološko pozicijo političnih strank. Izvirni kontekst umetniških del te razstave so bili prostori strank v Mestni hiši v Rotterdamu in ko so bila dela prestavljena iz političnega konteksta  v kontekst umetniške galerije, se je spremenil njihov pomen. Znotraj prostorov strank, torej v političnem kontekstu, so ta dela delovala kot umetnost, premeščena v umetniški kontekst pa so dobila reprezentacijsko vlogo posameznih ideologij.

Kaj se zgodi takrat, ko podoba z jasnim ideološkim namenom izgubi svoj pomen? V delu Kapital 1986-2013 kolektiv IRWIN apropriira podobe iz socialistično-realističnega, nacističnega in ljudskega konteksta na zelo natančen, ponavljajoč in programski način. Te vizualije so izbrane zaradi njihove propagandne vloge in implikacij, ki so jih imele v specifičnih zgodovinskih okoliščinah. Simboli, ki prihajajo iz kontekstov, prežetih z ideološkimi konotacijami, kasneje pa so sestavljeni v enotno kompozicijo, so prikrajšani izvirne vsebine, pa čeprav je bila le-ta prvotni razlog za njihov izbor. Sestavljeni kot ikone uokvirjajo znan arhiv podob, ki hkrati deluje kot reprezentacijski kontekst. Kot je napisal Igor Zabel: "Vzpostavitev koncepta ikone pomeni torej refleksijo lastne slikarske prakse in poti, njeno redefinicijo in vzpostavitev okvira, ki na novo določa njeno polje." [1] V tem primeru je območje ikone poudarjeno s spremljajočimi trofejami živali, saj so bile slednje pogosto predmeti s simbolno vrednostjo, nameščeni v vladnih poslopjih. Takšno pozicioniranje da ikonam nedvomno legitimnost navzočnosti svetega.

Na novo ustanovljena ideologija države potrebuje zgodovinsko legitimnost, ki pogosto pomeni proces ustvarjanja novih arhivov dogodkov. S skrbnim izborom se lahko obstoječe materiale preuredi le z zastiranjem ali osvetljevanjem dogodkov iz preteklosti. Tak vzorec družbenega obnašanja je bil v praksi na Hrvaškem, zato je umetniški tandem Fokus Grupa zaobjel arhiv dogodkov in ponudil različne načine razumevanja uporabljenega gradiva. V študiji primera hrvaškega nacionalizma iz 90. let prejšnjega stoletja umetnika povežeta jezik nacionalizma z diskurzom o naravi in seksualnosti. Izhodiščna točka njunega dela z naslovom P.H.S.H.N.(2014) je Oltar domovine – skulptura, ki jo je naredil hrvaški kipar Kuzma Kovačić leta 1994 v srednjeveški trdnjavi Medvedgrad nad Zagrebom.

Omenjeni kipar je v svojem delu želel izraziti romantizem in blodnje o veličastnosti, zato je uporabil ikonografijo, ki časti srednji vek, ter se skliceval na rimski Altare de la Patria (Spomenik Viktorja Emanuela II.) iz 19. stoletja. Kovačićev spomenik se sprva zdi minimalističen, saj je zasnovan kot skupek kock iz različnih vrst kamna, vendar je njegova končna oblika hrvaški grb, ki je popisan z zgodovinskimi ikonografskimi elementi. Umetnika Fokus Grupe sta  preoblikovala spomenik v kocke enakih dimenzij, ki pa so namesto iz kamna narejene iz vezanih plošč. S tem se je njegova namembnost povsem spremenila – nastalo je pohištvo, ki odpira ideološki dispozitiv podobe hrvaškega nacionalizma. Na tak način na novo ustvarjeno delo v sebi ne hrani le določenih dogodkov, ampak jih hkrati tudi proizvaja. V kupe in depoje organizirano pohištvo pa ne pokaže vsega gradiva iz arhiva, saj so predstavljeni le fragmenti zgodovine, ki ne morejo biti razumljeni naenkrat. Ta nedokončani niz misli deluje kot surov material pomena.

Medtem ko skupina Fokus Grupa uporablja dokumentarno gradivo, IC-98 za svoje izhodišče uporabi mit, na katerem gradi izmišljeno pripoved. Delo Abendland: The Place That Was Promised) (2013) sopostavlja mitološko preteklost in fiktivno prihodnost. Pri razmisleku o preteklosti se IC-98 sklicuje na mit o vrtu Hesperid, ki se je nahajal blizu sončnega zahoda, torej nekje na Zahodu. Tam naj bi bivale večerne nimfe. Medtem ko mit prikazuje ta kraj kot prečudovit in ploden vrt, si ga IC-98 v njuni ideji možne prihodnosti predstavljata kot zelo staro, ukrivljeno drevo, ki bolj onesnažuje kot pa neguje okolje okoli sebe. V njunem umetniškem delu so sanje o Zahodu kot prostoru blaginje soočene s temno prihodnostjo. Razpadajoč in še komaj živ ekosistem se nahaja ob starem odlagališču nuklearnega goriva. Gnil in pozabljen kraj, kot ga prikazujeta umetnika, predlaga idejo, v kateri ima zahodna Evropa prihodnost parazita, ki počiva na nečem, čemur bi težko rekli ostanki propadle ekonomije.

SKRITI

Hito Steyerl v svojem delu HOW NOT TO BE SEEN: A Fucking Didactic Educational.MOV (2013) navaja jasen niz napotkov o tem, kako biti neviden v dobi poplave podob. Del tega videa je nastal na zračni kalibracijski tarči v ZDA, iz zraka so bili posneti dvodimenzionalni optični objekti na kopnem. Omenjene kalibracijske tarče delujejo kot tabele z optotipi, ki jih uporabljajo zdravniki za test vida. Najmanjša skupina črtic, ki jih še vidimo razločno, narekuje mejo resolucije za uporabljen optični inštrument.[3] Delo Hito Steyerl nam prikliče v spomin Monty Pyhtonov skeč How Not To Be Seen,[4] v katerem skuša pripovedovalec razložiti pomembnost zmožnosti nevidnosti, saj tisti, ki so vidni, končajo ustreljeni. V Steyerlinem delu niso nevidni le piksli celotne slike, v mislih ima tudi piksle tiste slike, ki prikazuje ljudi. V svojem delu izpostavi vprašanje o današnjih nevidnih ljudeh, oziroma o diskrepanci med ljudmi z močjo in tistimi, ki so politično izvzeti. Navodila za nevidnost se zdijo precej utopičen cilj v danem kontekstu, kljub vsemu pa premikajoča se slika dopušča različne vrste vidnosti. Ko je video pokazan v galerijskih prostorih, je predvajan v visoki resoluciji in vidnost je očitna, medtem ko preoblikovan v »slabo sliko«[5] z nizko resolucijo, kjer je vidnost slabša, video lahko potuje po digitalnih medijih.

Za razliko od digitalnih medijev, ki omogočajo reprodukcijo podob v nizki  resoluciji, prostori bele kocke sledijo modelu muzejev, ki je skrbno preračunljiv pri izbiri tega, kaj prikazati in kako. Če razmišljamo o razstavni politiki znotraj bele kocke, lahko pogosto sledimo točno določenim in predvidljivim modelom, ki načeloma ne vabijo k eksperimentiranju. Ampak videti je najbolj pomembno orodje za razumevaje razstavljenega dela. Nives Sertić se je lotila vprašanja gledanja preko iskanja odgovora v obliki koreografije. Lahko načini gledanja postanejo fizične poti (do) videnja? V svojem performansu Sve što vidim se kreće preko giba raziskuje galerijski prostor, čeprav so navodila o želenem premikanju vnaprej določena. Premikanje in pogled se med seboj prepletata v nizu narekovanih smeri, iz tega pa nastane igriva koreografija imaginarnih poti in geometrijskih oblik. Kasneje umetnica povabi gledalce, da ponovijo koreografijo tako, da sledijo navodilom na zvočnem posnetku. Na tak način gledalci postanejo tisti, ki so videni.

Irena Borić

 

 

DOGODKI OB RAZSTAVI:

Galerija sodobne umetnosti, četrtek, 15. maj ob 19. uri
Projekcijski večer
JOHN BERGER: Načini gledanja

Likovni salon in Galerija sodobne umetnosti, sobota, 17. maj ob 11. uri
JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI S KUSTOSINJO RAZSTAVE IRENO BORIĆ

 


[1] Zabel, Igor (2006) Irwinove ikone. V: IRWIN:RETROPRINCIP, (Ed.) Arns, Inke. Mladinska knjiga Založba, Ljubljana. str. 77

[2] Optical calibration targets. BLDG BLOG. Dostopno na: http://bldgblog.blogspot.com/2013/02/optical-calibration-targets.html  (27. februar 2014).

[4] Steyerl, Hito (2009) In Defense of the Poor Image. V: e-flux journal #10. http://www.e-flux.com/journal/in-defense-of-the-poor-image/  (20. februar 2014).

 

ŽELJKO OPAČAK: Vrnitev v kraljestvo


Željko Opačak, Pojej košček mojega srca, 1999, performans v javnem prostoru


Pregledna razstava, 6.2. – 30.3.2014
Lokaciji: Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon

Prva pregledna razstava Željka Opačaka (Banja Luka, 1962) predstavlja njegovo skoraj tridesetletno ustvarjalno pot. Zanjo sta značilna nezavezanost določenemu mediju ter prepletanje osebnega, družbenega in spiritualnega. Vsebuje širok razpon načinov izražanja od ustvarjanja umetniških predmetov, kjer je v ospredju formalni vidik, do performativnih praks, med njimi pred kratkim izvedenega predavanja Reformacija samote. V zgodnjem obdobju konec osemdesetih, po končanem študiju slikarstva v Beogradu, ko se je preselil v Slovenijo in kmalu postal eden najvidnejših celjskih umetnikov, in v začetku devetdesetih, je v njegovem ustvarjanju najmočneje prisotna slika. Ekspresivne, ploskovno oblikovane kompozicije intenzivnih, gostih in čutnih barvnih nanosov se sicer močno približujejo abstraktni gradnji, a imajo večinoma izhodišče v krajini in figuri. Slike so nekakšen intimni zapis umetnikovih opažanj, spominov in stanj, ki so jih gradila in oblikovala zlasti umetnikova stalna potovanja med Bosno in Slovenijo, občutja ob razpadu Jugoslavije, smrt očeta in zanimanje za ideje taoizma in zen budizma (seriji Spomini, 1998 in Ljubimca v japonskih vrtovih, 1991). V devetdesetih se usmeri v instalacije, ki so napolnjene s simboliko in vzdušjem mističnega kot odgovorom na nedojemljive vojne v nekdanji Jugoslaviji (Stroji za sanjanje, 1993; Hiša, 1995). Uporablja materiale, kot so les, železo, opeka, rabljeno motorno olje in v instalacije vključuje sveče in ogledala, ki so njihov najopaznejši in najmočnejši element. Skozi svoj simbolni jezik govorijo o duši, povezovanju pojavnega in nevidnega, tuzemskega in onstranskega. Naslednji pomemben sklop v njegovem ustvarjanju predstavljajo dela, ki jih zaznamuje kritičen pogled na mehanizme in naravo sodobne družbe. V njih Opačak uporabi postopek apropriacije, da bi na ta način komentiral komercializacijo življenja in umetnosti (Znana dela neznanega avtorja, 2001, instalacija s slikami in risbami, naslikanimi v maniri Clauda Lorraina) in družbeno manipulacijo, ki jo v sodobni družbi na ta ali oni način izvajajo zastopniki moči (v Znanih zgodbah, seriji printov s pasijonskimi motivi, umetnik uporabi znane slikarske mojstrovine in v podobe na mesto glavnih protagonistov umesti lastno podobo). Od konca devetdesetih let naprej, predvsem v povezavi z vsakoletnim festivalom Vstop prost Društva likovnih umetnikov Celje, v njegovem ustvarjanju prevladajo performansi, intervencije in akcije v javnem prostoru ter kolektivno delovanje. Značilni za to obdobje so predvsem vključevanje publike in gostoljubje (v performansu Pojej košček mojega srca iz leta 1999 mimoidočim podarja višnjeve tortice v obliki srca) ter pozornost do notranjega sveta in duhovnih razsežnosti bivanja (Veni veni Sancte Spiritus, 2007), medtem ko kolektivna dela iz zadnjih let (Komemoracija, 2013; Pogled izgled, 2012) zaznamujeta usmerjenost v aktualna družbena dogajanja ter ostra kritika sistema in stanja v državi.

Z izborom 40 del iz umetnikovega opusa, ki so bolj kot kronološko sopostavljena vsebinsko v posamezne sklope, želi pričujoča pregledna razstava, postavljena v Galeriji sodobne umetnosti in Likovnem salonu, izrisati glavne postaje Opačakovega ustvarjalnega mišljenja.  

Željko Opačak živi in ustvarja na Polzeli pri Celju, kot profesor poučuje na Gimnaziji Velenje. Leta 1986 je diplomiral in leta 1988 končal podiplomski študij slikarstva na Fakulteti likovnih umetnosti v Beogradu. Na slovensko likovno prizorišče je stopil leta 1989 s slikarsko razstavo v Likovnem salonu Celje, poleg sodelovanja na skupinskih razstavah in festivalih se je med drugim samostojno predstavil z razstavami v Galeriji suvremene umjetnosti v Mostarju (1990), Galeriji ZDSLU v Ljubljani (1993), Likovnem salonu Celje (1995 in 2001), Galeriji sodobne umetnosti Celje (1998), Muzeju savremene umjetnosti v Banja Luki (2006), Galeriji Velenje (2007).

Kustosinja razstave je Irena Čerčnik, besedila v katalogu, ki bo izšel v mesecu aprilu, bodo prispevale Alenka Domjan, Petra Kapš in Irena Čerčnik. Razstava spada v ciklus preglednih predstavitev, s katerim želi CSU podati prvo celovito informacijo o delovanju umetnikov, ki s svojim umetniškim opusom pomembno zaznamujejo celjsko regijo in širši slovenski likovni prostor. Doslej je CSU realiziral prve obsežnejše samostojne predstavitve Daliborja Borija Zupančiča, Lilijane Praprotnik Zupančič, Franca Purga, Andreje Džakušič, Boruta Hlupiča, v naslednjih štirih letih načrtujemo pregledne razstave Narcisa Kantardžića, Ervina Potočnika, Konrada Topolovca in Manje Vadla.

Realizacijo razstave in izid kataloga sta podprla Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Celje.

                         MK_logo_splet

 

Sponzorja:                      

 

--------------------------------------------------------------------

PESMI V ZRAKU

Jaroslav Kyša, HR–Stamenov, Susan MacWilliam, Momu & No Es, Nika Oblak & Primož Novak, Mark Požlep, Franc Purg & Voodoo Mule, Helen Stratford, Iva Tratnik, Katarina Zdjelar
 

6. 12. 2013. – 24. 1. 2014

Kustosinja razstave: Maja Hodošček

Mednarodna skupinska razstava Pesmi v zraku je materializiran prikaz vezi, spletenih skozi aktivnosti rezidenčnega programa Umetnik na delovnem obisku Centra sodobnih umetnosti Celje. V letu 2014 bomo obeležili deset let njegovega delovanja, tudi zato težnja po ponovnem srečanju s tujimi umetniki, ki smo jih v preteklih letih gostili v Celju, ter s slovenskimi, ki smo jim skozi partnerstvo z irskim rezidenčnim centrom FlaxArt studios omogočili gostovanje v Belfastu. 
Z letošnjo razstavo (CSU načrtuje serijo razstav, ki si bodo sledile v zamiku treh let) predstavljamo dela osmih umetnikov in umetnic ter dveh umetniških tandemov.

Program Umetnik na delovnem obisku se je začel izvajati zaradi spreminjajočih se produkcijskih pogojev ustvarjanja umetnosti, predvsem zaradi naraščajočega opuščanja ateljejske prakse in nadomestitve le-te z delovanjem v družbenem prostoru znotraj nacionalnih meja in zunaj njih. Navezovanje in povezovanje s prostorom kot določujočim dejavnikom za nastanek umetniškega dela od umetnika narekuje mobilen in fleksibilen način dela. Ateljejska praksa se razširi v umetniško raziskavo, ki poudarja procesualnost, delovanje v obliki sodelovanja z različnimi družbenimi skupnostmi, preučevanje zgodovinskih in političnih kontekstov določenega prostora, neposredno vpletenost v lokalna okolja ali odziv na posamezne procese, ki se v nekem prostoru pojavljajo. Rezidenčni programi omogočajo tudi časovnost, ki jo tovrstni način dela zahteva. 
Center sodobnih umetnosti ni želel vzpostaviti rezidenčnega programa s strogim institucionalnim značajem, ampak prijateljsko okolje, povezano z lokalnim dogajanjem. Takšno okolje ustvarja zaupanje in recipročnost, pomembno je za oblikovanje trajnejših vezi, ki presegajo časovno določen okvir rezidenčnega bivanja. Izpostavljanje oblik sodelovanja, ki omogočajo kontinuiteto delovanja, je ena naših temeljnih usmeritev.

Razstava Pesmi v zraku, ki je zasnovana predvsem v smislu ponovne aktualizacije obstoječih mednarodnih povezav, vključuje dela, ki so nastala po rezidenčnem bivanju v Celju ali Belfastu in tako ponujajo vpogled v nedavno prakso sodelujočih umetnikov.
Vsebinsko raznolika dela (od obravnave znanstveno nedokazljivih fenomenov, kot je polje paranormalnega, do reinterpretacije dogodkov iz preteklosti ali izpostavljanja problematik sedanjosti, moči zabavne industrije na oblikovanje kolektivne zavesti, posledic potrošništva na individualne subjektivitete in naravno okolje …) povezuje poudarjena uporaba zvoka, različnih načinov rabe glasu, glasbe, petja ... Od tod tudi naslov razstave.
V videuOne Dog, a Man and an Island Mark Požlep prepeva mornarsko pesem Santianno. Franc Purg pripravlja večurni performans v sodelovanju s heavy metal skupino Voodoo Mule. Iva Tratnik s slikarskimi sredstvi upodobi pojoče živali. Helen Stratford v delu How to Sing in Public vabi gledalca k petju. V videu Stimme Katarina Zdjelar s prikazovanjem procesa modulacije glasu izpostavi uporabo glasu kot tehnike, ki vodi do posameznikove samouresničitve. V videu HR–Stamenova, kjer je zvok nadomeščen s tišino, opazujemo »govor« bolgarskega politika. Govor kot izraz kreativnega mišljenja je prisoten v delu F-L-A-M-M-A-R-I-O-N umetnice Susan MacWilliam. V posameznih delih njenega videa opazujemo irskega pesnika in pisatelja Ciarana Carsona, ki poleg izgovarjanja besed iz filmskega terminološkega slovarja recitira svojo poezijo. V kino nas vabita Nika Oblak in Primož Novak in nam ponudita na ogled kopijo napovednika za film Šund, v katerem popularna glasba bistveno prispeva k vzdušju v delu. Pop glasba se v videu Mohai španskega kolektiva Momu & No Es pojavi v obliki prepevanja s pomočjo playbacka in služi predvsem kot povod druženja dveh fiktivnih subjektivitet, izgubljenih sredi urbanega mesta. Zvoku urbanega mesta lahko prisluškujemo v delu Jaroslava Kyše.

 

JAROSLAV KYŠA
The Spirit of Ecstasy, 2011

Intervencija v javnem prostoru

Na pokrovu prestižnega avtomobila Rolls Royce se nahaja majhen kipec naprej nagnjene ženske figure s široko razprostrtimi rokami, ki spominjajo na ptičja krila. Kipec se imenuje The Spirit of Ecstasy. Kiparjev povod za  izbiro motiva je bilo ljubezensko razmerje med britanskim politikom, pionirjem avtomobilskega gibanja, lordom Johnom Walterjem Montagnom in njegovo tajnico Eleanor Velasco Thronton. Zaradi statusnih razlik ljubimcev je razmerje ostalo skrito, vendar za vedno zabeleženo v kipcu, za katerega je bila model Eleanor. Jaroslav Kyša z intervencijo v javnem prostoru urbanega mesta prvotno ozadje premesti v  nov pomen. Umetnika opazujemo pri poljubljanju in oblizovanju kipca, erotično razmerje se odvija med subjektom in objektom. Izpostavljanje odnosa med živo in mrtvo materijo opozarja na spremenjeno obliko poželenja, ki se je pojavila s porastom potrošniške kulture. Objekt želje so postali prestižni predmeti, ki so zaradi svoje visoke finančne vrednosti večini nedosegljivi.  So simboli moči in uspeha, saj posedujejo identiteto, ki izraža pripadnost maloštevilnemu družbenemu razredu.

Slovaški umetnik Jaroslav Kyša živi in dela v Londonu. Ustvarja instalacije, videe in skulpture, poglavitni del njegove umetniške prakse predstavljajo intervencije v javnem prostoru. Razstavljal je samostojno (Alchemy inside of you, Plusminus gallery, Zilina, 2012, We are All Heroes, Nitra gallery, Nitra, 2011 …) in na skupinskih razstavah (The Emperor's New Apparel, Trafo gallery, Budimpešta, 2013, Mor Ho!, Red gallery, London, 2013 …).

HR-STAMENOV
Variable Physical Status, 2011


Video, 1’56"


Variable Physical Status, video still, 2011
Z dovoljenjem: Art Project Depot in HR-Stamenova
 

V astrofiziki bele luknje označujejo kot nasprotje črnim luknjam, njihov obstoj je vprašljiv. Bele luknje imajo lastnost, da posrkajo materijo v prostorsko-časovni tunel in jo kasneje izvržejo v neznan prostor. Domneva se, da je prva bela luknja na planetu Zemlja, nekje v Bolgariji, posrkala vlak. Znanstveniki iz instituta IMFR verjamejo, da od trenutka izginotja vlaka obstaja možnost, da se bo le-ta pojavil izven železniških tračnic v določenemu prostoru, kar bi lahko povzročilo katastrofo. Po izginotju vlaka so nekatere bele luknje pričele požirati osebe! Ena od izginulih oseb je mlad, vendar uspešen bolgarski politik, ki je bil preveč zaskrbljen zaradi samega sebe in domnevno spreminjajočega se stanja lastne eksistence. Kar naenkrat, sredi govora ga je zajela nenadna svetloba in ga posrkala vase. Četudi se domnevno lahko ponovno pojavi v različnih prostorih, se nikoli več ne bo pojavil v normalni fizični obliki. (HR-Stamenov)

Bolgarski umetnik HR - Stamenov ustvarja zvočna dela, instalacije in intervencije v javnem prostoru, videe, knjižne projekte in eksperimente, pri čemer se nanaša na dogodke iz preteklosti, paranormalne pojave in znanstvene raziskave. Sodeloval je na mednarodnih skupinskih razstavah (Die Kunst der Intervention, Galerie im Ratskeller, Berlin 2012, Why Duchamp?, Sofia Arsenal – Museum for Contemporary Arts Sofia, 2012 …) in se predstavil s samostojnimi razstavami (The Phenomenon of W24°58’59,43”N42° 07’55,29”, Lab for Electronic Arts and Performance, LEAP, Berlin, 2013, Water, Suppositions and Urbanism, Likovni salon Celje, 2012,  Presence, Studio Tommaseo, Trst, 2011 …)

SUSAN MACWILLIAM
F-L-A-M-M-A-R-I-O-N,
2009

Video,17’13"10. junija leta 1931 se je na steni kabineta v Winnipegu, med spiritistično seanso, pojavila teleplazma in črkovala ime Flammarion. Seansa se je izvajala pri znanem spiritualistu Thomasu Glendenningu Hammiltonu, ki je skrbno dokumentiral dogajanje s fotografskim aparatom. Izpisano ime pripada francoskemu astronomu in raziskovalcu parapsiholoških pojavov Camillu Flammarionu (1842 – 1925). Video F-L-A-M-M-A-R-I-O-N, posnet v treh različniih mestih, rekonstruira seanso v sodelovanju s pesnikom Ciaranom Carsonom iz Belfasta, dansko-ameriškim raziskovalcem poltergeist pojavov, dr. Williamom G. Rollom in Hammiltonovo vnukinjo, kanadčanko Arlo Marshall. Vsi sodelujoči se v delu odzovejo na fotografijo, ki prikazuje izpisano teleplazmo. (Susan MacWilliam)

Video dela Susan MacWilliam so bila predstavljena na številnih mednarodnih razstavah, vključena so v zvočni arhiv britanske knjižnice (oddelek za dramo in literaturo). Leta 2009 je s samostojno razstavo Remote Viewingpredstavljala Severno Irsko na 53. Beneškem bienalu. Samostojno se je predstavila: NN Contemporary Art, Northampton (2013), Open Space, Victoria, BC (2012), aceart inc, Winnipeg (2010), Gimpel Fils, London (2008) … Sodelovala je na skupinskih razstavah:  NGBK, Berlin (2013), Kunsthalle Krems, (2012), Deichtorhallen, Hamburg (2011), Kino Kino, Sandnes (2011) …
Susan MacWilliam predava na National College of Art and Design v Dublinu.

MOMU & NO ES
Mohai,2012

Video, 13' 29"


 

Video Mohai prikazuje trenutke življenja Nane in Carine, ki s svojim videzom in obnašanjem nikakor ne izpolnjujeta normativov zahodne družbe. Njuna oblačila so čudaška, nenavaden je tudi njun bivalni prostor in način preživljanja časa. Sredi urbanega mesta skušata zapolniti duševno praznino, ki jo doživljata v vsakdanjem življenju. Sreče ne iščeta v neskončnih možnostih izbire, ki jih ponuja potrošniško usmerjena družba. Nagibata se k mističnim silam in starodavnim oblikam verovanja. V zastavljalnici kupita ogromen totem, saj verjameta, da bo stalna prisotnost magičnega objekta v njuni življenji prinesla srečo.

Tandem Momu & No Es sestavljata Lucia Moreno Murillo (Momu) in Eva Noguera Escudero (No Es). Skupaj delujeta od leta 2005. Ustvarjata multimedijske instalacije, videe in performanse. Izbor zadnjih razstav: Los Logrados, MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantábria, 2013 (samostojna razstava), Three Artists Walk into a Bar, de Appel, Amsterdam, 2012, POP POLITICS: Activism at 33 Revolutions, CeCentro de Arte Dos de Mayo, Madrid, 2013, itd.

NIKA OBLAK IN PRIMOŽ NOVAK
Shund, 2008

Video, 2’23"

Video Shund je ponovna uprizoritev filmskega napovednika kultnega ameriškega filma Šund, (1994) režiserja Quentina Tarantina. Umetnika vse filmske vloge, ki se pojavijo v izvirnem napovedniku, odigrata sama. S pomočjo kostumografije in maske ustvarita kopijo zunanjega videza nastopajočih likov. Z izdelavo filmskih rekvizitov, uporabo fotografij iz spleta in s tehniko chroma key v studiu ustvarita tudi kopijo scenografije. Gre za ironično upodobitev produkta holivudske filmske industrije, ki uspešno izvaža ideologijo medijskega zvezdništva povsod po svetu. Medijska prepoznavnost prinaša določen družbeni status. Porast najrazličnejših resničnostnih šovov dokazuje, kako množična je želja po slavi. Nika Oblak in Primož Novak v svojem napovedniku vsaj navidezno postaneta filmski zvezdi v neobstoječem filmu.

Nika Oblak in Primož Novak delujeta kot tandem od leta 2003. Oba sta zaključila podiplomski študij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.  Svoje delo uspešno predstavljata v slovenskem in mednarodnem prostoru na samostojnih  (Absolutely Fabulous 5, MC Gallery New York, 2011, Saetchi Collection, Zero Gallery, Berlin, 2008 …) in  skupinskih razstavah (EMAF - European Media Art Festival, Osnabrueck, 2012, Robot Museum, A plus A, Benetke, 2012…). Udeležujeta se rezidenčnih bivanj po svetu, med drugim sta bivala v ISCP studiih v Brooklynu (NY).
Živita in delata v Ljubljani.

MARK POŽLEP
One Dog, a Man and an Island, 2011

Video instalacija


 

Umetnik prepeva mornarsko ljudsko pesem Santianno, ki izhaja iz 19. stoletja, ko je potekala ozemeljska vojna med Mehiko in Ameriko. Naslov pesmi se povezuje s predsednikom Antoniom Lopezom de Santa Anno, ki je takrat vodil mehiški upor proti ameriškim silam. V videu  je zgodovinski geopolitični konflikt preveden v osamelo iskanje prostora ideala. Tega Požlep razume v smislu nedoločljivosti, kot tok spreminjajočih se identitet, procesov in načinov bivanja. Predvsem ga zanima nepredvidljivo življenjsko popotovanje, ki se formira z lastnimi izkušnjami kot načinom pridobivanja vednosti o sedanjosti. Doseči želeno stanje predstavlja nenehen boj z raznovrstnimi strukturami družbe, saj je skoraj utopično misliti prostor brez zgodovinskih, političnih in ekonomskih kontekstov, ki bistveno vplivajo na subjektiviteto in način bivanja.

Celjski umetnik Mark Požlep je magistriral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, trenutno opravlja podiplomski študij na šoli za umetnost LUCA (oddelek Advanced Master in Transmedia) v Bruslju. Ustvarja slikarska dela, instalacije, videe, umetniške knjige in performanse. Pogosto se loteva skupinskih  projektov (The Gods Came for Dinner Last Night z Jašo, U3 – 7. Trienale sodobne umetnosti - Prožnost, Muzej sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), Ljubljana, 2013, Queens & Criminals z Meto Grgurevič, Kibla, Maribor, 2010…). Svoje delo je predstavil na številnih razstavah (Skoraj pomlad /100 let slovenske umetnosti, Umetnostna galerija Maribor, 2013, Dogodek, 29. Grafični bienale, Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana, 2011 …). Trenutno je na rezidenčnem bivanju v izraelskem centru za digitalno umetnost v Holonu.

Franc Purg & Voodoo Mule
20. 118 / 7.000.000.000

Performans in video animacija, 2013 


Fotografija: Andraž Purg

Že v nekaterih prejšnjih projektih se je Purg ukvarjal s problemi okolja, v novem delu ga zanima seznam ogroženih vrst živali in rastlin, ki z vsakim letom narašča. Umetnik bere imena ogroženih vrst v latinščini, skupina Voodoo Mule se z vsakim imenom glasbeno odzove v heavy metalski maniri. Del performansa je minimalistična video animacija, ki vizualizira vprašanje pojavljanja in izginjanja.

Celjski umetnik Franc Purg živi in dela v Londonu in Celju. Njegova praksa je raznolika, obsega kiparska dela, instalacije, videe, zvočna dela, postavitve v javnem prostoru, performanse in kolektivne akcije. Z deli raziskuje družbeno stvarnost in se nanjo kritično odziva. Predstavil se je na samostojnih razstavah (Coming Back, The Future!, Center sodobnih umetnosti Celje, 2012, Privilegirane taktike I, II & III, Galerija P74, 2008 …) in številnih mednarodnih razstavah (Dogodek, 29. Grafični bienale, Mednarodni grafični likovni center, 2011, Consume,. Exit Art, New York, 2010 …). Za svoje delo je prejel številne nagrade (Unesco Digital Arts Award, 2007, Jakopičeva nagrada, 2005, International Media Art Award-Zentrum fur Kunst und Medientechnologie , Karlsruche,  2003 …). Purgova dela so v zbirkah Moderne galerije Ljubljana, Centra sodobnih umetnosti Celje, Umetnostne galerije Maribor, v New Media Collection Centra Georges Pompidou v Parizu, itd. 

HELEN STRATFORD
How to Sing in Public, 2013

Zvočno delo

How to Sing in Public je zvočni posnetek, ki poslušalca vodi skozi sedem  pripravljalnih vaj za petje. Vaje se osredotočajo na odnos med poslušalcem in prostorom v katerem se nahaja. Javni prostor, ki ni namenjen petju postane mesto kjer lahko vsak naključni posameznik zapoje svojo najljubšo pesem ter tako podari svoj glas mimoidočim. To dejanje lahko deluje transformativno saj za trenutek prekine in spremeni ritem vsakdanjika. Ideja za delo je nastala po delavnici z dijaki umetniške gimnazije Celje – Center, ki so na mestni tržnici Celje razmišljali o drugačni rabi prostora tržnice. Eden od predlogov je petje najljubših pesmi. Prevedena navodila v posnetku interpretira dijakinja četrtega letnika umetniške gimnazije, Gea Gračner, ki se je udeležila delavnice na tržnici. Delo je nastalo v sodelovanju z angleško sopranistko Lucy Taylor, mezzosopranistka Mojca Vedernjak je prevedla angleško besedilo v slovenščino.

Angleška umetnica Helen Stratford je končala študij arhitekture. V svoji umetniški praksi raziskuje razširjeni prostor arhitekture. Zanimajo jo performativni vidiki arhitekture in načini, kako grajene strukture oblikujejo posameznikovo vedenje. V letu 2014 pripravlja samostojno razstavo za galerijo Likovni salon. Sodelovala je na skupinskih razstavah: A State of Unplay, Atelje 35, Bukarešta, Romunija, 2013, CUBEOpen 2010 v sodelovanju z umetnico Dianno Wesser, Manchester CUBE Gallery, Anglija, 2010 …

IVA TRATNIK
Posthuman / Bogomolčji tango, 2013


Kolaž

Iva Tratnik je posebej za razstavo pripravila novo slikarsko delo, na katerem najdemo plesoče in pojoče živali v dinamični kompoziciji. Ponovno se pojavljajo stalni motivi Tratnikove, kot so vešče in bogomolke, na tokratni slikarski upodobitvi se jim pridružujejo razposajene mačke.

Celjska umetnica Iva Tratnik deluje v polju slikarstva, ukvarja se tudi z performansom in sodobnim plesom. Je članica skupine SIVA (skupaj z Andrejo Džakušič in Simonom Macuhom). Že več let sodeluje na festivalu Vstop prost, ki ga organizira Društvo likovnih umetnikov Celje.
Samostojno se je nazadnje predstavila s projektom Tabla v Likovnem salonu Celje (2012). Sodelovala je na skupinskih razstavah (Sarajevska zima, Sarajevo, 2013...). Skupaj s slikarjem Markom Jakšetom sta ustvarila slikarsko serijo Bojni ples za zbombardirano luno (Galerija Kibla, Maribor, 2011).

KATARINA ZDJELAR
Stimme, 2013


Video, 16' 56"

Video Stimme (nem. glas) prikazuje proces učne ure med glasovno učiteljico in njeno učenko, mlado žensko, ki ni zmožna govoriti s svojim glasom. Z osredotočanjem na posedovanje in sprejemanje glasu in njegovega tona delo odpira vprašanja o političnih in zgodovinskih implikacijah glasovne in tonske modulacije glasu (na primer sprememba tona glasu Margaret Thatcher), o ekonomiji in politikah anatomije glasu. Video preučuje, kdaj glas postane naša lastnina, kje se glas začne ter kdo govori, kadar govorimo in kdo ima pravico govoriti. Telo učenke je sorodno glasbenemu inštrumentu. (Katarina Zdjelar)

Srbska umetnica Katarina Zdjelar  živi in dela v Rotterdamu. Ustvarja video in zvočna dela, knjižne projekte in izobraževalne platforme. Zdjelarjeva je svoje delo predstavila na številnih samostojnih (Of More than One Voice, Museum of Contemporary Art Artium, Vitoria-Gasteiz, 2013, My lifetime (Malaika), SpazioA, Pistoia, 2012 …) in skupinskih razstavah (HIS MASTER’S VOICE: On Voice and Language, HMKV, Dortmund, Nemčija, 2013, Time, Trade, Travel, Nubuke foundation, Accra, Gana, 2012 …), med drugim je zastopala Srbijo na 53. Beneškem bienalu (2009) ter prejela številne nagrade. Trenutno uči na podiplomskih programih:  Piet Zwart Institut (Rotterdam) in Royal Academy of Art and Royal Conservatoire - Artistic Research (Haag).

--------------------------------------------------------------------


KIPARSTVO DANES: Performativna telesa in okolja

Vadim Fiškin, tour en l'air, 2009, z dovoljenjem umetnika in Galerije Gregor Podnar, Berlin


Martin Bricelj Baraga, Vadim Fiškin, Tomaž Furlan, Maša Jazbec, Andrej Kamnik in Marko Pihlar, Theremidi Orchestra (Simon Bergoč, Tina Dolinšek, Luka Frelih, Ida Hiršenfelder, Dare Pejić, Tilen Sepič, Saša Spačal, Robertina Šebjanič, Dušan Zidar), Luiza Margan in Miha Presker, Primož Pugelj, Tobias Putrih, Tao G. Vrhovec Sambolec, Borut Savski, Saša Spačal, Tanja Vujinović
 

Center sodobnih umetnosti Celje
Lokaciji: Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon


26.9. – 24.11.2013
 

[Click here for English]

Več o razstavi v posnetku Aljoše Abrahamsberga http://www.youtube.com/watch?v=aGolrQJBtBs


Kustosi razstave: Tomaž Brejc, Irena Čerčnik, Jiri Kočica, Polona Tratnik

Z letošnjo razstavo in publikacijo, s katerima smo se usmerili zlasti v razsežnosti performativnega v polju kiparstva, zaključujemo večletni projekt Kiparstvo danes, študijo kiparske dejavnosti v prostoru Slovenije. Začela se je leta 2010, ko smo predstavili sodobno kiparstvo kot razširjeno polje, ki presega medijsko določenost in stopa v polje družbenega, znanstvenega, tehnološkega in interdisciplinarnega, se nadaljevala v letu 2011 z osredotočenjem na vprašanja figuralike in razmerja med kiparskim telesom in telesom gledalca ter v letu 2012 na prepletanje umetnosti z znanostjo. Četrta, letošnja izdaja Kiparstva danes, ki nosi naslov Performativna telesa in okolja, združuje dela, ki vsebujejo gibanje, živost, spremenljivost. Z elementi dinamičnega, nepričakovanega, interaktivnega in performativnega, s prehajanjem gledalčeve vloge od performerja v interaktivnih instalacijah k opazovalcu performativnih objektov in skulptur smo z glavnino del želeli obiskovalcu ponuditi izkušnjo kiparskih postavitev kot prostorov uprizarjanja, ki so zmožni v njem pustiti sled dogodka.

Na razstavi sodeluje 14 umetnikov, med njimi sta nova projekta, pripravljena posebej za to priložnost, prispevala Martin Bricelj Baraga in Tao G. Vrhovec Sambolec, Maša Jazbec je pripravila tretjo postavitev svojega interaktivnega projekta Aparat Monolit, v katerem je Monolit, postavljen v Galeriji sodobne umetnosti Celje preko bitnih polj povezala z Monolitom v cerkvi Sv. Nikolaja v Trbovljah. Za čas trajanja razstave je vzpostavila spletni portal Aparat Monolit. V Bricljevi instalaciji Devet, s katero se avtor nanaša na napeta in konfliktna politična stanja, performativni objekti nenadoma povečajo svoje telo in ustvarijo vzdušje prezence živega in ogrožujočega. V Sambolčevi instalacijiUntitled Time je gledalec performer in sprožitelj dogodka, ki se bo odvil v nedoločeni prihodnosti. Performativno vlogo ima v delu Koncert Theremidi Orchestra, ko lahko postane uporabnik naredi-sam instrumentov in ustvarjalec zvokov, ali v seriji Wear Tomaža Furlana, če tvega, da uporabi njegove naprave in »nevarne protetike« (Brejc). Performativne skulpture so poleg Bricljevih Fiškinovi baloni, ki v instalaciji tour en l'air plešejo na valćek Petra Iljiča Čajkovskega, takšne so dinamične in gibljive skulpture Boruta Savskega, ki delujejo kot »živi« organizmi, avtor jih imenuje Bitje, Drevo življenja ali Rože zla. Kolonija mravelj, ki sta jo Luiza Margan in Miha Presker naselila v instalacijo Formikacija, nenehno ustvarja spremenljive forme na projicirani podobi gradbišča. Živost, gibanje in spremenljivost so prisotni v odzivni instalaciji 7K: Nova oblika življenja Saše Spačal, tehnološki biosferi, naseljeni z rastlinjem, mikroskopskimi organizmi in skonstruiranimi nano-bitji, ali v odzivnih instalacijah Tanje Vujinović (Oskop) in Andreja Kamnika (Wind Code Image). V Oskopu je gibanje prisotno v spremenljivi zvočno-vizualni kompoziciji, vWind Code Image, kjer avtor raziskuje možnosti interaktivnih fasad, pa v spremembah na objektu in digitalni podobi. Vse tri instalacije reagirajo na prisotnost gledalca, ki s premiki sproži v delih dinamiko. V večini del ima tako gledalec osrednjo pozicijo in vlogo, realizirajo se šele z njegovo prisotnostjo. Reakcije del so včasih bolj in drugič manj očitne, zgodijo se tudi povsem nepričakovano, kot denimo v interaktivnem delu Aparat Monolit umetnice Maše Jazbec, ki raziskuje razmerje med realno in virtualno identiteto. Dinamika in gibanje sta prisotna tudi v skulpturah Tobiasa Putriha in Primoža Puglja. Putrihove monumentalne Macule, domišljen preplet sodelovanja skupine ljudi in tehnologije, so rezultat nalaganja napak sodelujočih, ki so z risbo na papir poskušali slediti avtorjevi prvotni popolni geometrični obliki. Pugljeva težka, a na videz lahkotna skulptura (maska) Razdeljena, se z izmenjavanjem snovnega in praznega skupaj s premikanjem gledalca izgrajuje v optično spremenljivo površino.

S štiriletnim projektom Kiparstvo danes smo želeli izpostaviti nekatere vidike in premike v polju kiparstva v sodobnosti, poudariti njegovo kompleksnost, širino in nezamejenost, še zlasti v smislu prepletenosti in nadgrajenosti z drugimi mediji. Čeprav smo s projektom skušali zaobjeti čim več umetnikov, katerih dela lahko uvrstimo v polje sodobnega kiparstva, njegov značaj ni pregleden, marsikateri umetnik je iz tega ali drugega razloga v tem projektu umanjkal, še zlasti, ker smo imeli na razpolago le štiri edicije in omejen prostor.

Razstavo spremlja katalog, ki ga je ob tej priložnosti izdal Zavod Celeia Celje - Center sodobnih umetnosti.
 

Andrej Kamnik in Marko Pihlar
Wind Code Image, 2008

Wind Code Image (Podoba vetrne kode) je prototip interaktivne fasade in notranjih zidov v interakciji z vetrom, prepihom ali zračnimi tokovi klimatskih naprav znotraj objekta. Mehanizirana stena, ki loči notranjost od zunanjosti, prevaja vetrne dogodke na eni strani stene v animirane podobe na drugi. Računalniški program, vezan na senzorje fasadnih luskin, kodira zunanjo dinamiko tako, da notranja stran postane vizualna atrakcija. Projekt Wind Code Image je mišljen kot raziskovanje možnosti senzoričnih, odzivnih in interaktivnih arhitekturnih elementov, ki bi jih bilo mogoče vključiti v novogradnje ali uporabiti kot strukture na obstoječih objektih. S kreativnim prevajanjem zunanjosti v notranjost se stena objekta spremeni iz običajne cezure in površine za obešanje tradicionalnih dekorativnih elementov v 'transparentno' membrano, ki omogoča drugačen premislek o celotni arhitekturi objekta.

Več


Martin Bricelj Baraga
Devet, 2013

(študija – del projekta 99)

Tehnična podpora: Igor Vuk
3D Visualizacija: Erik Margan
Zvok: Olaf Bender
Produkcija: Center sodobnih umetnosti Celje in MoTA

Projekt 99 Martina Briclja Barage je navdihnila pesem "99 Luftballons"
(Neunundneunzig Luftballons, "99 zračnih balonov"), ki je protinuklearna protestna pesem nemške skupine Nena z njihove prve plošče, izdane leta 1983.
Ko je bil junija 1982 Nenin kitarist Carlo Karges na koncertu Rolling Stonesov v Zahodnem Berlinu, je opazil jato balonov, ki so jo spustili z odra. Zanesen jih je opazoval, kako se oddaljujejo v obzorju, kako spreminjajo pozicije in oblike in v siju zahoda so se mu zazdeli kot čudna vesoljska ladja oz. NLP (neznani leteči predmeti). Pomislil je, kaj bi se zgodilo, če bi ta formacija balonov poletela na drugo stran berlinskega zidu, na sovjetsko stran.

Več


Vadim Fiškin
tour en l'air, 2009

Z dovoljenjem: umetnika in Galerije Gregor Podnar, Berlin
Produkcija: Društvo DUM, Ljubljanatour en l'air je prostorska instalacija, ki jo sestavljajo helijevi baloni v obliki zvezd, sinhronizirani v plesu na glasbo P. I. Čajkovskega.

Več


Tomaž Furlan
Serija Wear, 2005 – 2013

interaktivne skulpture in video 

Serija Wear ima do sedaj petnajst delov. Gre za nekakšno kritično refleksijo o preprosti uporabi interaktivnih del. Dela, ali morda bolje skulpture, so se izkazala za podaljšane funkcije telesa v nekem prisilnem procesu. V videih Wear so uporabljena kot scenske kulise v obliki oblačil za preprosto funkcijo delanja nečesa. Od tod ime Wear, ki nakazuje, da so dela dejansko oblačila, obenem pa tudi funkcionalni predmeti, narejeni za določeno produkcijsko ali ritualno dejanje. Ker sem bil, ko sem jih izdeloval, sam, sem obenem postal tudi model za pomerjanje in uporabo teh del. Občutek je precej trapast, ko si nadeneš te >>hard-wears<< (težkonosnike), jih uporabljaš in raziskuješ njihov namen. Zakaj ne bi potem naredil stvari še bolj trapaste in jo posnel s kamero? Videi zato niso reprezentacija funkcije del, ampak živa oblika uporabe del v akciji. (Tomaž Furlan)

Več


Maša Jazbec
Aparat Monolit št. 3, 2013
Galerija sodobne umetnosti, Celje - Cerkev Svetega Miklavža, Trbovlje

Koncept in izvedba: Maša Jazbec 
Zvok: Ulrich Brandstätter 
Tehnična podpora: Vasja Lebar, Andrej Uduč
Produkcija: Delavski dom Trbovlje – TNM
Koprodukcija: Akripol d.d. Trebnje

Aparat Monolit nastopi s postavitvijo dveh ali več Monolitov na različnih lokacijah. Obrazi obiskovalcev, ki stopijo v interakcijo z Monolitom na lokaciji A, se istočasno prikažejo v Monolitu na lokaciji B. Novo-nastala posameznikova digitalna entiteta potuje preko bitnih polj na drugo lokacijo, kjer se zgodi preobrat. Če je entiteta v prvem Monolitu posrkana, jo drugi izpljune neznano kam. Delo zastavlja vprašanje, kaj se dogaja z identiteto sodobnega človeka, ki vedno bolj obstaja in funkcionira v digitalnem svetu?

Za čas trajanja razstave je vzpostavljen spletni portal Aparat Monolit, kjer se prikazujejo obrazi obiskovalcev oziroma njihove novonastale digitalne entitete. Na portalu lahko kdorkoli od kjerkoli spremlja aktivnost Aparata Monolit. 

Več


Theremidi Orchestra (Simon Bergoč, Tina Dolinšek, 
Luka Frelih, Ida Hiršenfelder, Dare Pejić, Tilen Sepič, Saša Spačal, Robertina Šebjanič, Dušan Zidar)
Koncert, 2013

Theremidi Orchestra (glag.) je bil ustanovljen po zaključku tridnevne delavnice izdelovanja teremin in theremidi fizičnih vmesnikov na LJUDMILI v maju 2011; delavnica je potekala pod tovarištvom Boruta Savskega, člana Cirkulacije 2, ki se je zasedbi kasneje tudi pridružil.
Očaranost nad elektromagnetnimi zvočnimi valovi je prerasla v raziskovanje in izdelovanje zvokov z naredi-sam/a pripomočki, antenami, prevodnim črnilom, dežniki, žičnatimi račkami, zračnimi cevmi, cveticami in starim železom. Nastopi v živo, pod streho in na prostem, so bolj podobni eksperimentalnim intervencijam, nadaljevalni delavnici ali predstavam, kot konvencionalnim glasbenim koncertom. Praktični in hrupni elektro-ansambel obstaja v večnem sedanjiku, čeprav se tudi naslanja na zgodovino elektronske godbe, medtem ko število članov niha med osem in deset, včasih tudi dvanajst. Theremidi Orchestra ima tudi čisto svojo Žensko sekcijo. Theremidi Orchestra so marca 2013 pri neodvisni založbi Trivia Records izdali dvojni EP naslovljen 4011.

Več

 

Luiza Margan in Miha Presker
Formikacija, 2007-2013

Instalacija Formication obravnava vlogo posameznika in skupine v družbenem sistemu, ki nenehno napreduje. Raziskuje strukturo in pomen podobe z razslojevanjem in združevanjem njenih delov. Šest slojev risb na prosojnicah, ki prekrivajo druga drugo, je postavljenih na strukturo, položeno na grafoskop, ki na projekciji vse te elemente združuje v podobo gradbišča. Struktura vsebuje prozorne plastične cevi, ki povezujejo gnezdo kolonije mravelj na eni s prostorom s hrano na drugi strani. Mravlje iz gnezda hodijo po hrano v drugi prostor, pri tem pa potujejo skozi sloje risb in tako ustvarjajo nenadzorovano gibanje, ki deluje kot motnja na podobi. Grafoskop celotno podobo, vključno z gibanjem mravelj, projicira na velik zid. Gledalec lahko opazuje proces spreminjanja skulpture v času, saj je instalacija nepredvidljiv proces, ki poteka ves čas, saj mravlje prenašajo hrano in pesek preko različnih slojev risb in tako vsak dan spreminjajo popolno podobo gradbišča.

Več


Primož Pugelj
Razdeljena, 2012
, črni beton in črno železo

V delu Razdeljena bi rad opazovalca opozoril ali spomnil, da smo še vedno ena oseba, tudi če se razdelimo na več osebnosti. Posledično porušeno notranje ravnovesje posameznika, občutek ničvrednosti, pogrešljivosti, pomanjkanje vsakršnega smisla in splošno stanje nihilizma jemlje človeku zmožnost trezne presoje in ponavadi vodi v nerazumno obnašanje in potrošnjo, ki za kratek čas in navidezno osmišlja življenje. (Primož Pugelj)

Več

 

Tobias Putrih
Macula K/15, 2013
, lepenka
Z dovoljenjem: Galerija Gregor Podnar, Berlin

Umetnik nariše kvadrat in ga začne variirati na novih in novih listih papirja, s katerimi prekriva prvo risbo; prvotna oblika se v podvajanju, multipliciranju spreminja. V vsaki naslednji varianti se geometrična trdnost rahlja, razteza in krči, kot bi z risbo segali v neznano. Prvih 21 variant gibajočega se kvadrata je njegovih. Nato se v izdelovanje vključijo znani in naključni risarji. Vsak vidi samo zadnjo preoblikovano, svobodno »interpretacijo« kvadrata svojega predhodnika, ki je vse bolj biomorfna, zverižena in potem riše svojo varianto na varianto. Sledi še 360 risb in zadnji risar samo še domneva, kako je izgledal prvotni lik. Te risbe se v računalniku prevedejo v program, po katerem rezalni stroj z ostrimi iglami izreže karton. Zložijo se v vrstnem redu od spodaj navzgor (entropični del je zgoraj). Tanki, od strani rebrasto prosojni kartonski izrezki se ne lepijo, niti niso navlaženi, ampak poležejo eden na drugega in tako raste skulptura obrisov do svojega vrha. Skozi majhne reže v zunanjem »plašču« proti svetlobi opazimo še notranjo »maketo«, narejeno na enak način, vendar v kontrapunktnem odnosu z zunanjim obodom. Masiven, arhitekturno oblikovan kip je v primerjavi z svojim videzom malone peresno lahek (1o kg). Takšen je tudi, če ga gledamo od blizu. Niz za nizom filigranskih rezov ustvarja fino optično slikovitost, ki iz preproste snovi oblikuje pretehtano in lahkotno estetsko formo. (Tomaž Brejc)

Več


Tao G. Vrhovec Sambolec
Untitled Time, 2013

Umetniško delo Untitled Time sestavlja niz identičnih razglednic z napisanim navodilom:

"Vzemi si čas
Napiši to razglednico sebi in si jo pošlji zdaj
Dobiš jo enkrat v prihodnosti"

Razglednice so del instalacije, ki obiskovalce vabi, naj sledijo navodilom in aktivirajo umetniško delo. To, da obiskovalec sam sebi pošlje razglednico in se ob tem zaveda, da jo bo prejel/a enkrat v neopredeljeni prihodnosti, sproži njegovo pričakovanje in domišljijo o tem, kakšen bo njegov/njen prihodnji spomin na zdajšnji trenutek. Prejetje razglednice v prihodnosti pa zbudi spomin na trenutek pošiljanja in na preteklo predstavo o njenem (takrat prihodnjem) prejetju. Ko se delo razvija v času, zlagoma prestopa meje razstavnega prostora, se širi v zasebne domove obiskovalcev ter se razgrajuje v mnoštvo enkratnih in zasebnih sporočil. Skozi ta proces Untitled Time omaje odnose med obiskovalcem in umetniškim delom, spominom in pričakovanjem, časom in materialnostjo.

Več


Borut Savski 
Prenapete strukture, 2008 - 2013

Projekt se dotika dokaj temeljnega raziskovanja avtonomnih struktur / sistemov - točneje (a ne izključno) mehanskih premikajočih se organonov. Gre za predhodno napete (= prenapete) in potem med seboj na poseben način povezane osnovne elemente, ki v nadaljnjem prepletu tvorijo strukturo, na katero se prenesejo vse (pre)napetosti posameznih gradnikov. Skušal sem sestaviti nekakšno zvijajoče se telo – morfološki objekt. Skrivnost je v uporabi torzijsko zvitih trakastih elementov, ki na enem koncu vpeti (po najmanj dva skupaj) ustvarijo prenos torzijske energije na celotno tako oblikovano tridimenzionalno strukturo. Pogoj je, da je na drugem koncu elementarna struktura zakoreninjena (zaključena z vpetostjo v točki, ki ni vezana neposredno na prvi konec strukture). S kombiniranjem prenapetih elementov se na koncu dobi vase zaključeno strukturo, ki je v celoti "prenapeta". Rezultat je zanimiv kibernetski sistem, ki ima vgrajeno energijo - in celo vrsto lastnosti, ki ga delajo 'bolj telesnega, bolj organskega, bolj živega'. Vsi sistemi imajo vgrajene sisteme za zaznavanje okolice in predelavo prejetih informacij v nelinearno gibalno odzivanje. Seveda se nahajamo v domeni avtonomnih strojev, ki jim popularno rečemo roboti, čeprav imam veliko raje naziv dinamične strukture. (Borut Savski)

Več


Saša Spačal
7K: nova oblika življenja, 2010

Koncept, raziskava, vizualna in prostorska realizacija: Saša Spačal
Programiranje vizualij, sistem senzorjev: Joby Harding
Programiranje zvoka, zvočna realizacija: Tadej Droljc
Strokovno svetovanje, mikrografija: dr. Aleš Kladnik (Biotehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani)
Produkcija: MMC Kiberpipa

7K: nova oblika življenja je interaktivna avdiovizualna umetniška instalacija, kjer se obiskovalci potopijo v čisto poseben tehnološki ekosistem. Svet, naseljen z rastlinjem, mikroskopskimi organizmi in posebno vrsto skonstruiranih nano-bitij. Vizija prihodnosti, predstavljena v 7K: nova oblika življenja, vključuje unikatno komoro za fotosintezo, elektronske senzorje in posnetke 
mikroskopskih bitij, ki ustvarjajo avtonomni sistem, v katerem postanejo obiskovalci aktivni udeleženci.
Človeška bitja so živela v organskem okolju, ki smo ga klasificirali kot biološkega in razvrstili v šest kraljestev življenja. S svojo voljo po preživetju in razmnoževanju smo postali izvor, stvarnik še enega kraljestva, ki je veliko manj ekološko, biološko in organsko; kraljestvo različnih orodij, mentalnih konceptov, socialnih organizacij, novih načinov uporabe konceptov iz narave, na kratko: ustvarili smo novo kraljestvo tehnologij. To kraljestvo se je razvijalo ob nas in se je razvilo v življenje, ki raste samo po sebi. Tehnologija ima življenje, ki ga raziskujemo, uporabljamo in se o njem učimo prav tako kot o 
ostalih bioloških kraljestvih. Prav tako ga uporabljamo, da raziskujemo, komuniciramo, nadgrajujemo in kultiviramo biološko življenje, ki sedaj že potrebuje človeško intervencijo, da sploh lahko preživi in se razvija. Zaradi takšnega prepleta je že sama tehnologija postala narava, v kateri živimo.

Več


Tanja Vujinović
Oskop, 2011


Produkcija: Ultramono, 2011
Izvršni producent: Jan Kušej

Oskop je črno “bitje” iz tekstila, ki “opazuje” in formira zaznavo naše prisotnosti v dinamičen, na zvok občutljiv "živ" digitalen organizem. Črn, totemu podoben objekt, vsebuje video kamero. Signal se procesira v za to prirejenem računalniškem programu, rezultat pa je na ogled v prostoru kot zvočno-vizualna kompozicija, ki se spreminja v realnem času.

Več


Projekt Kiparstvo danes: Performativna telesa in okolja sta podprla:

     

 

Posebna zahvala:
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

IZ STALNE ZBIRKE CENTRA SODOBNIH UMETNOSTI CELJE

Vjenceslav Richter, Sespo 5, 1981, sitotisk

Vjenceslav Richter, Sespo 5, 1981, sitotisk


Emerik Bernard, Jure Cvitan, Dragica Čadež, Matej Čepin, Andreja Džakušič, Zdenka Golob, Anton Herman, Maja Hodošček, HR-Stamenov, Boris Jesih, Narcis Kantardžić, Dušan Kirbiš, Peter Krivec, Bojana Križanec, Vladimir Makuc, Tomaž Milač, Željko Opačak, Vjenceslav Richter, Lojze Spacal, Tinca Stegovec, Gorazd Šefran, Tanja Špenko, Franc Purg, Manja Vadla, Bori Zupančič

27. 6.-1. 9. 2013, Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon

Center sodobnih umetnosti Celje že drugo leto po vrsti predstavlja izbor umetniških del iz svoje Stalne zbirke, ki je začela nastajati leta 1963 z ustanovitvijo Likovnega salona. Po petdesetih letih obsega 270 inventariziranih umetniških del, v hrambi pa ima tudi mnogo ostalih del, predvsem celjskih avtorjev, ki jih je pridobila Mestna občina Celje. Do leta 1980 je bila zbiralna politika vezana na razstavni program (ob vsaki razstavi je bilo odkupljeno umetniško delo) in na ustvarjalnost celotnega slovenskega prostora, po letu 1980 pa se je usmerila predvsem v odkup del umetnikov, ki bistveno zaznamujejo lokalno, celjsko ustvarjalnost. Zadnja desetletja, sploh pa v današnjih okoliščinah, je odkup relevantnih del polpretekle zgodovine sodobne umetnosti in umetniških del tekoče produkcije težko izvedljiv, zato zbirka čaka na dopolnitve, ki se počasi uresničujejo le s posameznimi donacijami. Razstava torej ne namerava podajati linije razvoja sodobne umetnosti ali problematizirati določene umetniške smeri, bolj prikazuje fragmente, ki se vežejo na sestavo zbirke, njene usmeritve, zgodovino ter ponuja orientacijo v umetnostnem polju celjskega prostora.
Lanskoletna razstava Podobe resničnosti: med zgodbo in dejstvom: iz stalne zbirke Centra sodobnih umetnosti je pokazala, da zbirka obsega kar nekaj ključnih predstavnikov likovnih smeri, ki se vpisujejo v sam vrh slovenske umetnostne zgodovine 20. stoletja (Marij Pregelj, Avgust Černigoj, Rudolf Kotnik, Stane Kregar, Štefan Planinc, Emerik Bernard …) Tokrat v manjšem obsegu predstavlja slikarska dela s konca 70-ih, začetka 80-ih let 20. stoletja (Emerik Bernard, Dušan Kirbiš, Tanja Špenko) ter kiparski, prav tako k abstrakciji in simbolni konstrukciji obrnjeni deli (Dragica Čadež, Anton Herman). Na ogled je izbor grafik iz 60ih, 70ih in 80ih let prejšnjega stoletja, med katerimi najdemo pomembna imena Ljubljanske grafične šole (Lojze Spacal, Vladimir Makuc, Tinca Stegovec, Gorazd Šefran …) Del postavitve tokrat razkriva tudi dela celjskih umetnikov, ki ubirajo (kritične) konceptualne in performativne umetniške prakse (Bori Zupančič, Andreja Džakušič, Franc Purg, Željko Opačak). Predstavljen je del serije "spontanih" grafik Vjenceslava Richterja. Na razstavo sta vključeni še na novo pridobljeni deli: trikanalna projekcija bolgarskega umetnika HR- Stamenova in video celjske umetnice Maje Hodošček.

V prostoru Likovnega salona predstavljamo dela večine ustvarjalcev, ki sestavljajo trenutno celjsko umetniško sceno (Jure Cvitan, Matej Čepin, Narcis Kantardžić, Bojana Križanec, Tomaž Milač, Manja Vadla). Ateljeji v celjski Umetniški četrti, ki jih je večina umetnikov pridobila v uporabo leta 2004 predstavljajo pomemben del povezovanja lokalnega okolja z vzpostavljanjem kreativnih procesov v mestu, tako na fizičnem kot na simbolnem nivoju. Ustvarjalci redno sodelujejo s Centrom sodobnih umetnosti. Skupaj želimo vedno znova poudariti pomembnost raznoterih umetniških praks in aktivnosti v Celju, ki letos beleži petdesetletno tradicijo institucionaliziranega umetniškega delovanja.

  

Manja Vadla
I WHO/JAZ KDO

V sodelovanju z Majem K.V., Farukom Pašičem, Sub-i-Magos live (Sinkronics) in obiskovalci


Galerija sodobne umetnosti Celje
25.4. – 16.6.2013

Manja Vadla je ena najvidnejših celjskih ustvarjalk, ki je na umetniški sceni prisotna od leta 1992 in deluje individualno kot tudi v kolektivnih umetniških projektih. V svojem delu združuje najrazličnejše umetniške prakse od slikarstva, grafike, videa in instalacije do intervencij in akcij v javnem prostoru. Njeno ustvarjanje bistveno zaznamujejo avtoreferenčnost, družbena kritičnost, vzpostavljanje situacij, ki gledalcu ponudijo izkušnjo, ter koncept recikliranja, ki se med drugim kaže v ponovitvi in uporabi posamičnih elementov ali celih sekvenc projekta v naslednjem delu. Do sedaj se je predstavila z več samostojnimi razstavami (med zadnjimi so večmedijska serija It's time for revolution v Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki (2012) in v Plevnik-Kronkowski v Celju (2009 in 2010), kjer je lani predstavila tudi slikarsko instalacijo Vedno ko te vidim si enak, razen zadnjič in istega leta v Galeriji Equrna v Ljubljani večmedijsko instalacijo Pandora), sodelovala je na številnih skupinskih razstavah in likovnih kolonijah doma in v tujini in je ena izmed nosilcev festivala umetniških intervencij, akcij in performansov Vstop prost, ki se vsakoletno odvija v mestnem jedru Celja.

Vadlin najnovejši projekt I Who/Jaz Kdo, ki ga predstavlja v Galeriji sodobne umetnosti Celje, je večmedijska prostorska instalacija, s katero skozi sonavzočnost treh subjektivnih svetov (z vsemi njihovimi kompleksnostmi, nagnjenji in doživljanji, interesi, odnosi in družbenimi vpetostmi) tematizira osebno stvarnost ter realnost izgrajevanja osebnih identitet. Povod zanjo je bilo povabilo galerije umetnici, da za razstavni prostor pripravi projekt v sodelovanju z drugim umetnikom ali posameznikom iz neumetnostnega sveta. Avtoričina fascinacija nad kreativnostjo posameznika, še posebej nad tisto, ki jo vidi kot proizvod njegovega iskanja lastne pozicije v družbi in kot proizvod notranjih stisk v soočanju z družbenimi normami, je rezultirala v oblikovanje projekta v sodelovanju s sinom in partnerjem. 

Z organizacijo instalacije v odprt ali zaprt prostor, nasičen ali pretočen, kaotičen ali urejen, z individualizacijo posameznih enot, ki si sledijo, a hkrati segajo v druge, se povezujejo, z množico elementov – stvari, posnetkov, zapisov, slik, usmerjenim ali razpršenim pogledom, samonanašajočim in družbenokritičnim, z mislijo na gledalca, ki mu je namenila zadnji, družabni prostor z naslanjači in instrumenti, ki jih lahko uporablja in tako preide iz opazovalca v soudeleženca (še posebej v soustvarjalca zvoka), je umetnica z dramaturško natančnostjo sestavila kompleksno, večplastno okolje, v katerem se, tako kot v realnosti, individualne subjektivnosti izgrajujejo skozi razliko in skozi mrežo povezav.

Preberi več
 


UROŠ WEINBERGER
Displaced world, deplasiran svet.

 

Uroš Weinberger, This World Needs No Cripples, 2012, olje na platnu


Galerija sodobne umetnosti Celje
28. 2. – 14. 4. 2013

Uroš Weinberger je umetnik, ki skozi slikarski medij in tokratno vizualno zvočno instalacijo, v kateri prevladuje slika, angažirano pristopa k temačnejšim platem družbene resničnosti na način, ki gledalca vsekakor ne pusti ravnodušnega. Kot nagrajenec bienalne razstave Pogled na likovno umetnost Slovenije 6 (2011), ki je v sodelovanju devetih slovenskih regionalnih galerij zajemala dogajanje na likovnem področju celotne Slovenije, je pripravil nov, izrazito kritičen projekt Displaced world, deplasiran svet., ki ga je novembra 2012 ga je prvič predstavil v Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki in ga po Mestni galeriji v Novi Gorici predstavljamo v Centru sodobnih umetnosti Celje.

Kustosinja razstave Barbara Rupel je umetnika, ki je leta 2005 zaključil podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in že več kot deset let aktivno sodeluje tudi na slovenski glasbeni sceni v zasedbi Moveknowledgement, v spremnem katalogu predstavila kot ustvarjalca, ki je v svoji »vse globlji družbeno angažirani drži vse svoje ustvarjalne strasti prelil v naboj silovite eruptivne izpovednosti. Njegova dela, ki gledalca pritegnejo s privlačnostjo visoko estetskih idealov, v resnici globoko zarežejo (…) Živimo namreč v okolju, ki je pod krinko navidezne urejenosti, v svojem bistvu razpuščeno, polno zmede, nesmislov in kontradiktornosti. Postajamo vse bolj pasivni, nekreativni in s tem vse lažje vodljivi. Posameznik, ki to zazna in se temu upre, je na udaru vseprisotnih mehanizmov kontrole, ki pripomorejo k njegovi ukrotitvi. Sam kot umetnik poudarja, da je ta razstava v samem izhodišču izrazito osebno izpovedne narave. V posameznih podobah si lahko predstavljamo prisotnost umetnika, ki vse to doživlja od naivnega in dovzetnega otroštva naprej. Izhaja pa tudi iz statusa današnjega umetnika in umetnosti na sploh. Pravi, da povprečen vsakdan pušča praznino, ki jo zapolnjujejo množični mediji, ki skušajo vse bolj agresivno prevzeti primat stvarni umetnosti.
Uroš Weinberger seveda pri tem ni imel v mislih niti nekoč utopičnega orwellovskega Velikega brata, ki naj bi bil vseprisoten in vseviden in bi neposlušne pošiljal na prevzgojo, niti božjega očesa, ki zna menda pritajeno maščevati naša grešna dejanja. Umetnik nas s svojimi upodobitvami sili, da stopimo na realna tla in nas sooči z pritlehnimi metodami kontrolnega nadzora do nekompromisnih metod preganjanja tistih, ki kršijo red in so neprimerni za naše okolje.«

Uroš Weinberger (1975) je leta 2003 zaključil študij slikarstva in leta 2005 tudi podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Leta 2002 se je izpopolnjeval na Akademiji za likovno umetnost v Sofiji in leta 2009 na kulturni rezidenci Ministrstva za kulturo v Berlinu. Živi in ustvarja kot samostojni kulturni ustvarjalec v Ljubljani.

 


ANDREJA DŽAKUŠIČ: Srečevanja
Pregledna razstava


Andreja Džakušič, Bloody Mary, 2007, performans

Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon, 20.12.2012 - 21.2.2013

Andreja Džakušič, ena najvidnejših celjskih umetnic in med redkimi v slovenskem prostoru, ki se izražajo predvsem s performativnimi praksami, svoje delo v glavnem artikulira okrog treh osišč: avtoreferenčnosti, intersubjektivnosti in družbene kritičnosti. Na umetniško sceno je stopila leta 1999 z večmedijsko instalacijo Predali spominov, ki je že vsebovala nekaj temeljnih določil, ki so zaznamovala njeno nadaljnjo umetniško prakso: uporabo lastnega telesa kot komunikacijskega sredstva ter nanašanje na osebno in širšo družbeno situacijo. Njena naslednja prelomna usmeritev se je zgodila leta 2002 z razstavo Neobičajne dvojice (skupaj z Radivojem Mulićem), ko je prenehala z izdelovanjem formalno izčiščenih, estetskih predmetov in pozornost usmerila na soudeležbo gledalcev ter raziskovanje in generiranje medčloveških odnosov, ki postanejo bistvo umetniškega dela. Takšno umetniško strategijo, v kateri so obiskovalci tisti, ki osmislijo razstavljeni dispozitiv, srečamo v kasnejših delih kot sta na primer Piknik na travi (2004) in Kosilo (2011). Zasledimo jo tudi v performativnih delih kot sta Umivanje nog (2006) in Bloody Mary (2007), pri katerih je pomen dela popolnoma odvisen od gledalčeve pripravljenosti, da sodeluje, saj se mu šele takrat, skozi njegove lastne občutke in reakcije razkrije prava vsebina in vrednost dela. Glavnina njene produkcije zadnjih več kot desetih let je tako usmerjena v nematerialno in v oblikovanje družabnih prostorov, prežetih z atmosfero spontanosti, ali v oblikovanje premišljenih situacij, ki zlasti v prostoru ulice naključnemu mimoidočemu ponudijo izkušnjo.

Kadar izhaja iz svoje vsakdanje življenjske situacije, v umetnost prelije življenje samo in tisto, kar jo v nekem času obkroža - družina, gospodinjska opravila, materinstvo, smrt, žalovanje. Takšen način zasledimo predvsem v delih Razvijanje sočutja (2006-2008) in Ženska in umetnica, umetnica in ženska (2010). Kadar reflektira in komentira družbeno klimo in stanje sveta, na primer odnos do okolja (Viseči vrtovi, 2012), kulturno politiko in položaj umetnika/umetnice (Taktike preživetja, 2011), lokalno realnost (Cele ma posluh!?, 2010), angažiranost in kritičnost del nikoli nista obarvani z agresivnostjo. Pritegne s tankočutnim, mehkim in preciznim podajanjem, ki gledalca nevsiljivo spodbuja k razmisleku.

Precejšnje število njenih performativnih del je nastalo v okviru festivala Vstop prost, ki ga že vrsto let pripravlja Društvo likovnih umetnikov Celje. Njena odprtost do mreženja in sodelovanja kot tudi tendenca k samoorganizaciji in delovanju izven institucij se kažeta v kolektivnem delovanju: v sodelovanju na kolektivnih intervencijah in akcijah celjske in širše umetniške scene (Prisotni, Teambuilding, Javna branja, Pogled izgled / Look look) in v sodelovanju v umetniški skupini SIVA (Andreja Džakušič, Simon Macuh, Iva Tratnik).

Andreja Džakušič je svoje delo prvič predstavila prav v Centru sodobnih umetnosti Celje in sicer v Likovnem salonu. V Galeriji sodobne umetnosti umetnica predstavlja svojo dosedanjo umetniško prakso, v Likovnem salonu pa novo delo Viseči vrtovi..

Po končanem magisteriju iz oblikovanja na ljubljanski akademiji se je študijsko izpopolnjevala na Vysoki Školi Vytvarnih Umeni v Bratislavi na Slovaškem in na Akademii Sztuk Pieknich v Krakovu na Poljskem. Bila je umetnica na delovnem obisku v Belfastu. Deluje tudi na področju gledališča, opremljanja prostora in oblikovanja, umetnost tudi predava ter organizira in vodi delavnice za otroke in odrasle.

Realizacijo razstave in izid monografije sta podprla Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Celje.

 

 

PREMIERA

Nevena Aleksovski, Boris Beja, Matija Brumen, Maša Gala, Jernej Jemec, Meta Kastelic, Nataša Košmerl, Stojan Kneževič, Matej Pečnikar, Adrijan Praznik, Saša Šuštar, 3kolektiv, Sanja Vatić, Brina Torkar Križaj, Tadej Vindiš, Klemen Zupanc

8. 11. – 9. 12. 2012

///click here for english///

Projekt Premiera je zasnovan kot trienale, njegov cilj je kontinuirano spremljanje in predstavljanje aktualne sodobne vizualne produkcije, ki nastaja med mladimi umetniki v slovenskem prostoru (leta 2009 je Premiera predstavila 17 umetnikov, ki danes uspešno delujejo v domačem in tujem prostoru). Poleg predstavitve mladih avtorjev je poglavitni namen projekta zaznati dogajanje, ki narekuje sveže pristope in metode dela ter  nove vsebinske usmeritve, ki vodijo do premikov na področju sodobne vizualne umetnosti.

Tokratna Premiera predstavlja šestnjast umetnic in umetnikov, izbranih preko odprtega razpisa, ki ga je v letošnjem leta objavil Center sodobnih umetnosti Celje. Odprti razpis je bil namenjen mladim umetnikom, ki so na začetku svoje profesionalne poti ali zaključujejo študij na umetniških šolah (na slovenskih in tujih univerzah).

Premiera  ni tematsko zamejena in predstavlja raznolike umetniške prakse in načine razmišljanja. Zastopani  so tako klasični (slikarstvo, risba in kiparstvo) kot sodobni mediji (video, fotografija, instalacija in performans). Vsebinski pregled kaže, da dela posegajo na polje političnega z angažiranim odzivom na nedavne vladne odločitve, ki so privedle do sprememb na področju slovenske kulturne politike (3kolektiv z interaktivno instalacijo in performansom, Boris Beja z objektom v prostoru). Dela preizprašujejo družbeno neenakopravnost  s poudarjanjem ekonomskega in socialnega razlikovanja (Sanja Vatić v instalaciji No One postavlja problematiko družbenega razslojevanja in nepravične delitve kapitala vidno skozi upodobitev množice izkoriščanih gradbenih delavcev) in skozi položaj posameznika v sodobni družbi (Adrijan Praznik v sekvenčnih zgodbah Nasilna življenja opozarja na naraščujočo moč birokratskih mehanizmov, ki zaradi izvajanja politike neenakosti vplivajo na porast nasilja v družbi). Dela opozarjajo na iluzijo prevladujoče neoliberalne ideologije (topeči se Sladkorni grad Mete Kastelic kot simbol navidezne sreče, ki jo prinaša ekonomski uspeh), njeno minljijvost (slikarska dela Jerneja Jemca) in absurdnost (začudeni pogledi anonimnih posameznikov, ujetih na fotografijah Maše Gale). Lotevajo se tudi vprašanja družbenih identitet (problematiziranje ustaljenih družbenih identitet v videu Nevene Aleksovski) in postavljajo vidna posameznikova notranja občutja (fotografije Tadeja Vindiša in slike Mateja Pečnikarja). Dotikajo se procesov spominjanja - skozi obravnavo njegovih značilnosti (instalacija Saše Šuštar), obravnavo spomina kot prostora povratka (serija fotografij Sijaj Matije Brumna) ali prostora podoživljanja izkušnje (slikarski deli Crash Klemna Zupanca in Zdravilo Stojana Kneževiča). Segment predstavljenih del motivira intimna izkušnja. Umetnici Nataša Košmerl (s serijo fotografij Finlandia) in Brina Torkar Križaj (s sliko Mercury Sea) izhajata iz izkušnje materinstva, ki jo na subtilen in poetičen način približata gledalcu.

Dela na razstavi kažejo, da niso nastala le z namenom predstavitve znotraj umetniških institucij, povezuje jih težnja po komunikaciji s širšim okoljem, v katerem nastajajo. Predvsem opozarjajo na dejstvo, da sodobna umetnost ni nevtralna, ampak vpeta v družbena politična in ekonomska razmerja. 

Ob razstavi je izšel katalog, ki ga je ob tej priložnosti izdal Zavod Celeia – Center sodobnih umetnosti Celje.

 

 

Projekt sta podprla:

 

 

 

KIPARSTVO DANES: Nova renesansa in transhumanizem

Galerija sodobne umetnosti, 20.9. - 28.10.2012
[Click here for English]

S tretjo edicijo projekta Kiparstvo danes pokrivamo polje kiparstva pogojno, pa vendar: tematiziramo zelo sodoben pojav prepletanja umetnosti z znanostjo, ki ga lahko povežemo prav s pričetki pojava, ki smo mu v teku modernosti nadeli ime umetnost. Če si poskušamo zamisliti ustvarjalca renesančnega tipa v današnjem času, moramo pri tem upoštevati trenutni doseg znanosti in tehnologije, ki je bistveno kompleksnejši od renesančnega, ko ne nazadnje niti še ne moremo govoriti o znanosti v modernem smislu. Kar danes razumemo kot znanost in tehnologijo, je veliko bolj zapleteno, tehnološko sofisticirano, vednostno bogato in finančno izdatno, kot so bili zametki moderne znanosti v renesansi. V zadnjem desetletju se utrdijo prakse na presečišču umetnosti in znanosti, sodobni umetniški centri spodbujajo delovanje umetnikov v laboratorijih in sodelovanje z znanstveniki v transdisciplinarnih projektih. Projekt Nova renesansa in transhumanizem smo zasnovali eksperimentalno: umetnikom in raziskovalnim skupinam smo omogočili, da izpeljejo skupne raziskave in predstavijo rezultate, ki so lahko raznoliki in niso nujno »izčiščene« estetske instalacije. Kolikšen bo delež in način znanstvenega prispevka in kolikšen bo poudarek na umetniškem delu v posamičnem projektu in njegovi predstavitvi, je bilo torej vprašanje, prepuščeno posamičnim skupinam. Zavedamo se, da smo s tem odprli vrsto aktualnih vprašanj, kot so: kakšno sploh je današnje razumevanje umetnosti in njen smisel, kaj pomeni avtorstvo, kaj pomeni znanstveno raziskovanje, kaj lahko k znanstvenemu projektu doprinese umetnik itd., ki si jih bo potrebno še zastavljati. Nanja ni enostavnih odgovorov in eden od namenov tega projekta je zagotoviti platformo, ki bo omogočila ali celo izsilila določene odgovore nanja, ki jih bomo lahko do neke mere prediskutirali že v času trajanja projekta: z umetniki, znanstveniki in kustosi pa tudi z estetiki – za ta namen smo projekt povezali s sorodnim projektom na področju estetike, kolokvijem Slovenskega društva za estetiko z naslovom Presežna umetnost: umetnost – znanost – filozofija. 13. oktobra v prostorih galerije organiziramo simpozij, na katerem bodo skupine predstavile svoje projekte.

Leta so na kulturalizaciji vesolja gradili Dragan Živadinov, Miha Turšič in Dunja Zupančič in prav letos njihova prizadevanja dosegajo pomembne učinke. Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT) v Vitanju odpira svoja vrata. V kratkem bo center prek sodelovanja Slovenije in Rusije omogočil odhod plesalke Mateje Rebolj na mednarodno vesoljsko postajo in nato v roku treh let polet v vesolje. Projekti takšnih razsežnosti so utemeljeni na Memorandumu o kulturalizaciji vesolja, ki so ga podpisali Majda Širca, Danilo Türk in Andrej Medvedjev, ter dogovoru o sodelovanju, ki sta ga podpisala Oto Luthar za Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Jurij Baturin za Inštitit za zgodovino znanosti in tehnologije Ruske akademije znanosti. Namen večletnih prizadevanj umetniške trojice Živadinov – Turšič – Zupančič za kulturalizacijo vesolja je iniciativa, da vesolja ne bi razumeli le kot prostor militarizacije in komercializacije, temveč tudi drugače: kot prostor različnih možnosti, med drugim kot prostor umetnosti in refleksije raznoterih dejavnosti v vesolju.

Robertina Šebjanič in Špela Petrič, po osnovni izobrazbi umetnica in biologinja, predlagata subverzivno stvaritev transvrste človeka in alge, humalge, ki bi človeku v težko predvidljivih razmerah na Zemlji omogočila boljše pogoje za preživetje. Ob predlagani genski hibridizaciji pa bi človek vendar obdržal človeško podobo, fenotip. Projekt predlaga »izboljšanje« človeka, ki pomeni načrt za ekstremno preživetveno strategijo. V okviru scenarija, ki se ga človeška vrsta boji, se bodo večjim ekološkim spremembam lažje prilagodili enocelični organizmi ali večcelični organizmi brez večje diferenciacije celic, kot imajo večje preživetvene zmožnosti bakterije in archeae. Partnerska vrsta človeku za ustrezen preživetveni načrt mu mora zato omogočiti hitro prilagoditev in po možnosti obstajati v mirujočem odskočnem stanju, npr. v endospori ali cisti, formi, ki bo zmožna zdržati ekstremne okoljske pogoje. Avtorici predlagata reprodukcijski cikel, v katerem diploidno telo alge prek mitoze proizvaja homosporo, namenjeno da postane polno izoblikovan človek. Prek mejoze, ki poteka v človeških genitalijah, se proizvajajo haploidne spolne celice. Po oploditvi zigota postane cista. Ta bo ohranila odskočno, napol mirujoče stanje v kompleksnem življenjskem ciklu, iz katerega se lahko pod želenimi pogoji razvije v algo. Kot ugotavljata avtorici, največji izziv predstavlja zagotovitev biološkega okolja, ki bi podprlo razvoj človeka. Za ta namen bi bilo možno maternico oblikovati iz starševske alge, ki bi delila hranljive snovi s človekom.

Robertina Šebjanič in Špela Petrič se zavedata, da ta načrt pomeni osvoboditev od etičnih načel in v tem smislu je njun projekt radikalen. Pa vendar se z obstoječim programom genskega inženiringa in sintezne biologije – pri obeh gre za gensko programiranje – približujemo načrtom za spreminjanje človeškega genoma. Pri tem je politika upravljanja tega programa usmerjena prav na izboljševanje kvalitet, ki bodo pomenile večjo odpornost do bolezenskih in drugih smrtnih groženj, kar v končni instanci pomeni podaljšanje življenjske dobe posameznika, s tem pa podaljšanje aktivne dobe populacije, in v okolju, ki ogrozi vrsto, ne nazadnje tudi izboljšanje preživetvenih zmožnosti. Projekt se tako dotika vprašanja nuje človeške vrste, da uspe preživeti kot vrsta. Na tej točki se načrt za humalgo sreča z načrtom za odpravo človeka v vesolje, ki pravzaprav pomeni kolonizacijo novih okolij. Z ekspanzijo človeka v vesolje se ponovno zastavlja vprašanje kvalitet te seleče se vrste. Človek je edinstvena vrsta v razsežnosti bios, ki pomeni upravljanje z življenjem. Bios, politika življenja, se tu sreča s technē – zvijačnostjo uma, da prelisiči naravo in si jo podredi v svoj prid. Kako naj torej v sodobnosti razumemo, kaj pomeni biti človek? Prav s technē človek posega v svojo »naravo«, a ne šele z nedavno vednostjo-tehnologijo, ki smo jo poimenovali biotehnologija. Težnja k izboljšanju kvalitet človeške vrste je prisotna prav v bistvu tega, kar razumemo kot svojo identiteto, kot človeško: je del naše kulture. Termin biotehnologija izpričuje ravno to – technē bios – obvladovanje in dizajniranje življenja, ultimativni inženiring.

Vprašanj politik nad življenjem in telesom se dotika tudi Maja Smrekar. Njeno razmišljanje je postavljeno v kontekst verjetnega scenarija, po katerem se človeštvo sooča s svetovnim primanjkljajem hrane. Tokratni preživetveni načrt izkorišča človekov potencial proizvodnje molekul za prehrambne namene. Avtorica je ustvarila gensko spremenjen mikroorganizem MaSm Saccharomyces cervisiae tako, da je kvasovki dodala svoj encim. Med opravljanjem svoje prvenstvene preživetvene funkcije – fermentacijskim procesom – ustvarjeni metabolični sistem iz laktoze (mlečnega sladkorja) proizvaja mlečno kislino. Na ta način projekt zagotavlja proizvodnjo enega izmed najpogosteje uporabljenih aditivov v sodobni prehrambni industriji – mlečne kisline. V kontekstu utilitaristične družbe izkoriščanja človeškega materiala ne predlaga šele Maja Smrekar – umetnica ga predvsem dela očitnega. Izkoriščanju svojega telesa smo ne nazadnje priča ob vsakem medicinskem odvzemu biološkega materiala, ki se bo po potrebnih zdravstvenih raziskavah uporabil za raziskovalne namene (razen v primeru izrecnega nasprotovanja, če ima do tega posameznik možnost). V družbi, kjer je prav vse podrejeno privatizaciji in komercializaciji, se vprašanje lastništva in povezanega izkoriščanja lastnega telesa postavlja na novo. To nas ponovno privede do vprašanja oblasti nad življenjem. Forsiranje življenja, težnja k optimizaciji telesa in preživetveno načrtovanje nas ne privedejo le do razširitve pojma človeka, temveč tudi do humanizacije drugih življenjskih vrst. Maja Smrekar humanizira mikroorganizem za upravljanje preživetja človeške vrste, v nekem drugem scenariju pa človek izdeluje robota po modelu človeka s težnjo, da bi ustavil super inteligentno bitje, ki bi naposled znalo delati še bolje kot človek. Sodobni technē z mimezisom se preveša v futuristični technē, v katerem je operativna in ustvarjalna neka druga vrsta, ne človek: namreč njegova stvaritev.

Temu programu se približujemo ne le z računalništvom, vejo, ki se je razvila po principu mimezis bioloških sistemov in ki, kot človek spoznava danes, svojega modela narave ni uspela preseči, temveč predvsem z vključevanjem samih bioloških sistemov v tehnološke sisteme. Preprost organizem sluzi je izkazal odlične inteligenčne sposobnosti v organizaciji transportnih in komunikacijskih mrež na danem teritoriju. V tej smeri se obeta možnost žive platforme, ki ima sposobnost življenjskega seljenja in upravljanja v okolju. Miceliji gob, ki jih s sodelavci (Andrej Gregori, Ajda Marič idr.) raziskujemo v tem oziru, predstavljajo nekoliko kompleksnejše biološke strukture, ki človeka učijo o inteligentnem delovanju in družbenem strukturiranju. (Polona Tratnik)K ČLOVEŠKI SPORI: SPOMINI NA ALGO
Avtorici: Špela Petrič in Robertina Šebjanič

Producent: Galerija Kapelica in Ljudmila
Projekt so podprli: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, MOL - Oddelek za kulturo in ŠOU v Ljubljani
Zahvala: dr. Cene Gostinčar

Spomini na algo je prva izvedbena faza umetniško raziskovalnega projekta z naslovom K človeški spori. V luči verjetnih, a nepredvidljivih klimatskih sprememb preigrava možnost, ki bi človeški kulturi omogočila dolgoročno preživetje s pomočjo biotehnološko ustvarjenega post-tehnološkega prenašalca informacij s človeškim fenotipom. Na osnovi trenutno dostopnih informacij smo ustvarili teoretični hibrid (t.i. humalgo) med človekom in zelenimi algami, ki so ene najstarejših evkariontskih organizmov in so se v evoluciji že izkazale za izredno trdožive in prilagodljive. V humalgi človek in alga ohranita morfološko entiteto vsakega od organizmov, vendar sta partnerja med seboj povezana s ksenogenezo - menjavo spolne (človek) in nespolne (alga) generacije. Preko raziskovanja biotehnološke zmožnosti za stvarjenje nove vrste in možnih posledic soobstoja človeka in človeku podobne humalge se soočimo s številnimi trenutno aktualnimi diskurzi, kot so ekološka anksioznost, postantropocentrizem, bioetika, doba horizontalnega prenosa informacij (genetski sharing) ter vloga spolov in spolnosti.

Špela Petrič (1980) je doktorica biologije, raziskovalka, umetnica in performerka, ki trenutno študira transmedialnost na Saint Lukas School of Art and Design. Do nedavnega je delala kot asistentka na Institutu za biokemijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Sodeluje z Galerijo Kapelica ter številnimi slovenskimi in tujimi umetniki, med drugim je tudi članica Hackterie.
Robertina Šebjanič je ustvarjalka na področju novih medijev. Vsebinsko svoje ideje in koncepte pogosto realizira v sodelovanju z drugimi avtorji, zato njena dela utelešajo interdisciplinarnost in neformalno integracijo Študirala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje in na Šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart v Ljubljani. Od leta 2008 članica LJUDMILE, kjer je vodja in koordinatorka izobraževalnih in umetniških dejavnosti (Edu_Lab, Free-Circuit in Digital Dish) v laboratoriju za digitalne medije. Od leta 2011 je članica Theremidi Orchestra.
http://vimeo.com/robertinaMOŽNOST KOLONIZACIJE ČLOVEŠKIH MOLEKUL
Avtorica in izvajalka projekta: Maja Smrekar

V tem projektu, ki združuje znanost, umetnost in civilno družbo, se sprašujemo: Kdo odgovarja za naša telesa? Smo lastniki ali le prebivalci svojih teles?

1. del: MaSm Metatransformation/Metatransformacija (2011)
Projekt je bil izveden v sodelovanju z Inštitutom za biokemijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
Sodelavka s področja molekularne biologije in umetniška svetovalka: dr. Špela Petrič
Sodelavec s področja biokemije in laboratorijske medicine: Marko Žavbi, dipl. ing. lab. biomed.
Načrtovanje konstrukcij in oblikovanje plakata: Andrej Strehovec
Produkcija: Galerija Kapelica – Zavod K6/4, LjubljanaProjekt sprašuje, ali ob posledicah potencialnega globalnega pomanjkanja hrane in drastičnega zmanjšanja vrednosti materialnih dobrin obstaja možnost, da bi človeška molekularna proizvodna zmogljivost v DNA kot eden redkih nekoloniziranih biotehnoloških materialov lahko postala tržno blago (ki bi temeljilo na sistemu genetskega kredita), s čimer snovalci predstavljajo naslednjo stopnjo evolucije.

2. del: Hu.M.C.C. (2012)
Projekt je bil izveden v sodelovanju z Inštitutom za biokemijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
Sodelavka s področja molekularne biologije: dr. Metka Lenassi
Sodelavec s področja molekularne gastronomije: Tilen Konte
Sodelavka s področja biotehnologije: dr. Špela Petrič
Celostna podoba: Atelje Balant
Produkcija: Galerija Kapelica – Zavod K6/4, Ljubljana

V bližnji prihodnosti bodo cene hrane rasle zaradi premajhne proizvodne zmogljivosti, ki je obratno sorazmerna z rastjo svetovnega prebivalstva. Nekatera področja biotehnologije raziskujejo možnosti in alternativne načine proizvodnje hrane v prihodnosti. Zato Hu.M.C.C. obravnava tako imenovano paradigmo »Zeleno sonce« (Soylent Green), ki je strah pred ekološko kataklizmo preoblikovala v subtilno kritiko korporativnega kanibalizma. Projekt Hu.M.C.C. se osredotoča na biotehnološko proizvodnjo hrane, na podlagi katere je nastala proizvodna linija izdelkov znamke Maya YogHurt. Kot javnosti dostopen uporabni izdelek hibridne umetnosti je Maya YogHurt z gelom obogaten jogurt, ki na podlagi ustvarjalkinih encimov ustvarja nov genski zapis mikroorganizma, ki presnavlja hrano.

Maja Smrekar, rojena 1978 v Sloveniji, je leta 2005 diplomirala iz kiparstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Trenutno končuje magisterij na Oddelku za nove medije. Njen osrednji interes je fenomenologija percepcije. V zadnjih dveh letih je razvijala projekte v polju bioumetnosti, pri katerih se je osredotočila na žive organizme. Maja Smrekar živi in dela v Ljubljani.
http://majasmrekar.org/NOMADOLOGIJA, 2012
Koncept: Polona Tratnik (vodja), mikologija: Andrej Gregori, Mirjan Švagelj, Ajda Marič, Marin Berovič

Produkcija: Horizonti; sodelujoče organizacije: Zavod za naravoslovje, Ljubljana (dr. Andrej Gregori in dr. Marija Gregori), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (prof. dr. Marin Berovič, dr. Mirjan Švagelj)V projektu raziskujemo življenje gliv in opazujemo evolucijo rizoma, pri katerem skrbno nadzorujemo ustreznost in vitro okoliščin (sterilnost, vlažnost idr.) ter z glivami komuniciramo (jih usmerjamo in upoštevamo njihove potrebe) prek dovajanja hranljivih, nehranljivih in celo toksičnih snovi. Še neraziskani so potenciali gliv za komunikacijo, njihovi zaznavni sistemi in sistemi preživetja. A sodobne raziskave kažejo, da glive zaznajo lokacijo hranil in se micelij usmeri neposredno na njih, kot tudi zaznajo prisotnost neužitnih snovi, ki se jim micelij sistematično izogne.
Vzpostavljeni rizom se prehranjuje tudi z nekaterimi snovmi, ki jih človek razume kot neužitne ali celo strupene, s čimer projekt v pomembnem segmentu tematizira sodobni ekosistem ter je tako informativen tudi s stališča ekologije, varstva oziroma čiščenja okolja ter okoljski trajnostni razvoj, za vprašanja zdravilnih potencialov in vloge gliv v prehrambni industriji ter širši preživetveni verigi.

Polona Tratnik, doktorica filozofije in teorije vizualne kulture, magistra umetnosti in akademska slikarka, je docentka na Fakulteti za humanistične študije in znanstvena sodelavka na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Objavila je tri monografije (In vitro. Živo onstran telesa in umetnosti, Transumetnost. Kultura in umetnost v globalnih pogojih, Konec umetnosti. Geneaologija modernega diskurza: od Hegla k Dantu). http://www.polona-tratnik.si/
Andrej Gregori je doktoriral iz tehnologij gojenja gob. V okviru Zavoda za naravoslovje razvija nove tehnologije gojenja gob, čiščenja okolja s pomočjo le-teh (mikoremediacije), razvojem prehranskih dopolnil in pripravkov iz medicinskih gob tako za humano kot tudi uporabo pri živalih.
Ajda Marič je absolventka biotehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Na presečišču umetnosti in biotehnologije sodeluje z zavodom Horizonti in Polono Tratnik prek Zavoda za transfuzijsko medicino in Biobanke od leta 2010.
Mirjan Švagelj je doktoriral iz biomedicine na Fakulteti za medicino na področju zdravilnih gliv. Udeležil se je več izmenjav ter konferenc s področja gliv v tujini ter objavil številne znanstvene prispevke.ᓯᓄᓂ SINUNI
Arctic Perspective Initiative (API)

V letih 2010 in 2011 je API razvila in prvič poskusno zagnala obsežno senzorsko omrežje in komunikacijski sistem, izdelan iz odprtokodne strojne opreme, ᐅᓂᓗᖑᒪᓂᓗᒥ ᓴᒥᓴᖑᒪᒥᓗᒥ ᓴᓂᔨᓂᓗᓂᒥᑭᒥᑎᓂ (SILAMILU NUNAMULU NIPILIURUTI) oziroma ᐅᓂᓴᒥᓴᓂ (SINUNI).
SINUNI je družina kompaktnih vodotesnih modularnih prenosnih računalniških snemalnih naprav z izjemno majhno porabo energije, izdelanih na podlagi arhitekture Arduino, ki s pomočjo nizkojakostnega radijskega signala in natančnega geolokacijskega sistema ustvarja mrežasto radijsko omrežje. Modularne tipalne naprave beležijo osnovne podatke o vremenu, položaju in gibanju, mogoče pa jih je opremiti z raznovrstnimi tipali, ki zaznavajo vse od motnosti, temperature in slanosti vode, pa do meritev svetlobe in strukturnih meritev. Odprti standardi, ki so bili uporabljeni za razvoj programske in strojne opreme, omogočajo izdelavo in predelavo v najsevernejših deželah. Sistem SINUNI je bil razvit v sodelovanju s skupnostmi, ki živijo na severu. Paradigma raziskav na Arktiki je zgodovinsko takšna, da imajo skupnosti na severu živečih ljudstev malo, če sploh kaj dostopa do rezultatov raziskav, ki se izvajajo na njihovih tleh. SINUNI predstavlja način, kako lokalnim skupnostim omogočiti izvajanje lastnih raziskav in razpolaganje z zbranimi podatki. Na ta način bi podatke ovrednotili, preverili in z njimi razpolagali v okviru lokalnih skupnosti, kar bi okrepilo njihov položaj.
Arctic Perspective Initiative (API) je neprofitna mednarodna skupina posameznikov in organizacij, ki sta jo ustanovila Marko Peljhan in Matthew Biederman. Njen cilj je razvoj odprtih avtorskih, komunikacijskih in diseminacijskih struktur na obtečajnem območju. Ustanovljena je bila kot neposredni rezultat projekta 417 programa IPY. Cilj pobude API je sodelovanje, krepitev položaja in učenje od prebivalcev najsevernejših dežel in Arktike, s pomočjo odprtokodnih tehnologij ter uporabnega izobraževanja in usposabljanja. Z ustvarjanjem dostopa do teh tehnologij in s spodbujanjem razvoja komunikacijskih in podatkovnih omrežij v skupni rabi brez visokih obratovalnih stroškov omogoča nenehen trajnostni razvij avtonomne kulture, tradicionalnega znanja ter znanstvenih, tehnoloških in izobraževalnih priložnosti za prebivalce severa in Arktike.
http://arcticperspective.org/14::VERTIKAKIZACIJA::MG
Mi::Dunja Zupančič, Dragan Živadinov in Miha Turšič


smo uprizorili 20. aprila 1995 ob 22.00 uri skupaj s štirinajstimi igralkami in igralci gledališki biomehatronični projektil NOORDUNG::1995/2045. Prva ponovitev predstave je bila deset let kasneje na isti dan, ob isti uri z istimi igralci. Druga ponovitev bo deset let kasneje na isti dan, ob isti uri z isto metodo. Tretja ponovitev bo leta 2025, četrta bo leta 2035 in zadnja peta, bo leta 2045. Če bo kdo od igralcev v desetletnem intervalu umrl, ga bomo v njegovi mizansceni (mise-en-scene) nadomestili z daljinsko vodenim znakom, tehnološkim abstraktom. Leta 2045 bo v gledališkem biomehatroničnem projektilu NOORDUNG::1995/2045 na odru samo še štirinajst znakov, mehatronskih substitutov za telesa igralcev, ter glasba, ki bo nadomestila njihove replike. Leta 2045 bo Dragan Živadinov substitute prepeljal z vesoljskim plovilom v ekvatorialno orbito ter jih namestil na štirinajstih točkah okrog planeta Zemlja. Znak bo tako v realnem vesolju postal umetniški satelit, umbot. Vsak od štirinajstih umbotov bo pošiljal na planet in v globino vesolja ”syntapiens” informacije o igralki ali igralcu!

Leta 2011 je umrla igralka Milena Grm.
Leta 2012 s postgravitacijsko metodo vstopamo v multiverzum.
Leta 2015 bo druga ponovitev predstave NOORDUNG::1995/2045.

Miha Turšič leta 1999 zaključi študij industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Od leta 2004 aktivno sodeluje na področju kulturalizacije vesolja, oblikovanja breztežnostnih okolij in postgravitacijske umetnosti v sodelovanju z Dunjo Zupančič in Draganom Živadinovim. Od leta 2010 vodi Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij in se ukvarja z razvojem Kulturnega vesoljskega programa.
Dunja Zupančič leta 1987 konča študij Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 1999 z Draganom Živadinovim sodeluje pri projektu Biomechanics Noordung in v letu 2005 pri prvi ponovitvi 50-letne gledališke predstave Noordung na maketi Mednarodne vesoljske postaje. V letu 2009 s Turšičem in Živadinovim izvedejo informans in razstavo Postgravityart :: Syntapiens v centru Eyebeam v New Yorku in leta 2010 v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu zaključijo projekt Tri zgodovinske podpore :: Transformans, Performans, Informans.
Dragan Živadinov je na AGRFT v Ljubljani študiral gledališko režijo. Leta 1985 je bil soustanovitelj umetniškega gibanja Neue Slowenische Kunst ter idejni konstruktor stilne formacije retrogardizma. Leta 1983 je ustanovil retrogardistično gledališče Scipion Nasice ter leta 1987 kozmokinetično gledališče Rdeči pilot. Leta 1998 je postal kandidat kozmonavt, leta 1999 pa je realiziral Biomehaniko Noordung, prvo celovito predstavo v pogojih breztežnosti. V osemdesetih letih je gradil retrogardistične dogodke in observatorije. V devedesetih letih je gradil informanse. Od prvega desetletja tretjega tisočletja gradi postgravitacijske gledališke abstrakte.

Dunja Zupančič, Dragan Živadinov in Miha Turšič so idejni vodje Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT) v Vitanju. Središče je namenjeno humanističnemu in teoretskemu raziskovanju vesolja in oblikovanju kulturnega vesoljskega programa in novih kompozitnih praks, ki temeljijo na povezovanju znanosti in umetnosti. http://www.ksevt.eu/

Kulturni vesoljski program
KSEVT se znotraj obstoječe strukture vesoljskih programov prepoznava kot organizacija, ki razvija okvir kulturnega vesoljskega programa ter spodbuja njegovo umeščanje v obstoječe dejavnosti raziskovanja vesolja in razvoja kulture. S kulturnim vesoljskim programom spodbuja spremembo fokusa vesoljskih raziskav:
- poleg raziskovanja globin vesolja in našega planeta spodbuja spoznavanje vloge človeka v dosegljivem vesolju
- poleg razvoja tehnologij spodbuja razvoj posameznika
- poleg uporabnosti spodbuja razumevanje

 

Projekt Kiparstvo danes: Nova renesansa in transhumanizem sta podprla:

                                      


Posebna zahvala: 

Boštjan Bulgarič

 

 


PODOBE RESNIČNOSTI: Med zgodbo in dejstvom

Iz STALNE ZBIRKE Centra sodobnih umetnosti Celje


Marij Pregelj, Udarec v obraz, 1965

Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon, 29. 6. – 9. 9. 2012

Na razstavi kot gosta sodelujeta celjska umetnika Tomaž Črnej in Dalibor Bori Zupančič ter samo na otvoritvi umetnik HR-Stamenov, ki je trenutno na rezidenčnem bivanju v Celju.

Stalna zbirka Centra sodobnih umetnosti Celje poseduje kar nekaj biserov slovenske umetnosti 20. stoletja in lep pregled polpretekle in sodobne ustvarjalnosti celjskega prostora. Nastajati je začela leta 1963, ko je bil ustanovljen Likovni salon in danes obsega 270 del. Do leta 1980 je bila zbiralna politika vezana na razstavni program (ob vsaki razstavi je bilo odkupljeno umetniško delo) in na ustvarjalnost celotnega slovenskega prostora, po letu 1980 pa se je usmerila predvsem v odkup del umetnikov, ki bistveno zaznamujejo lokalno, celjsko ustvarjalnost. Da bo sčasoma lahko ponudila temeljit vpogled v likovno in časovno govorico celjske regije, je njena najpomembnejša naloga, da poleg pridobivanja del iz sedanjosti s prepotrebnimi odkupi zapolni marsikateri manko iz preteklosti, na kar je še posebej opozorila zadnja postavitev stalne zbirke z naslovom Praznine (2007).

V glavnem slikarska dela, nekaj grafik in kiparskih del bo poleg izbora del iz zbirke GRDA RAČKA, ki jo prav tako poseduje Center sodobnih umetnosti, na ogled v Galeriji sodobne umetnosti in v Likovnem salonu.

Ker zbirka nima svojih stalnih prostorov in jo lahko le občasno predstavimo, še posebej vabljeni, da jo to poletje vsaj deloma, ker jo v celoti zaradi pomanjkanja prostora ni mogoče pokazati, doživite skozi tokratni izbor z naslovom Podobe resničnosti: med zgodbo in dejstvom. Z mesecem septembrom se bo namreč ponovno vrnila v svoje depojske prostore.

 DUBA SAMBOLEC
Poročilo stanja št. 2 / Situation Report No. 2

Duba Sambolec, Risba, 2010. Z dovoljenjem umetnice.


Lokaciji: Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon
Termin: 9. 3. – 26. 4. 2012
Kustosinja razstave: Urška Jurman

Na razstavi se Duba Sambolec predstavlja z obsežnejšim izborom del, ki jih je ustvarila v zadnjih štirih letih. Po prvi ediciji razstave v Galeriji Škuc, kjer so bili razstavljeni le kipi in izbor risb, Poročilo stanja št. 2 v Celju vključuje še dela v drugih medijih. Skozi kipe, objekte, risbe, digitalne printe, tiskane benerje in objektne slike, Duba Sambolec niza angažirana, kritična, (samo)refleksivna in poetična poročila o lastni eksistenci ter turbulentnem času in pasivni družbi, v katerih biva.

V Galeriji sodobne umetnosti bo avtorica razstavila kiparsko produkcijo zadnjih treh let: Balkans on My Mind, Temporary, ½Volume Hanging, Lug-gage inThis & That/Unplugged ter izbor risb, ki jih je ustvarila v letih 2010-11. Ambient Entertainment Place, ki ga bo Duba Sambolec postavila v Likovnem salonu Celje ustvarja prostor prividnega užitka, saj objektne slike, ki jih ambient vključuje po eni strani zapeljujejo gledalca, a mu obenem spodnašajo možnost zdrsa v lagodnost. Navidezno nasprotje oziroma hrbtno stran bleščečemu napisu Entertainment Place predstavljajo tudi v Likovnem salonu razstavljeni tiskani benerji, ki delujejo kot tekstualni in vizualni labirinti, zgrajeni iz ključnih besed in prostih asociacij na temo konformnosti, resigniranosti, družbene represije, nadzora in izključujočnosti.

Razstavljena dela po eni strani govorijo o potrebi po kritičnem odzivanju na aktualno družbeno, ekonomsko in politično situacijo in po umetničinem prevpraševanju lastne identitete, ki niha med različnimi sidrišči (spol, kulturni prostor, umetnost, …), po drugi strani pa dela pričajo o interesu, skoraj že fizični potrebi umetnice za raziskovanje raznorodnih materialov in njihove likovne in semantične govorice. Ob vsem tem dela Dube Sambolec izkazujejo verjetje v moč in potrebo po umetnosti, ki ostaja zvesta sebi lastnemu govoru in ne zapada v poenostavljeno servilnost družbene koristnosti.

Duba Sambolec (1949) je diplomirala in leta 1978 zaključila postdiplomski študij kiparstva na ljubljanski likovni akademiji. Med leti 1992–2007 je bila profesorica umetnosti in predstojnica oddelka za kiparstvo na umetniški akademiji v Trondheimu (Norveška). Od leta 2008 pa je zaposlena kot profesorica na Nacionalni Akademiji za likovno umetnost, Oslo, Norveška. Predstavila se je na številnih samostojnih razstavah (mdr. v Galeriji sodobne umetnosti v Celju, zagrebškem Muzeju sodobne umetnosti in ljubljanski Mali galeriji, vse 1998; v Moderni galeriji v Ljubljani, 1988; Salonu Muzeja sodobne umetnosti v Beogradu, 1983) in skupinskih razstavah, med drugim v nacionalni umetnostni galeriji Zacheta v Varšavi (2010), Muzeju moderne umetnosti na Dunaju (2009/10), na beneškem Apertu (1988) in bienalu v Sao Paulu (1985).

Razstava Poročilo stanja št. 1,2 & 3je nastala v koprodukciji med Galerijo Škuc in Centrom sodobnih umetnosti - Zavod Celeia Celje, v pripravi pa je tudi razstava v galeriji HDLU in PM v Zagrebu.

Več o umetničinem delu:
http://www.artreview.com/profile/DubaSambolec
http://artfem.tv/duba_sambolec/

  

 

 FRANC PURG
Coming Soon, the Future!

 

Franc Purg, iz instalacije Global Debt, 2011

Center sodobnih umetnosti / Center for Contemporary Arts Celje
Lokaciji: Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon
Termin: 15.12.2011 – 19.2.2012

Center sodobnih umetnosti Celje napoveduje tudi izid monografske publikacije, ki bo celovito predstavila umetniško produkcijo v mednarodnem prostoru uveljavljenega celjskega umetnika.

Tisto, kar bistveno zaznamuje umetniško delovanje Franca Purga, je natančno zaznavanje družbenih pojavov, procesov in razmerij, hitro in neposredno odzivanje na svet, v katerem živimo, kritičen pogled na stanje sodobne družbe ter ostrina in intenzivnost v podajanju realnosti, ki gledalca redko pustita nedotaknjenega. Kar nekaj njegovih del, med njimi performans in instalacija Where is the Line? (1998), video Leon (2001), je med gledalci sprožilo številne reakcije in precejšnjo mero nelagodja, celo zavračanja in obsodbe, saj je bil v podajanju resničnosti, tudi njihove lastne, brezkompromisen in dobeseden, instalacija What makes me look like this? (1996), ki se dotika hipokrizije v religiji, pa celo cenzurni incident. V delih iz zadnjega obdobja odpira vprašanja razmerij moči in družbene pravičnosti, z veliko občutljivostjo se dotika položaja marginaliziranih družbenih skupin, njihove vsakodnevne realnosti ter sposobnosti znajdevanja ustvarjalnih strategij in orodij za potrebe preživetja (serija projektov Priviligirane taktike (2006-2008), skupaj s Saro Heitlinger). Govori o robu družbe in hkrati o naravi družbe, ki ta rob dopušča. Natančno opazuje razmerja med središčem in robom, ki ga ne vidi kot nekaj nebogljenega in odmaknjenega, ampak kot kreativno in prisotno celico, ki je zmožna dejavno vplivati na središče. Njegovo angažirano in kontinuirano raziskovanje roba bistveno zaznamuje vsa dela, ki so nastajala po letu 2001 (v tem smislu predstavlja prelomnico zlasti video Kids (2002), ki govori o predmestjih Belfasta) in oblikovala njegov umetniški statement, po katerem je rob pomembnejši, kot se zdi, intenzivnejši in hitrejši od centra, proti kateremu neopazno, a zanesljivo prodira in govori o njegovi prihodnosti.

Razmerje med robom in središčem je tudi konceptualni okvir tokratne Purgove obširne razstave, ki nosi zgovoren naslov Coming Soon, the Future! Postavljena na dveh lokacijah, v Galeriji sodobne umetnosti in v Likovnem salonu, vključuje njegovo najnovejše delo Global Debt ter projekte ali dele projektov, ki najbolj opredeljujejo njegovo dosedanjo umetniško produkcijo. Z njihovo postavitvijo v nova razmerja in skozi ustvarjene vizualne in zlasti vsebinske povezave, ki posamezne prostore prežemajo s specifično atmosfero, razstava govori o temnih straneh družbe, v kateri živimo, o temnih straneh naše lastne eksistence, o minljivosti, nujnosti sprememb v odnosu do okolja, sočloveka in življenja, o kreativnih rešitvah, ki jih prinašata družbeni rob in robna situacija, o tem, kdaj lahko kriminalno dejanje postane legitimno in o tem, kako lahko beremo prihodnost, če razumemo dogajanja na robu.

Začetki Purgovega ustvarjanja segajo v obdobje modernizma, umetniško pot je začel kot kipar in nato od devetdesetih naprej uporabljal predvsem video, fotografijo, performans, zvok in intervencijo v javnem prostoru. Sodeloval je na mnogih mednarodnih festivalih in razstavljal v številnih muzejih in galerijah kot so Moderna galerija Ljubljana, Grand Palais Paris, Le Fresnoy Lille, Hamburger Bahnhof Berlin, ZKM Zentrum fur Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, E:vent Gallery London, Kunsthaus Graz, Essl Sammlung Dunaj, Exit Art New York, Moderna Museet Stockholm, itd.Njegova dela se med drugimi nahajajo v zbirkah Moderne galerije Ljubljana in Umetnostne galerije Maribor, v zbirki Okolje Consulting Art Collection, v New Media Collection Centra Georges Pompidou v Parizu, v The Israeli Center for Digital Art v Holonu. Nagrajen je bil z nagrado Unesco Digital Arts Award, Jakopičevo nagrado za leto 2005, zmagovalno nagrado na natečaju za neodvisno Slovenijo, z nagradami International Media Art Award, The 50 Best, ZKM Zentrum fur Kunst und Medientechnologie itd.

Leta 1979 je končal študij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in se študijsko izpopolnjeval v Kölnu (1991), Glasgowu (1995), Parizu (1997) in v Belfastu (2001).

Franc Purg živi in dela v Celju in Londonu. Več na http://francpurg.net/

Realizacijo razstave Coming Soon, the Future! in izid monografije so podprli Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Celje, Okolje Consulting Art Collection, Miklova hiša Ribnica in zasebni zbiratelji.


 

FOREVER YOUNG

22.11. - 4.12.2011

Razstava FOREVER YOUNG je rezultat sodelovanja med Centrom sodobnih umetnosti Celje in Gimnazijo Celje – Center,  umetniška gimnazija – likovna smer. Gre za povezovanje  in nadgradnjo aktivnosti dveh institucij, ki na področju izobraževanja sodelujeta že več let. V šolskem letu 2010 / 2011 so dijaki umetniške gimnazije v Galeriji sodobne umetnosti obiskovali izobraževalni program, usmerjen v teoretično in praktično spoznavanje sodobne umetnosti, ki so ga vodili vizualni umetniki iz slovenskega in mednarodnega prostora. 

Model izobraževalnega programa Centra sodobnih umetnosti je temeljil na enakovrednem odnosu med dijaki in umetniki,  zavedajoč se dejstva, da je umetnost tako specifična in subjektivno pogojena panoga, da jo je skoraj nemogoče učiti, saj univerzalnega recepta, ki bi posameznika usposobil v  profesionalnega in uspešnega umetnika, ni. Izhajali smo iz predpostavke, da smo ustvarjalni takrat, ko smo sposobni nam lastne ideje, misli, prepričanja in odzive interpretirati v vizualno podobo s sporočilno vrednostjo.

Umetniki, mentorji delavnic, so dijakom predstavili teoretični okvir, jih tematsko usmerili, nudili nasvet in pomoč pri realizaciji njihovih zamisli in idej. Program se je odvijal v šestih delavnicah, v obliki tedenskih srečanj, vsak mesec v studiju Galerije sodobne umetnosti. Na razstavi FOREVER YOUNG se predstavljajo dijaki letošnjega drugega, tretjega in četrtega razreda programa umetniška gimnazija - likovna smer.
 

Prvo delavnico v januarju je vodila celjska skupina SIVA (Ivut Aivai, Andreja Džakušič in Simon Macuh), ki deluje od leta 2010 in se izraža s  performativnimi umetniškimi akcijami, s katerimi sproža specifične socialne situacije. Delavnica je bila usmerjena v spoznavanje performativne umetnosti, s poudarkom  na skupinskem delovanju v  obliki kolektivnega uprizarjanja ter na pomenu in potencialu prostora; zanimali so nas učinki javnega in zasebnega prostora uprizarjanja. Na ogled je video posnetek kolektivnega simultanega branja, performansa, ki so ga dijaki letošnjega tretjega letnika izvedli v središču mesta Celje.

Kakšen potencial ima umetnost, delujoča v polju družbenega, so raziskovali dijaki letošnjega drugega letnika pod mentorstvom vizualne umetnice Maje Hodošček, ki deluje na področju videa in v svoji umetniški praksi raziskuje marginalne, politično zaznamovane identitete. Zanimale so nas povezave in razlike med področjem novinarstva in umetnostjo, ki raziskuje realnost, pri tem pa uporablja metode dela, značilne za novinarsko prakso. Dnevne novice, vsebinsko vezane na problematiko delavskega razreda, so nam služile kot izhodišče za snemanje videa, izdelavo zvočnega kolaža in fotografiranja na terenu. 

S konkretnimi,  urbanističnimi predlogi in vizijo mesta Celje se je ukvarjala polovica letošnjega četrtega letnika;  predstavljene so idejne rešitve izboljšav ponudb mladinskih središč in arhitekturni predlogi, usmerjeni v  ekološko, okolju prijazno gradnjo mestnih središč. Delavnico sta vodili Vesna Bukovec in Metka Zupanič iz skupine KOLEKTIVA. Skupina KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, Lada Cerar in Metka Zupanič) se ukvarja z participatornimi umetniškimi projekti, v katerih prevladujejo  osebne zgodbe vsakdanjih ljudi ter s kuratorskimi projekti, osredotočenimi na področje videa.

Druga polovica četrtega letnika je z Majo Hodošček spoznavala zadnje čase priljubljen in razširjen umetniški medij – knjigo umetnika. Na razstavi si bomo lahko ogledovali umetniške knjige tako v fizični kot v digitalni obliki.

Pod mentorstvom vizualne umetnice Mete Grgurevič, prepoznavne po svojih prostorskih senzoričnih instalacijah,  v katerih problematizira idejo sodobne ženske v odnosu s popularno kulturo,  je polovica letošnjega drugega letnika pripravila prostorsko svetlobno instalacijo na temo strahu in groze. 

Zadnjo delavnico je vodil umetnik, pedagog in kulturni menedžer na rezidenčnem bivanju v Celju, Travis Dewan. Dewan je lastnik spletne platforme Vegas Spray, ki je namenjena promociji mladih lokalnih umetnikov Brisbana. Dijakom je predstavil ulično umetnost, konkretno tehniko šablon, ki je med grafitarji popularna, ker omogoča hiter nanos na površino. Dijaki predstavljajo gesla, ki pozivajo k večji pravičnosti, so politično angažirana ali intimno izpovedna.

Razstava FOREVER YOUNG je plod novo pridobljenih izkušenj, dragocenih tako za dijake, ki so stopili v neposreden stik z umetniki, kot za sodobne umetnike, ki redko dobijo priložnost pedagoškega udejstvovanja s srednješolci in pa tudi za Center sodobnih umetnosti, ki je s to priložnostjo spoznal bodočo generacijo ustvarjalcev.

 
 

KIPARSTVO DANES
Kipi, figure in telesa

Mirko Bratuša, Polona Demšar, Boštjan Drinovec, Jiři Kočica, Anja Kranjc, Gregor Kregar, Boštjan Novak, Nika Oblak & Primož Novak, Katja Oblak, Žiga Okorn, Zoran Srdić Janežič, Lujo Vodopivec, Projekt Čakajoči (avtorji Katja Bogataj, Polona Černe, Pavel Ekrias, Neža Jurman, Ana Kerin, Miha Makovec, Barbara Pintar in Lan Seušek)
 


Gregor Kregar, Vanish, 2008


Galerija sodobne umetnosti Celje, 22. 9. – 13. 11. 2011
Kustosi razstave: Tomaž Brejc, Irena Čerčnik, Jiři Kočica, Polona Tratnik

Večletni projekt KIPARSTVO DANES je široko zasnovana in pregledna študija kiparske dejavnosti v prostoru Slovenije, ki se je z razstavo in publikacijo začela lansko leto in se bo v sklopih odvijala vse do leta 2013. Če je lanski projekt z naslovom Kiparstvo danes. Komponente, stičišča in presečišča z deli dvaintridesetih umetnikov predstavil sodobno kiparstvo kot razširjeno polje, ki presega medijsko določenost in stopa v polje družbenega, znanstvenega, tehnološkega in interdisciplinarnega, se letošnji osredotoča na vprašanja figuralike in poudarja haptično izkušnjo ter razmerje med kiparskim telesom in telesom gledalca. Z deli enaindvajsetih umetnikov je galerijski prostor spremenjen v prostor, ki ga naseljuje 'ljudstvo': množica kipov, figur in teles, v glavnem polnoplastičnih človeških figur v naravni velikosti, nanašajočih se na različne osebne, družbene in politične kontekste. Razstavo spremlja katalog, v katerem vprašanja, ki jih odpira tokratna razstava, v uvodnih besedilih podrobno obravnavata Tomaž Brejc in Jiri Kočica, sam razstavni koncept Brejc opredeljuje z naslednjimi besedami:

Zamislite si torej razstavo samih teles, kipov, figur, fantazem, fragmentov, fikcij. V kateri koli prostor vstopim, od povsod strmijo - ali pa se zame ne zmenijo - figure, bolj ali manj podobne človeškim, bodisi (1) da res izvirajo iz njih (Zoran Srdič, Anja Kranjc, Gregor Kregar, Polona Demšar); ali so (2) prividne podobnosti, različno velike, majhne, snovne, barvne, lahke, težke, vendar pripovedne "alegorične" statue (Mirko Bratuša, Boštjan Drinovec, Lujo Vodopivec, Boštjan Novak); (3) samo okruški teles, prefinjeni ostanki nekih minljivih gibov, drž (Katja Oblak), (4) in embrionalnih zapredkov, izmučenih eksistencialnih teles (Anja Kranjc), (5) vizualne igre, z zabavnimi haptičnimi učinki, pravimi udarci (Primož Novak, Nika Oblak), (6) nosilci subjektivnega in družbenega, optičnega in haptičnega dialoga (Jiři Kočica, Žiga Okorn). V vsej različnosti jih preveva skupna ustvarjalna namera postaviti haptično izkušnjo telesa v skupno predstavno polje, zaplesti kipe in gledalce v medsebojne stike.

Zato razstavo preveva občutek bližine, dotika, nekakšne nagnetenosti (horror vacui). Vendar ne gre za postmoderni manierizem, za brezčutno razkazovanje eksistencialne krhkosti, za eksperimentalno oblikovanje ali predstavitev surove moči, ko so pred nami velike in težke statue. Gre za posebno recipročnost, za obojestransko zavzetost med kipom in gledalcem, med kiparskim telesom in telesom gledalca. Kot bi za ogledovanje ne potreboval perspektivnega, arhitekturnega prostora in oddaljenosti, ampak so kiparska telesa, figure, fragmenti tisti, ki določajo, kdaj in kakšen je prostor. Z besedami Mauricea Merleau-Pontyja je prostor tisto, kar ustvari telo okrog sebe, ne pa, da je najprej prostor (kognitivna predpostavka) in šele potem vstopi telo vanj. Posamične sobe galerije niso le "bele kocke", prazni volumni, temveč posebna domovanja, okolja, kamor so se kipi naselili. Takšno prijateljsko sobivanje spremeni galerijski prostor v neposredno udomačenost ateljeja, kjer kipi živijo svoje življenje dalje in se mora njihovemu raznolikemu obstoju prilagoditi tudi gledalec.

 

 


VADIM FIŠKIN
Zapomni si / Remember

Stari grad Celje, Friderikov stolp, 18. april – 31. oktober 2011

Posebej za Friderikov stolp je umetnik Vadim Fiškin zasnoval in izdelal interaktivno delo Zapomni si, kjer z igrivo osebno udeležbo gledalec postane del kratkega performativnega dejanja. Sproženi svetlobni in zvočni učinki so povezani v alegoričen kliše, ki spodbudi k razmišljanju o lastni preteklosti in o značaju zgodovinskega spomenika. V primeru Friderikovega stolpa izhaja Fiškin iz kolektivnega spomina ljudi o lokalni znamenitosti in determinantah, ki osmišljajo njegov obstoj. Vadim Fiškin gradi s pomočjo tehnologije posebne ambientalne postavitve, ki udeležence, ne več gledalce, zapeljejo v določene razpoloženjske vzorce. Avtomati v njegovem opusu (Snow Show, 1997, A Speedy Day, 2003, Changing Climate, 2004, Magic Button, 2007...) ljudi osrečujejo, ker postajajo proteze narave. Fiškin se izraža s tehnologijo, vendar se istočasno zaveda njene nepomembnosti. Človeških želja in ambicij, ki so vzrok za obstoj tehnologije, se loteva z rezkim in teatraličnim humorjem, prežetim z nekakšno odrešujočo lahkotnostjo.  

 

 

KONTINUITETA
Continuity

Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon, 30.6. – 11.9.2011


Adel Abidin, Tomaž Črnej, Adela Jušić, Maja Hodošček, Mladen Miljanović, Simon Norfolk, David Tartakover, Susan Silas, Milica Tomić, Stefanos Tsivopoulos, Bojan Salaj, Artur Zmijewski, Dalibor Bori Zupančič


Eno temeljnih vprašanj sodobne družbe je, kje so vzroki vojn in ali jih je mogoče preprečiti? Je to v družbi z obstoječimi političnimi, gospodarskimi in korporativnimi razmerji moči in hierarhijami, ki jo označujejo kot družbo vsiljenega imperialnega reda, to sploh mogoče?  

Razstava Kontinuiteta obravnava vprašanja vojne, genocida in spomina. Z umetniškimi projekti, ki se nanašajo na 2. svetovno vojno, izraelsko-palestinski konflikt, vojno v Iraku, Bosni, Afganistanu, na genocid med drugo svetovno vojno in v Srebrenici, poskuša pokazati na fenomen permanentne globalne vojne, kjer se mir kaže le kot vmesno obdobje med enim in drugim vojnim stanjem.

Problematiko vojne poskuša obravnavati v več smereh: skozi raziskavo in rekonstrukcijo travmatičnih dogodkov; skozi fokusiranje na posledice vojne, ki zaznamujejo tako ljudi kot pokrajino in arhitekturo, skozi raziskovanje, kako se zgodovina in konfliktne situacije vpišejo v prostor in postanejo del njegove identitete, skozi problematiziranje mediatizirane reprezentacije vojne ter skozi pričevanja in zgodbe ljudi, ki so vojno doživeli.

Skozi različne umetniške strategije razstava govori o družbi, ki mimo vseh etičnih načel odloča o življenju in smrti sočloveka, vojne spreminja v preračunljivo globalno uveljavljanje političnih in ekonomskih ciljev, kjer uporaba sredstev nima meja in kjer se odgovornost za uničena človeška življenja - ki ne zadeva samo neposredno vpletenih, ampak tudi vseh drugih, ki s prodajo orožja in drugimi »nevidnimi« načini v vojnah sodelujejo, jih zaradi lastnega profita in političnega interesa vzdržujejo in legitimirajo, vsem na očeh zavija v politično laž. Z deli trinajstih umetnikov razstava govori o kontinuiteti in absolutnosti vojne, njeni nenehni prisotnosti, vznikanju vedno novih kriznih žarišč in konfliktov, njeni nepojmljivosti ter o nujnosti zavedanja in spominjanja (v 19. in 20. stoletju je zaradi vojn in genocida v grobem umrlo 205 milijonov ljudi).


ADEL ABIDIN
Memorial, 3-kanalna animacija in instalacija / 3-channels animation and an installation, 2009,02'56

Memorial iraškega umetnika Adela Abidina temelji na resničnem dogodku iz leta 1991, ko so ameriške sile bombardirale Bagdad. Absurdnost nenavadnega prizora, ki mu je bil umetnik priča, je bila povod za delo, ki s stapljanjem fikcije in realnosti govori o nedojemljivosti vojne, o neustavljivi potrebi po bližini, pripadnosti in povezanosti ter o uničenem mestu.

Adel Abidin (Baghdad, 1973; živi in dela / lives and works in Helsinki). Darat al Funun - The Khalid Shoman Foundation, Amman, 2011; Venice Biennale 2011: Iraq; Biennale of Sydney 2010 ; Tracking Traces, Kiasma, Helsinki, 2010; Cairo Biennial, 2008; MoMA- Museum of Modern Art- New York, 2008; Venice Biennale 2007: Finnish Pavilion; …


BURKE + NORFOLK
Photographs from the War in Afghanistan, 2010

Serija fotografij Burke + Norfolk: Photographs from the War in Afghanistan predstavlja »umetniško sodelovanje« med Johnom Burkom, ki je kot vojni fotograf fotografiral v času Druge anglo – afganistanske vojne (1878-80) in Simonom Norfolkom, ki leta 2010 potuje v Afganistan, sledi Burkovim korakom in ustvari serijo fotografij, nekakšnih »re-fotografij«, ki z enakimi vsebinami in situacijami iz sodobnega konteksta Burku odgovarjajo. Delo govori o kontinuiteti konfliktov in imperializma v tej obubožani državi.

Simon Norfolk (Lagos, 1963). Burke + Norfolk: Photographs From The War In Afghanistan, Tate Modern, London, 2011; The Holocaust Museum, Houston, 2002; Simon Norfolk: a retrospective, MACUF – Museo de Arte Contemporáneo de Unión Fenosa, La Coruña; Kolekcije / Collections: The Getty Museum, Los Angeles; The Museum of Fine Arts, Houston; Portland Art Museum; San Francisco Museum of Modern Art; Deutsche Böurse Art Collection; …


TOMAŽ ČRNEJ
Napaka / A  Mistake, serija fotografij in video projekcija / a series of photographs and a video projection, 2010

Instalacija Napaka celjskega fotografa Tomaža Črneja, sestavljena iz serije fotografij Auschwitza in množičnega grobišča v Laškem pri Celju, kjer je bilo po končani 2. svetovni vojni pobitih na stotine vojnih ujetnikov in civilistov, govori o prostorih, zaznamovanih z zgodovino, genocidom in kolektivnim spominom.

Tomaž Črnej (Celje, 1963) se v glavnem ukvarja s fotografijo in instalacijo. Za fotografijo je prejel številne nagrade. / Works mainly with photography and installation. He has won several awards for photography.


MAJA HODOŠČEK
Raw Material, 2-kanalna video projekcija / 2-channel video projection, 2010, 17'20''

Video instalacija Raw Material celjske umetnice Maje Hodošček govori o psihološki stiski vojnih veteranov, posttravmatski stresni motnji, pojavu anksioznosti in strahu pred ljudmi. Pred gledalca prinaša izkušnjo mladega Američana, ki je kot vojak sodeloval v vojni v Iraku. Z izmenjavanjem tekstovnega zapisa intervjuja z veteranom in posnetka fanta iz Slovenije, ki njegovo zgodbo v prvi osebi pripoveduje, umetnica poudarja globalnost vojne, ki zadeva vse nas.

Maja Hodošček (Celje, 1984). Landscape, Likovni salon, Celje, 2010 ; RAW Material, Galerija Gregor Podnar, Ljubljana, 2010; OHO Award, Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., Ljubljana, 2010. ISCP - International Studio and Curatorial Program, New York, 2010 …


ADELA JUŠIĆ
Snajperist / The Sniper, video, 2007, 4’21”

V video delu Snajperist se Adela Jušić sooča s svojim otroštvom, preživetim v obkoljenem Sarajevu, in s trenutkom, ko se je umetnica kot desetletna deklica soočila z največjo izgubo v svojem življenju – s smrtjo očeta. Delo govori o intimni, boleči izkušnji in o eni najbolj nehumanih vojn, ki je bila usmerjena predvsem na civiliste in je med njimi terjala največ življenj.

Adela Jušić (Sarajevo, 1982). Videonale, Kunstmuseum Bonn, 2011; Manifesta 8, Murcia, 2010; Decolonial Aesthetics, El Parqueadero, Bogota; Transitland – Sofia Launch event , Center for Culture and Debate, Sofia, 2009. Zvono Award for the best Bosnian young artist, 2010; …


MLADEN MILJANOVIĆ
Occupo, site-specific instalacija in intervencije v javnem prostoru / site specific installation and interventions in public space (prva produkcija / fist production Neue Galerie Graz, 2007)

Occupo, prostorska instalacija Mladena Miljanovića, z uporabo vojaškega vizualnega besednjaka v umetniškem kontekstu ironično problematizira militariziranost družbe. Okupacija umetniškega prostora je ena izmed sredstev umetnikove konfrontacije z negativno preteklostjo – odraščal je med vojno v Bosni, in praktična afirmacija stališča »delaj umetnost, ne vojne«.

Mladen Miljanović (Zenica, 1981). Taxi to Berlin, Antje Wachs gallery, Berlin,2011; Museum Service, MUMOK, Vienna, 2010; Occupational therapy, P74 Gallery, Ljubljana, 2009; Occupo, Neue Galerie Graz, Graz (Austria), 2007; ...

BOJAN SALAJ
Kočevski Rog, fotografija / photography, 2008

Fotografija Kočevski Rog Bojana Salaja (Kočevski Rog je pogorje v Sloveniji, ki je hkrati spomenik partizanstvu med drugo svetovno vojno in eno od mest povojnih pobojev) je del fotografske serije Pokrajine, ki nastaja od leta 2008. Serija, narejena s camero obscuro, s posnetki konkretnih prostorov slovenske krajine, ki so postali simboli slovenske nacionalne identitete, napeljuje k vprašanjem ponovnega razmisleka, vrednotenja in razumevanja zgodovine. Delo je več kot fotografska upodobitev tistega, kar neposredno vidimo, saj nas usmerja k tistemu, kar je onkraj podobe.

Bojan Salaj (1964, Ljubljana). Paris Photo, statement, Carrousel du Louvre, 2010;  Interijerji III, Galerija Photon, Ljubljana, 2008; New SlovenianPhotography and Video, K2 Contemporary Art Center , Izmir, 2008; Monat der Fotografie Wien 2006; …


SUSAN SILAS
Helmbrechts walk, 1998-2003

Helmbrechts walk newyorške umetnice Susan Silas je natančna rekonstrukcija prisilnega pohoda 580-tih židovskih zapornic po koncu druge svetovne vojne. Vizualna predstavitev 225 milj dolge poti od taborišča v Nemčiji do Češkoslovaške, na kateri je umrlo 95 žensk in jo je umetnica v celoti prehodila in dokumentirala, obsega fotografije in zapise umetnice, ki dopolnjeni z novicami, vzetimi z naslovnic časnika New York Times na iste dneve leta 1998, kažejo na stalnost nasilja in konfliktov.

Susan Silas (1953, živi in dela / lives and works in Brooklyn). CB1 Gallery, Los Angeles, 2011; Helmbrechts walk, Hebrew Union College Museum, 2009; Helmbrechts walk, The Koffler Gallery, Toronto, 2005; Kunsthalle Exnergasse_WUK, Vienna, 2010; A Live Animal, Root Division, San Francisco, 2011; For Your Pleasure, CB1 Gallery, Los Angeles, 2010; …


STEFANOS TSIVOPOULOS
The Interview, 2-kanalna video instalacija / 2-channel video Installation, 2007, 33'
Z dovoljenjem / Courtesy artist and Prometeogallery di Ida Pisani, Milan

V video instalaciji The Interview, sestavljeni iz dveh delov, intervjuja s srbskim veteranom (The Interview) in intervjuja, ki ga izvajajo igralci (An Interview With War), gledalec ne more ločiti med resničnim in insceniranim. Delo Stefanosa Tsivopoulosaz drsenjem med realnim in rekonstruiranim raziskuje vprašanja reprezentacije zgodovine, osebnega spomina in interpretacije ter medijskega posredovanja realnosti.

Stefanos Tsivopoulos (1973, živi in dela / lives and works in Amsterdam and Athens). Manifesta 8 Murcia, 2010; Witte de With Rotterdam, BFI Southbank London, ACF New York, Centre Pompidou Paris, Friedericianum Kunstverein Kassel, ev+a Biennial Limerick, Museum of Contemporary Art Belgrade, Museum of Contemporary Art Heidelberg, Centre Photographique d’Isle Paris, 1st Athens Biennial; …


DAVID TARTAKOVER
I'm here, digitalni printi / digital prints, 2004

Serija fotografij I'm here izraelskega oblikovalca Davida Tartakoverja, v kateri je umetnik digitalno vstavil svojo figuro v različne kraje in dogodke – podobe so reporterske fotografije, govori o posledicah izraelske okupacije, o sprejemanju odgovornosti in o življenju v konfliktnem prostoru.

David Tartakover (Israel, 1944). Gold Medal, 8th Poster Biennial, Lahti, Finland (1989); Silver Medal, the 13th International Poster Biennial, Lahti, Finland (2001); Second Prize, 9th International Triennale of Political Posters, Mons, Belgium (2004); Grand Prix, Golden Bee 6, Moscow International Graphic Design Biennial (2004)


MILICA TOMIĆ
Sigurnost u putu / Road Safety, video, 2008-2010, 40'

Milica Tomić v videu Sigurnost u putu potuje v Srebrenico, kjer je bilo leta 1995 pobitih najmanj 8000 muslimanov, moških in dečkov. Potovanje v središče postgenocidne travme, v svet žensk brez moških, vasi brez ljudi, je poskus razumevanja, kako kljub nenadomestljivi izgubi preživeti in z življenjem nadaljevati.

Milica Tomić (Beograd, 1960). Milica Tomić, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 2010; Safety on the Road, Charim Gallery, Vienna, 2010; Politics of Memory, Stacion – Center for Contemporary Art, Priština; Gender Check – Femininity and Masculinity in Eastern Europe, MUMOK, Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig, Vienna, 2009; Zones of Contact,  Biennale of Sydney 2005; Poetic Justice, 8th International Istanbul Biennial, 2003; Venice Biennale, Dreams and Conflicts – the Viewer’s Dictatiorship, Serbia and Montenegro pavilion, 2003; …


ARTUR ZMIJEWSKI
80064, enokanalna video projekcija / single channel video projection, 2004, 11''
Z dovoljenjem / Courtesy the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Foksal Gallery Foundation, Warsaw

V delu 80064 umetnik Artur Zmijewski prepriča nekdanjega zapornika v koncentracijskem taborišču v Auschwitzu, da si obnovi vtetovirano številko. Dejanje ponovnega tetoviranja naj bi sprožilo val spominov na bolečo preteklost. Delo govori o prisili in avtoriteti ter o prilagajanju in podrejanju kot edini možni obliki preživetja.  

Artur Zmijewski (Warszawa, 1966). Centre Andaluz, Sevilla, 2011; International Istanbul Biennial 2009; Galerie Peter Kilchmann, Zurich, 2009; Institute of Contemporary Arts, London, 2008; Venice Biennale 2005: Poland Pavilion; Documenta 12, 2007; Manifesta 4, 2002; Wattis Institute for Contemporary Art, San Francisco ,2005; National Gallery of Art Zacheta, Warsaw, 2005; Kunstwerke, Berlin, 2004); CAC, Vilnius, 2004; …


DALIBOR BORI ZUPANČIČ
Traja, traja, traja, instalacija / installation, 2011

Dalibor Bori Zupančič v svoji instalaciji Traja, traja, traja obravnava permanentnost vojne in se v svojem delu med drugim nanaša na množične likvidacije političnih zapornikov na dvorišču Starega piskra v Celju, ko je bilo s strani okupatorja od septembra 1941 do avgusta 1942 v skupaj šestih streljanjih brez kakršnekoli obsodbe pobitih 374 ljudi.

Dalibor Bori Zupančič (Celje, 1949). Dance Macabre, Likovni salon, Celje, 1987; Mestece Celje – alternativa sedemdesetih /The town of Celje : the alternative of the seventies , Likovni salon, Celje, 1998; - Revizije.Slika 70+90, Galerija P74, Ljubljana, 2001; Dalibor Bori Zupančič - Introspektiva ZZ: 1970-2006, Galerija sodobne umetnosti Celje, 2006; …

 

 

KATARINA ZDJELAR
Stepping In-Out

Act II, video still, 2010

Galerija sodobne umetnosti, 8.4. – 29.5.2011

Katarina Zdjelar v svojem delu raziskuje pojme identitete, oblasti in skupnosti, izraža se predvsem skozi video, zvok, preko knjižnih projektov ter izobraževalnih platform.Njeni projekti temeljijo na kolektivnem sodelovanju in spodbujajo kritično mišljenje, enakopravni dialog ter medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj.

Jezik ji služi kot orodje opazovanja in analize družbenih pojavov, predmet njene umetniške raziskave so okoliščine, ko naš materni jezik z premestitvijo v tuje politično, kulturno in družbeno okolje izgubi svojo primarno funkcijo nosilca pomenov in sredstva sporazumevanja – takrat se pričnemo zavedati tudi njegove geopolitične omejenosti.  Posameznik se mora tako ponovno re- definirati preko asimilacije, spominjanja, učenja in izvajanja. Umetnico predvsem zanima proces samo realizacije in nastajanja v odnosu z neznanim, ko se posameznik afirmira skozi improvizacijo, negotovost, ranljivost ter sodelovanje.

Katarina Zdjelar se z razstavo v Galeriji sodobne umetnosti Celje v slovenskem prostoru prvič samostojno predstavlja. Na ogled bodo video dela Shoum,One or Two Songs, on Someone or Something, in Particular, Everything Is Gonna Be, Act I, Act II, ki so nastala v letih 2007- 2010. Dela povezujeta koncepta samoohranitve in samopredstavitve posameznikov, ki zaradi primoranosti govoriti več jezikov hkrati igrajo sebe skozi recitacijo in improvizacijo.

Zdjelarjeva je svoje delo predstavila na številnih samostojnih in skupinskih razstavah, med drugim je zastopala Srbijo na 53. Beneškem bienalu (2009) ter prejela številne nagrade. Živi in dela v Rotterdamu.   
 

   

________________________________________________________________

 

 

PUBLIKA JE POMEMBNA! 
Public Matters!

 

     Kaya Özköprülü: To Be In Istanbul, To Be Istanbulit; Caddebostan Fishing Park, Istanbul, 2010

Galerija sodobne umetnosti, 10.2.-27.3.2011
Kustos razstave: Branko Franceschi.

Razstava Publika je pomembna! temelji na Franceschijevih dvajsetletnih delovnih izkušnjah v različnih oblikah javnih institucij, ki posredujejo umetnost publiki. Izhodišče razstave predstavlja občutek osebne frustracije nad vse večjim prepadom med obiskovalci in sodobno umetniško produkcijo, ne glede na to, ali se prepad kaže skozi nezadosten obisk razstavnih prostorov (kar je značilno za naš prostor), ali pa skozi prevelik obisk v tistih ustanovah, ki so se, največkrat v želji po pozitivni finančni bilanci znašle v primežu populistične strategije razstavnih blockbusterjev, oziroma prepuščanju mainstream mentalitete v povezavi s promocijo inovativnih, spodbujajočih in eksperimentalnih projektov, kot je običajno v družbi razvitejše demokracije in ekonomije.

Razstava s predstavitvijo desetih primerov umetniške, kuratorske in arhitekturne prakse kritizira obstoječe stanje in afirmira strategije, ki z osredotočanjem na aktiviranje in vključevanje javnosti sodobni umetnosti vračajo pošteno načet občutek smiselnosti ter razlogov obstoja in zato uspešno, pa čeprav le za trenutek, premoščajo nastalo vrzel.

Vsi predstavljeni projekti so bili realizirani, področje njihovega delovanja pa pokriva:
problem dostopnosti umetnosti kot kritike obstoječe ravni instiucionalne prezentacije umetnosti (Sintgalerija, Portable Art, Formalno ↔ Angažirano, Otroška razstava, Skulptura 1954 – 2000, Enigma objekta); participativnost in demistifikacijo kot afirmacijo strategije vključevanja publike v uresničitev koncepta (Selfishstudio, Polje križeva, K2), oziroma aktivacijo publike z izgradnjo kompleksnega mutlifunkcionalnega okolja, z namenom vpliva na psihofizične sposobnosti uporabnikov skozi razvoj motoričnih veščin ob simultanem pridobivanju kulturoloških vrednosti (Otroško igrišče Pomerio) ali glede na lastnino in pomen muzejskih zbirk (Formalno ↔ Angažirano). Za razliko od community art projektov, ki so zasnovani na ozaveščanju, vrednotenju in afirmaciji kreativnih potencialov, ki jih v sebi skriva vsak posameznik, so predstavljeni projekti aktivistični v smislu realizacije težnje ponovnega osvajanja prostora kulture, ki pripada javnosti, brez nje ne more obstati, od samega prostora pa je publika v zgodovinskem smislu postala odtujena.

Če menimo, da so umetniške, kuratorske in arhitekturne prakse v civilizacijskem smislu visoko specializirane dejavnosti in discipline, zasnovane na talentu, znanju in veščinah, ter da je segment kulture, s katerim se ukvarjajo, izgubil živ kontakt s publiko, se zastavlja vprašanje o njihovem namenu in kaj bo zapolnilo praznino, ki jo puščajo za seboj, oziroma kakšno kulturološko okolje se v takšni situaciji vzpostavlja ter komu to odgovarja. Razstava je organizirana z naslednjmi metodami: rekonstrukcije projektov (Sintgalerija), multimedijske in dokumentarne predstavitve projektov (Portable Art, Formalno ↔ Angažirano, Pomerio playground, Polje križeva, K2, Skulptura 1954 – 2000, Enigma objekta) in izvedba projektov (Selffishstudio,Otroška razstava).

Seznam avtorjev in del na razstavi:
Nikola Bašić, arhitekt, Polje križeva,Kornatski arhipelag, 2010
Bojan Brecelj, umetnik, Selffishstudio, stalni projekt
Bob van Dijk, umetnik, Otroška razstava, stalni projekt
Enigma objekta, umetniki, spletni projekt (deaktiviran), 2005
Formalno ↔ Angažirano, koncepcija Branko Franceschi, MMSU Reka, 2008
Zlatko Kopljar, umetnik, K2, Galerija 761, Ostrava, 1997
Ivan Kožarić, umetnik, Skulptura 1954-2000, Galerija PM in Galerija Prsten, Zagreb, 2000
Portable Art, Istanbul 2010, sekcija vizualnih umetnosti, direktorica Beral Madra, Istanbul, 2008-2010
Marko Pogačnik, umetnik, Sintgalerija, Ljubljana, 1966 (rekonstrukcija)
Karin Schneider, umetnica, Dječje igralište u tradiciji lokalnog modernizma: Otroško igrišče Pomerio, Reka, 2008
.......................................

Branko Franceschi (Zadar, Hrvaška, 1959.), umetnostni zgodovinar, od leta 2010 direktor Virtualnog muzeja avangardne umjetnosti, www.avantgarde-museum.com. Med leti 2008 – 2010 je opravljal delo ravnatelja na HDLU Zagreb ww.hdlu.hr, med leti 2004 in 2008 pa je deloval kot ravnatelj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na Reki www.mmsu.hr, pred tem (1987 – 2004) je bil vodja in kustos Galerije Miroslav Kraljević v Zagrebu. V svoji karieri je organiziral številne samostojne in skupinske razstave domačih in tujih umetnikov doma in v tujini ter opravljal funkcijo nacionalnega selektorja na 26. Bienalu v Sao Paulu, Braziliji, 2004, na 2.. Mednarodnem bienalu v Pragi, Češka, 2005, bil je član kuratorske ekipe 1. Bienala Kvadrilaterale na Reki in 2.. Mednarodnega bienala mladih umetnikov v Bukarešti leta 2006. Opravljal je delo kustosa hrvaškega paviljona na 52. Beneškem bienalu leta 2007 in na 11. Mednarodni razstavi arhitekture Beneškega bienala leta 2008. Kot neodvisni kritik je napisal številne prispevke, objavljene v dnevnem tisku, umetniških revijah in časopisih, na televiziji in radiu ter bil pobudnik in koordinator rezidenčnih projektov in projektov kulturne izmenjave med Hrvaško in Združenimi državami Amerike. (P.S.1 mednarodni studio programi, Eastern European Residency Exchange). Je član AICA, ICOM, CIMAM, DPUH, predsednik AICA Croatia ter član posvetovalnega odbora ArtsLinka in posvetovalnega odbora Art in General.

    

    

         

          

           

 


JASNA HRIBERNIK
Nočni let

16.12. 2010 – 10.2.2011

Video prostor “Nočni let” režiserke in video umetnice Jasne Hribernik je zaporedje prostorskih video – zvočnih postavitev, ki se same po sebi nikjer niti ne začnejo niti ne končajo. V načinu postavitve delujejo kot ideja dematerializacije realnih prostorskih elementov, motnja zaznave objektnosti in objektivnosti, ki podlega vsakokratnemu subjektivnemu razmerju. Dematerializirane “leteče” video podobe ovijajo gledalca v prostor, ki ni več prostor vizualnosti, ni več prostor realnosti, temveč prostor gledalčevega vživetja in posledično strukturnih sprememb mišljenja. Instalacija Vertigo namiguje na našo omejenost z gravitacijo in možnost njenega premagovanja, Mirage se dotika kulturnih oziroma naučenih mej percepcije, instalacija Lifestream 2 pa je usmerjena v iskanje meditativnih praznin znotraj nasičenosti urbanega življenja. Instalacije so glede na predmet raziskovanja sicer same po sebi zaključena dela, v medsebojni interakciji njihove prostorske umeščenosti pa Jasna Hribernik hkrati usmerja pozornost na fenomen raztresenosti pogleda (nefokusiranega gledanja), ki predira površino telesne podobe in se usmerja v neskončnost. Pokaže na to, da ima človeška izkušnja v sebi vgrajeno spreminjajoče se doživljanje prostora in časa, iz katerega se gradijo prostorske upodobitve in artefakti.

Jasna Hribernik (Maribor, 1959) je širši javnosti znana predvsem kot režiserka.  Študirala je filmsko in televizijsko režijo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, obiskovala pa je tudi dvoletni študij dokumentarne režije na Discovery Campus Master School v Münchnu. Živi v Ljubljani in dela kot samostojna  filmska režiserka in ustvarjalka video filmov, video  instalacij, in drugih večmedijskih del. Velikokrat je podpisana tudi kot snemalka in montažerka.

Od leta 1985 je ustvarila številne avtorske dokumentarne filme, ki so bili mednarodno prikazani in nagrajeni: 45 kmmorja (nagrada za režijo na Festivalu športnega filma v Torinu, 1985), Černobilski zvonovi inNikoli mi ne glej v oči  (Mu-Media Festival v Helsinkih in New Vision  festival v Glasgowu),  Ko nam je žoga padla na glavo (1. nagrada za režijo na MEFEST Beograd, 2001),  Vstopi na L (projekcije na različnih lokacijah v New Yorku, 2002), Vroče v mestu (razstava United - Združeniv Razstavnem salonu Rotovž, Maribor, 2004),Tango-5 (Babičeva nagrada za najboljše igrano televizijsko delo, 2003), Koncert za mobilne telefone in orkester (nagrada za najboljšo režijo na filmskem festivalu v Baru, 2005), Zadnji čoln (Vesna za dokumentarni film na festivalu Slovenskega filma, Ljubljana, 2005),  Svet ni vedel, da je pristal v pesmi (portret fotografa Stojana Kerblerja, 2008) Labirint (Zlati vitez na festivalu športnega filma v Palermu, 2009).

Od leta 1990 ustvarja in razstavlja umetniške video projekte in videoinstalacije v Sloveniji in v tujini. (Stopnišče -Linz, Ars Electronica, 1994;  Nagrada Work of exellence na festivalu umetniškega filma v Tokiu, 1995; Ballabende, Postaja Topolove 1995; Misli lokalno, Delaj lokalno, Prodajaj globalno  (z Zmagom Lenárdičem), Udine,2004; American Dream, Umetnostna galerija Maribor; NewMoscowYork (z Zmagom Lenárdičem), razstava Sedem grehov, Moderna galerija Ljubljana, 2004, Digital, Long Island, 2007; Liquid Cities,Center soodobne umetnosti, Moskva, 2007; Razkrito, koncertna instalacija za dva klavirja in video (z Milkom Lazarjem); Lifestream, videoinstalacija v nadaljevanjih, razstava Poletje, Umetnostna  Galerija Maribor ,2009)

Sodeluje v gledaliških predstavah, kot avtorica video prizorov, mdr.: Black event -Sanja Neškovič ( z Zmagom Lenardičem, Mladinsko gledališče, 2003);  Pokrajina misli (z Ann Adamovič, Ljubljanska opera, 2003;Embarked, z Nedo Bric, Zavod Maska, 2006; Eda-zgodba bratov Rusjan, z Nedo Bric, Mladinsko gledališče, 2009; Območje udobja, vizualna podoba, koreografija Kjara Starič, Ljubljanska opera, 2010.
Postavitev so omogočili: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Celje ter EU projekt CITIES -  Creative Industries in Traditional Intercultural Spaces.

  

 

KIPARSTVO DANES. Komponente, stičišča in presečišča

Iztok Amon, Lara Badurina, Mirko Bratuša, Stefan Doepner in Lars Vaupel, Boštjan Drinovec, Sanela Jahić, Janez Janša, KNJIGA UMETNIKA (neformalna skupina), Jǐri Kočica, KOLEKTIVA, Tadej Komavec in Teo Spiller, Marko Kovačič, Damijan Kracina, Gregor Kregar, Polonca Lovšin, Roman Makše, Iztok Maroh, Alen Ožbolt, Matjaž Počivavšek, Marko Pogačnik in Skupina za umetnost VITAAA, Marjetica Potrč, Marija Mojca Pungerčar, Franc Purg, Sašo Sedlaček, Mojca Smerdu, Zoran Srdić Janežič, Urša Toman, Polona Tratnik, Lujo Vodopivec, Matej Andraž Vogrinčič, Dušan Zidar, Dunja Zupančič::Miha Turšič::Dragan Živadinov

 

  

10.9. - 10.10.2010

Projekt KIPARSTVO DANES široko odpira polje posebnih stvaritev - umetniških del, ki se tičejo prostora, gibanja, zvoka in predmetnosti, v katerih se nabirajo človeške predstave o svetu, posameznikove izkušnje in njihov družbeni odtis. Pripravili smo široko zasnovano in pregledno študijo kiparske dejavnosti v prostoru Slovenije, ki se bo v sklopih odvijala vse do leta 2013. Prvega smo poimenovali Komponente, stičišča in presečišča. Je uvod – razgrnitev problematike kiparstva v slovenskem prostoru ter hkrati napoved posameznih izhodišč za naslednje razstave v letih 2011, 2012 in 2013. Vsebinski nastavki letošnje / otvoritvene razstave govorijo o zelo širokem in hkrati zelo aktualnem razmerju med prostorom, časom, zvokom ter načinom dojemanja umetnosti v prostorsko časovnem kontekstu, ki se ne omejuje na striktno kiparsko območje, temveč zajema kar celotno vizualno umetnostno področje, poudarja ikonografijo predmetnega sveta v vseh razsežnosti življenja (haptični in socialni prostor, socialne utopije, prostor želje in znamenja znanosti). Vso to problematiko preizprašujemo skozi dela posameznih umetnikov, ki zaganjajo določene procese in téme ter jih postavljajo v prostor tudi ne glede na »trende«. Sicer pa izbor sodelujočih, dvaintridesetih umetnikov, ne izhaja iz klasifikacije, niti nacionalne opredeljenosti, temveč iz impulzov, ki odpirajo različne vidike kiparske umetnosti danes. 

Kustosi razstave: Tomaž Brejc, Alenka Domjan, Jiři Kočica, Polona Tratnik

Dela dvaintridesetih umetnikov smo postavili v GALERIJO SODOBNE UMETNOSTI CELJE: Tadej Komavec in Teo Spiller, Roman Makše, Alen Ožbolt, Matjaž Počivavšek, Polona Tratnik s sodelavci, Lujo Vodopivec, Dušan Zidar / KNEŽJI DVOREC (I. nadstropje in dvorišče): Iztok Amon, Stefan Doepner in Lars Vaupel, Sanela Jahić, Janez Janša, Jǐri Kočica, KOLEKTIVA, Marjetica Potrč , Zoran Srdić Janežič, Miha Turšič :: Dunja Zupančič :: Dragan Živadinov / LAPIDARIJ POKRAJINSKEGA MUZEJA CELJE (notranji in zunanji prostori), Muzejski trg 1: Lara Badurina, Mirko Bratuša, Boštjan Drinovec, Marko Kovačič, Damijan Kracina, Gregor Kregar, Iztok Maroh, Polonca Lovšin, Marko Pogačnik, Marija Mojca Pungerčar, Franc Purg, Sašo Sedlaček, Mojca Smerdu, Urša Toman / OSREDNJO KNJIŽNICO CELJE, Muzejski trg 1: KNJIGA UMETNIKA (člani DLUC-a) ter na TRG CELJSKIH KNEZOV (pred Galerijo sodobne umetnosti): Matej Andraž Vogrinčič
 

Projekt so omogočili: 
Mestna občina Celje, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Zavod Celeia Celje, pri projektu sodelujeta tudi Pokrajinski muzej Celje in Osrednja knjižnica Celje

 

 


 

Datoteke:

© Zavod Celeia Celje | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: ENKI d.o.o.
Home Email Print